ทำนายฝัน 'ร่องน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ร่องน้ำ คุณจะได้รับความสุข มีการเดินทางไกลไปในทางที่ดี หากกำลังเจ็บป่วย จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บในเร็ววัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ร่องน้ำ'

คุณจะได้รับความสุข มีการเดินทางไกลไปในทางที่ดี หากกำลังเจ็บป่วย จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บในเร็ววัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โลงศพ หม้าย สวมเสื้อสีขาว ข้าวติดคอ กระต่าย คบคนพาล ยิงปืน ประโคม พังพอน ฉัน ( กิน ) ได้ยินเสียงปืน ชักลาก เดินละเมอ นั่งราชรถ ถ่ายอุจจาระ กระทง มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ หวีเสนียด อรุณ บิณฑบาต ถูกเสือกัด บ่อน้ำใหญ่ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน มโหรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กษัตริย์ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) บาดแผล พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงกระดูก ฉี่ ตะโพน มีโชคลาภ ก้ามปู คนตกน้ำกำลังจะจม ดับเทียนชัย ถ่ายรูป คนขาพิการ ปราสาท กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) จับก้อนกรวด ก้อนทราย บ้านตัวเองสวยงาม พรวน มีคนขอโทษ ฉาบแตก คนรักหรือคู่รัก กระจอก สุรา อุ้มเด็กทารก ทุ่งนา ทำกาแฟหก เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง สวรรค์ อุจจาระ ผ้าพันคอ ลมหายใจมีกลิ่นหอม ไหล่ สวะ ขี่กระบือ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ฆ่างู แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ตกบ่ออุจจาระ ทะเล เดินเข้าออกประตูกว้างๆ กระสอบข้าวสาร กองกระดูก ลอยคอ ฝั่ง บ้านพัง เสาเรือน ธง ซ่อน ตัวเองเป็นโจร วงกต โต้เถียง กล่าวคำอำลากับใครบางคน ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน แหวนทอง พูดกับกลุ่มชน เพื่อน คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ตัวเงินตัวทอง ผ้าห่มหนาๆ กินน้ำผึ้ง กินเนื้อมนุษย์ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ เอามีดฟันเท้าตัวเอง นั่งบนอาสนะสงฆ์ พระพุทธรูป เกาหัว พัชรกิติยาภา ข่มขืนคนอื่น เสื้อใหม่ แว่นตาเลนส์สีดำ ใช้ผ้าโพกศีรษะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM