ทำนายฝัน 'ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง'

ฝันเห็น ฝันว่า ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ฝันว่าร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง คุณจะมีชีวิตแต่งงานที่สมหวัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง'

ฝันว่าร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง คุณจะมีชีวิตแต่งงานที่สมหวัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อดทน เดินเล่นบนหาดทราย ขอนไม้ ยกยอ เดินบนฟ้า ขี่คอคน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ กินก้างปลา ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ดวงอาทิตย์ตก การผ่าตัด จอก หนอน โรงแรม ฝาด ช้าง พระอรหันต์ เขี้ยวสัตว์ ซ่อมแซมรั้วบ้าน ตกใจเพราะเห็นผี ลูกประคำ เด็กผู้ชายสู้กัน ตักบาตร ชกมวย ทะเลทราย ปี่ ถั่ว สร้อยทอง ยิงนก จราจรที่สับสนวุ่นวาย งม ทองคำก้อน รถบรรทุกศพ แจวเรือ กวาง ความลับ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน จลาจล ปลา ท่องเที่ยวในสวน ตู้หนังสือ ขอโทษผู้อื่น ตกน้ำร้อน สามง่ามสำหรับแทงปลา ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก กระจกหลากสี เดินรอดราวผ้า ปู ป่วยลงท้อง ผจญภัย นุ่งผ้าสีม่วง เสื้อขนสัตว์ น้ำท่วม เห็นประตูบ้านตัวเอง ขโมยทรัพย์สมบัติ นอนบนฟูก ลมหายใจมีกลิ่นหอม ฟูก ต้นไม้เหี่ยวเฉา กุลี ได้เข้าร่วมในสงคราม ชายชรา ธุรกิจ ถูกตัดศีรษะ สงคราม บวงสรวง หมูตาย เห็นบ่อร้าง นกคุ่ม บิลเลียด ใส่บาตร กระท่อม ขี่วัว รถไฟฟ้า เหาะดั้นเมฆ กังหัน กุ้งมังกร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ปลาทองที่ตายแล้ว ทอดทิ้งลูกๆ ถูกหวายรัด กระจกแตก ฮ่อยจ๊อ เครื่องดนตรี โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) คงกระพันชาตรี ทรงกลด ตกหลังม้า ไฟไหม้ป่า ตกใจ ปีนรั้ว ไหล่เจ็บ ระฆัง เหาะ ได้สวมแว่นตาดำ วิ่งหนีผู้ร้าย ดวงอาทิตย์มืดมัว อ่างน้ำ ตัดผมใหม่ เป็นไข้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM