ทำนายฝัน 'รั้ว'

ฝันเห็น ฝันว่า รั้ว ฝันเห็นรั้วบ้านและได้ปีนรั้วบ้าน ทำนายว่าคิดทำสิ่งใดก็จะ ประสบความสำเร็จ มีโชคลาภจากการเสี่ยง โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะ หายหรือทุเลา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'รั้ว'

ฝันเห็นรั้วบ้านและได้ปีนรั้วบ้าน ทำนายว่าคิดทำสิ่งใดก็จะ ประสบความสำเร็จ มีโชคลาภจากการเสี่ยง โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะ หายหรือทุเลา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำโรตี ใช้ยาเสพติด เป็นแม่ยาย ทำลายโซ่ตรวน หมี เพชรนิลจินดา กอด เดินตากแดด พี่น้องทุบตีกัน แกะสลักรูปปั้น ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ทิวเขา เสื้อกันฝน หญิงแต่งชุดสีแดง ตั้งครรภ์ จันทร์ทรงกลด ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น เดินทางในป่ารก กระทง กำไลแตกหัก ถูกต่อต่อย พูดสนทนา เช็ค ( Cheque ) เว็จ ทำนาได้ผลผลิตดี ไลน์ ( LINE ) เดินอยู่ในความมืด แสงสว่าง หีบศพ หวีไม้ อยู่ในอาการผิดหวัง กัดคน คนฆ่าสัตว์ คลอดลูกก่อนกำหนด นุ่งผ้าใหม่ นาค หุ่นโชว์เสื้อ กังหัน เปลี่ยนเสื้อผ้า ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน จระเข้ ได้รับของมีค่า ญาติตาย น้ำค้าง ลูกปัด หมอดูดูลายมือ ถวายข้าวพระ ร้านค้า คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ขุดหาทรัพย์สมบัติ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ หญิงแต่งชุดสีฟ้า แข่งวิ่ง ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด โอ่ง ความรังเกียจ ตกเขา อุ้มลูกหมา เสื้อใหม่ กำไล กุ้งทะเล ฆาตกรรม ไก่ฟ้า เมาสุรา แต่งงาน กุมารเทพ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า นกแขกเต้า ได้เสื่อใหม่ รังไก่ นั่งบนหลังนกกระเรียน ขโมยอาหาร กระถางสามขา ผนัง เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ งมปู กางเขน ดวงแก้ว กินขนม มะลิ งมของในแม่น้ำ ศีรษะล้าน อดอยาก ศรีนครินทราบรมราชชนนี อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว มีฤทธิ์ จับผีเสื้อ ข้าวเปลือก ดับตะเกียง ปรบมือ แสง ฟุตบอล เดินละเมอ ภรรยาหนี เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ธุรกิจ หีบปิดอยู่ กำลังจะไปตาย อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) รถพยาบาล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น