ทำนายฝัน 'รีดนมโค'

ฝันเห็น ฝันว่า รีดนมโค การงานของคุณจะประสบผลสำเร็จดังที่คุณปรารถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รีดนมโค'

การงานของคุณจะประสบผลสำเร็จดังที่คุณปรารถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กล่าวคำอำลากับใครบางคน ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กุหลาบ ถุงใส่เงิน กุมารเทพ กินขนม เช็คเด้ง ได้ยินเสียงระฆัง ขายไม้กระดาน ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ผักที่ยังคงปลูกในดิน สารภาพต่อหน้าเพื่อน พระสงฆ์ แมงมุม นั่งรถไฟ หลุมอสรพิษ นองเลือด สัตว์เลี้ยง ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม้กางเขน นั่งบนแคร่หาม เดินอยู่ในสุสาน ถ้วยกาแฟ เลือดออกทางทวาร ตีฆ้อง สวรรค์ สวมมงกุฎ ลูกเห็บตก รบกวน ท้องฟ้าสดใส มีดหาย รักกับนักบินหญิง ฝนตกปอยๆ เรือน นกแก้ว ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น กระจก ถูกจับ ขาเป๋ เฒ่าแก่ ฆ่าหมี ฝุ่นฟุ้งกระจาย สร้อยข้อมีชำรุด กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น หัวล้าน หีบศพ กำแพงเมือง คนรักหรือคู่รัก แต่งตัว ม้าสีดำ ยมทูต จานแตก โครงกระดูก เกือก กระเป๋า คนแต่งชุดสีดำล้วน ฉัน ( กิน ) เดินไปบนเนินเขา ประตูบ้าน ฟันปลอม จรวด ผิงไฟ ม่านกั้นกำบังสายตา ไก่กกไข่ คลอดลูก ถูกปล้น เครื่องชั่ง ถูกกักตัว หญิงเปลือยกาย ติดคุก ภูเขาไฟ ผู้ชายมีผมน้อย โครงกระดูกมนุษย์ กุญแจหาย เลี่ยมฟันทอง นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ม้า ถูกทำโทษ เห็นรองเท้าเก่า กินโดนัท งาช้าง ตรอมใจ หิมะตกถูกตัว ภรรยาเสียชีวิต ขับรถ สงฆ์ ข่าวดีจากลูก ตกบ่ออุจจาระ กอดอก เดินเล่นบนหาดทราย ได้รับเงินบริจาค ถูกกลั่นแกล้ง แขนถูกตัด ธุลี ตู้รับจดหมาย มาลี ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด นอนกรน วิ่งจนเหนื่อยหอบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM