ทำนายฝัน 'ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง'

ฝันเห็น ฝันว่า ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ฝันว่าร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง คุณจะมีชีวิตแต่งงานที่สมหวัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง'

ฝันว่าร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง คุณจะมีชีวิตแต่งงานที่สมหวัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รักคนต่างชาติ เสี้ยนหนาม ฟันดาบ ลูกประคำ ขนมปัง จับก้อนกรวด ก้อนทราย เผาศพ โต๊ะ ดวงอาทิตย์ขึ้น กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ไม้ไผ่ ทาสี ถูกปล้น กระโปรงใหม่ ทำร้าย หมอก ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ชี หิมะตกอยู่เรื่อยๆ เป็นไข้ ฝนตกหนัก สวมใส่ชุดว่ายน้ำ โซ่ตรวน ไต่ลวด ซื้อผ้าขาว พิมพ์ ตลาด สวมมงกุฎ สถานี ฮก ลก ซิ่ว ฤดูร้อน บิน (ตกลง) เด็กทารก แมวข่วน แผ่นดินแยกออกจากกัน กรอด้าย เรือน ถูก แตน-ต่อ ต่อย พวงกุญแจ ทอดผ้าป่า ฆ่าหมี ฆ่าโค เก้าอี้ จุดเทียน ขบวนแห่ ถูกประณาม แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ กินลูกอม รักใครบางคนมากๆ สิริภาจุกาภรณ์ ช่างตัดผม ใส่บาตร กระติกน้ำร้อน ฝักดาบ วิ่งออกกำลังกาย เห็นคนเปิดประตู ทุบตีภรรยา ช่างเงินทอง อาจารย์ สายสะพาย หนีจากถ้ำ สวรรค์ เลือดออกเต็มตัว ตกจากที่สูง กระดาษเช็ดมือ กัดคน ต่อสู้กับปีศาจ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ตัวเองเป็นนักโทษ เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มะลิ ผักกาด นกร้อง องค์พระ องคมนตรี ธนบัตร มดรุมเป็นกลุ่มๆ นั่งเล่น วิดน้ำ แมลงปอ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ตัวเองตายไปแล้ว กระท่อม เมฆลอยนิ่ง ตัวเงินตัวทอง ปลาทองที่ตายแล้ว ปิดผนึกซองจดหมาย สุสาน ปฏิเสธหมายเรียกประชุม เสือตาย เชือก โล่รางวัล ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ โกรธ ถ้ำมืด ได้ตีกลอง ละลาย ทวิตเตอร์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM