ทำนายฝัน 'รุ้งกินน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า รุ้งกินน้ำ เป็นนิมิตที่ดีแก่ชีวิต คุณจะได้รับเงิน และ มีชื่อเสียง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รุ้งกินน้ำ'

เป็นนิมิตที่ดีแก่ชีวิต คุณจะได้รับเงิน และ มีชื่อเสียง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ญาติกำลังจะตาย ช้อนเงิน จองจำ ซื้อของโบราณ เป็นคนผอมบาง ขนมปังกรอบ วันเกิด เดินเล่นในสวนสวย นุ่งผ้าขาด ลากเกวียน ปฏิเสธหมายเรียกประชุม หน้าต่าง บ้านมีช่องโหว่ ตะกร้าพลาสติก ตลาด ไก่ชน ยกโทษให้ใครบางคน กำไลแตกหัก รดน้ำ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) เด็กนอนบนเตียง ขี่ม้า เครื่องแต่งกาย ปลอกหมอน แต่งงานก่อนกำหนด ธนูหัก ทหาร อาหารบูดเน่า คบบัณฑิต เกวียน ปากกา ถูกทรมาน โฆษณา ตกลงไปในบ่อ ซื้อขาย กกไข่ แป้ง ขี่วัว ตะไกร ไก่ออกไข่ ลอยกระทง ฟองน้ำ ตัวเองถูกประหาร ทาก เลี้ยงกระต่าย กุ้งยักษ์ คนตายในบ้าน เดินบนฟ้า เขื่อนแตก โรงแรม เล่นไพ่ ถูกตำหนิ กำลังขับรถ นำฟองน้ำมาล้างจาน สุกร สัปทน ประตูที่ปิดตาย กินผลไม้ แก้วแตก สร้าง ทั่ง ตัวเองถูกธรณีสูบ พวงมาลัยดอกไม้สด เข่า หัตถกรรม องค์กฐิน ใบไม้ ยิงนก บิน (ตกลง) อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น กระจาด ศิลา ซื้อเต่า บินขึ้นไปบนท้องฟ้า พลอยหลากสีสัน ลม อ่าง ฟัก กะเหรี่ยงคอยาว ขัน อาจารย์ นกนางแอ่น ทำลายโซ่ตรวน แห่กฐิน ถุงเงิน-ถุงทอง ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ กอดอก ผิวพรรณ กางเขน (นก) กีฬา ประกันตัว แมวข่วน กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) หญิงทุบตีกัน การรับรางวัล ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ชามแตก กรวยกรอกน้ำมัน จับปลาช่อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM