ทำนายฝัน 'ร่ม'

ฝันเห็น ฝันว่า ร่ม ฝันเห็นร่ม หรือได้กางร่ม หรือว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นร่มเงา ให้ ทำนายว่าจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ร่ม'

ฝันเห็นร่ม หรือได้กางร่ม หรือว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นร่มเงา ให้ ทำนายว่าจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกหลังม้า ประหาร ไฮโล เสือกัดตัวเอง ทิวเขา ไต่ลวด ไข่มุก สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) แม่ชี ทอง ภรรยาทิ้ง ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ เครื่องจักรทำงานได้ดี ถูกเปลื้องผ้า ผลักประตู ดวงอาทิตย์ตก ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง เมาเหล้า โจรสลัด หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง กอดอก คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง โจร ดาวตกที่หลังคาบ้าน แกงการู ฆ่าหมัด ไทร แมวสีสวาท ผดุงครรภ์ มือตัวเอง ลำคานเสียงฉาบ ข่าวลือ ปะชุน ลูกแก้ว พระพุทธรูป ลูกไก่ แผ่นดิน ลม หวีผม บอลลูนตก ปลาหมึก รอยเท้าของตัวเอง ภาวนา ปลาฉลาม ใช้กระเทียมทำอาหาร บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง จับ ห่าน อดทน ถอดเครื่องประดับ บนบาน นางฟ้า สูบบุหรี่ ได้เข้าร่วมในสงคราม สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ขี้ เห็นบ่อร้าง ถูกฝังทั้งเป็น สำลี ไม้เท้า ร้านค้า เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เงินปากผี ขับรถยนต์ ยกทรง ช้างเหยียบ ออร์แกน ไฟฟ้า เมฆสีแดง นั่งบนอาสนะสงฆ์ กินเนื้อหมู แสดงละคร ส่องกระจก แตกร้าว กำไลข้อเท้า ระเบิด คัมภีร์ ขายตู้ ขายโต๊ะ เครื่องบูชา กินเฉาก๊วย ตกปลากับคนรัก ต้นไม้ อ้อย หญิงแต่งชุดสีเขียว เงาะ ขลุ่ย หมูตาย เดินขึ้นที่สูง กระปุก นำตาข่ายไปดักสัตว์ พรม กระรอก ตกหน้าผา หมาหอน สวมเสื้อขาด คนตกน้ำกำลังจะจม เสื้อครุย กุ้งยักษ์ หัวเราะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM