ทำนายฝัน 'ราวตากผ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ราวตากผ้า ฝันเห็นราวตากผ้า ได้ลอดราวตากผ้านั้น หรือได้มุดรั้ว ทำนาย ว่าสิ่งที่คิดทำจะสำเร็จสมปรารถนา แต่ต้องใช้เวลา ลาภผลก็มีบ้างเล็กน้อย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ราวตากผ้า'

ฝันเห็นราวตากผ้า ได้ลอดราวตากผ้านั้น หรือได้มุดรั้ว ทำนาย ว่าสิ่งที่คิดทำจะสำเร็จสมปรารถนา แต่ต้องใช้เวลา ลาภผลก็มีบ้างเล็กน้อย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ญาณ ได้กลิ่นเครื่องเทศ ดูละคร ขบวนแห่ศพ ถ่านไฟ ขี่ราชสีห์ ปลาฉลาม ไหว้พระ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ กินปลาหมึก ทรงกลด ดูหนัง นาก เงินโบราณ จำปีหรือจำปา ฤกษ์ดี กล้องถ่ายรูป เฒ่าหัวงู ความดีความชอบ กวาง ถุงเท้า ขัน โล่รางวัล ติดเกาะ หมา เมาเหล้า ขันตักน้ำ หีบเปิดอยู่ จราจรที่สับสนวุ่นวาย ถ้ำ กินเนื้อมะพร้าว ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ภาษา ฌาน ครอบครัว ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า บวช กาน้ำร้อน ตกทุกข์ได้ยาก หมาหอน ตกใจ หญิงเปลือยกาย ร้านค้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ หมากฝรั่ง ร้องเพลง เนื้อหนัง ตะปู ขวัญ หญิงแต่งชุดสีแดง ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ตะเพียน ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ปราสาทเล็กๆ เสื้อเปื้อนเลือด ได้สวมแว่นตาดำ หัวนก สีฟ้า ไวโอลิน เดินช้าๆ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ฟาก ลมหายใจมีกลิ่นหอม แสตมป์ ขนนกสีดำ ฆ่าผีเสื้อ ขอบฟ้า ไต่ลวด ช้องผม ถูกมัดด้วยเชือก ถาด เทวดา ตีฆ้อง แพทย์ ขี่สุกร ข่าวดี มวยผม หวีงา คลอดลูกก่อนกำหนด ลูกแก้ว ผ้าโพกหัว ถล่ม พระ ทะเลสาบ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ทำให้คนอื่นตกใจ ประกายไฟ เศร้าโศก เช็ค ( Cheque ) ถาดดอกไม้ ความผิด แว่นตาเลนส์ใส ป่วยลงท้อง เบี้ย ฆ่าโค ผ้าสีขาว เฉาก๊วย กรงนก ปราศจากอํานาจ ขนทรายเข้าวัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM