ทำนายฝัน 'ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ฝันว่าร้องขอสิ่งของจากคนอื่น คุณคาดหวังว่าจะได้รับความชื่นชอบจากคนอื่นมากเกินไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น'

ฝันว่าร้องขอสิ่งของจากคนอื่น คุณคาดหวังว่าจะได้รับความชื่นชอบจากคนอื่นมากเกินไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซอ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า นาก ภาษา ดาบ จรวดไฟ รากไม้ เด็กพิการ ขาขาด คนเมา กล้วยไม้ ขวานหัก เห็นคนเดินละเมอ ตะไบเหล็ก เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป โกนหนวด พายุ สามีตาย เชิงตะกอน ฉัตรเงิน ฉัตรทอง บัตรเครดิต ผ้าเช็ดหน้า ขโมย เสือ กำแพงเมืองจีน เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ขบวนแห่ นาฬิกาข้อมือ มู่ลี่ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ประกาศนียบัตร ตกบ่ออุจจาระ กระโดดจากหน้าต่าง ทำกับข้าว หินก้อนใหญ่ ตกปลากับญาติ จาน อุ้มเด็กทารก ล่องแพ ปลิงดูดเลือด กระถางสามขา ประดิษฐ์ รถบรรทุกศพ หน้าต่างพัง ดาว กก เห็นกล้วย แมลงวัน หอยที่มีเนื้อเต็ม ร่มหัก หนีจากถ้ำ ธนาคาร หมา รักเพื่อน ตับไต แมลงปอ ห้อง เกลือ เทศน์ ทะเลสาบ พญาอินทรี ดาวตกที่หลังคาบ้าน เมฆกลางแดด คางคก เอามีดฟันเท้าตัวเอง ยา แก้ผ้า ทวด ได้กลิ่นธูป จดหมาย นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด พังประตู ยกของ พระพุทธรูป เล่นไพ่ ช่างแกะสลัก ฤดูร้อน อ้อย เดินชนผนัง เมฆสีดำ แกะสลักรูปปั้น ตู้กับข้าว กินลิ้น ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ไฟไหม้บ้าน นักแสดง ตักน้ำราดตนเอง ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ฮัจญ์ ต้นไม้ ตะโพน ผู้ชายมีผมน้อย ดราฟต์ กระดาษสีขาว ปากกา ไอ กรรมกร กินกระต่าย สัปทน ตุ้มหูหาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM