ทำนายฝัน 'ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ฝันว่าร้องขอสิ่งของจากคนอื่น คุณคาดหวังว่าจะได้รับความชื่นชอบจากคนอื่นมากเกินไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น'

ฝันว่าร้องขอสิ่งของจากคนอื่น คุณคาดหวังว่าจะได้รับความชื่นชอบจากคนอื่นมากเกินไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระสือ ไก่ฟ้า ลับ เดือน ต่อสู้กับคนร้าย จานชาม พัชรกิติยาภา ยกโทษ ตู้อาหาร ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ชักว่าว ฮ่องเต้หรือฮองเฮา งูกินสัตว์ น้ำพริก ญาณ ถูกสวมกุญแจมือ ไก่แจ้ เกือก ขี้ อาคันตุกะ นั่งเล่น ขี่คอคน นักสืบ สูบ กระซิบกับเพื่อน พนมมือ ยกของหนัก ตกปลากับญาติ มารดา ธุลี บ่อน้ำ ขวัญ เดินบริเวณวัด แทง ฝาแฝด ธนาคาร ราชสีห์ ลูกเห็บ ไฮโล เขื่อนแตก ถูกฝังทั้งเป็น บ่อน้ำใหญ่ ขัง เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก เซรุ่ม มองดูเหว อสนีบาต โบดำผูกเสาบ้าน โอ่ง ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ร้องไห้ ไผ่ น้ำผึ้ง ร้องตะโกน กางร่ม เพลิง กกกอด ทำให้คนอื่นตื่น นอนอยู่บนแผ่นดิน ร้านค้า เห็นไม้กระดาน มีดตกน้ำ โยคี ถูกต่อต่อย งานมงคล กระปุก วันเกิด ผู้หญิงตบผู้ชาย ตัวเองกลายเป็นนก พริก สุนัข ตาย แมลงปีกแข็ง หยก อดตาย จับก้อนหิน เป็ด กอดกะเทย ปลาทองที่ตายแล้ว นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ข่าวดี กะเหรี่ยง กินกล้วย ท่อน้ำ นอนกับสาวสวย กระทง เหยี่ยว อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ทำนาเกี่ยวข้าว ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ หญิงแต่งชุดสีขาว มือตัวเอง ทาขมิ้น ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ถั่ว ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ที่นอน เป็นบ้า บันได ดาวอับแสง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น