ทำนายฝัน 'รีดนมโค'

ฝันเห็น ฝันว่า รีดนมโค การงานของคุณจะประสบผลสำเร็จดังที่คุณปรารถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'รีดนมโค'

การงานของคุณจะประสบผลสำเร็จดังที่คุณปรารถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ที่ฝังศพ หางไก่ ไอ เปิดร้านค้าขายสินค้า ถากไม้ ประตูที่ปิดตาย อ่างน้ำ สาดน้ำ ผู้หญิงโพกผ้า ตัดผมใหม่ กินอุจจาระ ขนคิ้ว เงินโบราณ พู่กัน ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ศิลา นกกางเขน ประตูบ้านคนอื่น ได้รับเงินบริจาค ได้เป็นเจ้าบ่าว คนกำลังเปลื้องผ้า ฝนครึ้ม เก็บของมีค่าได้ แจกันคู่ สวมเสื้อสีดำ กิ้งกือ นกกาเหว่า หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ร่วมงานทอดกฐิน ได้ยินเสียงกระดิ่ง ฟุตบอล แกะเปลือกหอยรับประทาน ทะเลาะกับแม่ยาย เรือนแพ ถือดอกบัวในมือ ตบมือ ฮาเร็ม อักษรย่อ ตกบ่อลึก ไปยังเมืองนรก อินสตาแกรม ( instargram ) ไผ่ กิ่งก่าวิ่งไปมา ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน เจว็ด ชี มุดใต้ถุน ปฏิเสธการดื่มเหล้า นํ้าพุขนาดใหญ่ กินถั่วต้ม ตกบ่อมีหนอน วาฬ นกต่อสู้กัน ได้พูดคุยกับเพื่อน กุญแจ ดอกไม้ ไก่แจ้ สวมมงกุฎ สามีนํ้าตาตก ร่างกายตัวเอง ผ้าไตรจีวร ทารก ลับมีด ป่าไผ่ ประตู ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก นํ้าพุที่พุ่งสูง ฆ่าควาย เห็นประตูบ้านตัวเอง นั่งอยู่ในกองขี้ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด เท้าด้วน ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ตาข่าย ขา พัชรกิติยาภา อุ้มลูกหมา ฝาหม้อ เห็นคนโดนแทง คลอดลูก สงฆ์ กังหัน ตัดหัว ตกหลังม้า ปลิง ตื่นขึ้นมาเอง เดินไปตามท้องถนน ตำรา ยืนบนลังไม้ เกือก กระซิบ เป็ดว่ายน้ำ แต่งงานก่อนกำหนด เชิงเทียน ตู้เซฟ งูจงอาง บ้านตัวเอง ตบแต่ง ปากเน่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น