ทำนายฝัน 'ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง'

ฝันเห็น ฝันว่า ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ฝันว่าร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง คุณจะมีชีวิตแต่งงานที่สมหวัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง'

ฝันว่าร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง คุณจะมีชีวิตแต่งงานที่สมหวัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เชี่ยนหมาก คนที่มีท่าทางเร่งรีบ รถไฟฟ้า ใช้ผ้าโพกศีรษะ ไม้กวาด สวดมนต์ กลองโบราณ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จับผีเสื้อ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง กระต่ายขูดมะพร้าว วิ่งออกกำลังกาย กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง เงาตัวเองในกระจก ฝาแฝด หิมะตกในฤดูร้อน มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ฟองสบู่ ถูกฝังทั้งเป็น จรวด ดัดผม คอมพิวเตอร์ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ หูเจ็บ รักใครบางคนมากๆ งวง ฝาหม้อ แม่ ขาด้วน หนามตำ ฆ่าผึ้ง ศาลา อักษรย่อ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ตะปู กรวยใบตองใส่ดอกไม้ แจวเรือ อรุณ พวงมาลัยดอกไม้สด นม ป้อมปราการ ท้องฟ้าสีแดง นํ้าพุศักดิ์สิทธิ การทำผิดพลาด ฉุด จับปลา ฉาบแตก ช่วยคน ทอดทิ้งลูกๆ นั่งรถไฟ คิดถึง น้ำค้าง กินผลไม้ ปราศจากอํานาจ ทิชชู ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ขี้ กระบอกไม้ไผ่ ไข่เป็ด ขโมย บ้า บุคคลที่มีชื่อเสียง ดำน้ำ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า พระสังฆราช ตกใจจนสะดุ้ง ทรงกลด กฐิน ฝนตกหนัก กระรอก ฝูงคนจำนวนมาก ตัวเองตายไปแล้ว ฝ่าเท้า ภรรยามีครรภ์ มีความปรารถนา เด็กนอนบนเตียง กินขนม ไทร ตะโพน แมลงปีกแข็ง ฝนตกระหว่างเดินทาง กวาด ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ถูกโกง แร้งกินซากศพ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า สร้อยข้อมีชำรุด เสื้อครุย นอนกรน เห็นถนนที่ขรุขระ ได้ยินเสียงดนตรีไทย มหาสมุทรมีพายุ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ หายใจอึดอัด นางกวัก ล้างหน้าตัวเอง เลือกผัก ปากเน่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM