ทำนายฝัน 'ร่ม'

ฝันเห็น ฝันว่า ร่ม ฝันเห็นร่ม หรือได้กางร่ม หรือว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นร่มเงา ให้ ทำนายว่าจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ร่ม'

ฝันเห็นร่ม หรือได้กางร่ม หรือว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นร่มเงา ให้ ทำนายว่าจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลูกเห็บ ดม เล่าเรื่องตลก กรวดทราย รังไก่ เทวดา ใบลาน หลงป่า ถูกต่อต่อย ถูกเปลื้องผ้า หีบสมบัติ เวทีมวย ซื้อกระโปรง หัวเราะ น้ำหอม ผูกปมเชือก กินอาหาร งานมงคล ป่าช้า ภาพวาด เดินทางไปทิศตะวันออก ป่าเขา กอดผู้หญิง แมงป่อง เชื้อเชิญ ตัวเองเป็นโจร ขัง เจว็ด ต้นไม้ยืนต้นตาย ตัดผมตัวเอง ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด เงินปากผี ผ้าขี้ริ้ว ดื่มนม เห็นรองเท้าเก่า ป่าไผ่ ตัดผม ปฏิเสธการดื่มเหล้า ตักบาตร นุ่งชุดหลากหลายสีสัน เฆี่ยนตีผู้อื่น ราชา ชงชาถวายเจ้าที่ ต้องโทษ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ นอนกลางวัน ห้อง นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) กินเนื้อมะพร้าว ขุด เป็นโจทก์ในศาล ต้นไม้ ฉี่รดกำแพง คอกหมู พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี กระท่อมในป่า ขี่สุกร ตู้เย็น กำนัน เป็นแม่ยาย อาจารย์ ผึ้งต่อย ชักว่าว สตางค์ ไฟฟ้า ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย นกแสก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สุกรตายเอง กระติกน้ำร้อน หวีงา บาทหลวง นิล เห็นกระดุม บันได สัปทน ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ได้ใบสั่งจากตำรวจ ขนมจีน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา แข็งแรง โจรสลัด นุ่น บัตรเครดิต ถูกมัดด้วยเชือก แกงการู ดีใจ พระพุทธรูป เมฆหมอก ขับรถ ถุงเท้า พวงมาลัยดอกไม้สด ลำคลอง บังสูรย์ ตู้ไปรษณีย์ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง เล่น pubg

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM