ทำนายฝัน 'ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ฝันว่าร้องขอสิ่งของจากคนอื่น คุณคาดหวังว่าจะได้รับความชื่นชอบจากคนอื่นมากเกินไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น'

ฝันว่าร้องขอสิ่งของจากคนอื่น คุณคาดหวังว่าจะได้รับความชื่นชอบจากคนอื่นมากเกินไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กอดอก นัยน์ตา ธำมรงค์ กวาง วงเวียน บวงสรวง เสื้อขนสัตว์ โต๊ะรับประทานอาหาร กระต่าย ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ลูกประคำ กุหลาบ หลุมอสรพิษ โพธิ์ ทองคำก้อน บุญ ว่ายน้ำ ลม ลาวาภูเขาไฟ หักธนู กุ้งมังกร ได้รับเงินบริจาค กระรอก ชนะ ถาด งานโกนจุก เดินกะโผลกกะเผลก งง ประกาศนียบัตร แผ่นดินไหว ทำขวัญ หญ้า เห็นตากระจกสีขาว ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม แบกผลไม้ หัวหมู ถูกข่มขืน ซื้อไม้กระดาน มุดรั้วลวดหนาม ไหว้พระราหู สวมรองเท้าใหม่ วิทยุ กระซิบ ถ่ายรูป อินสตาแกรม ( instargram ) ขบวนแห่ งมของในลำคลอง หมากฝรั่ง หงส์ มดเต็มบ้านเมือง ฮิปโปโปเตมัส นกกระเรียน โรคร้าย ดาวตกที่หลังคาบ้าน ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก กอดตุ๊กตา นกยูงรำแพน นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว นอนบนเสื่อ หัวเราะ น้ำพุสวยงาม ตู้ไปรษณีย์ เจดีย์ เครื่องพิมพ์ดีด หีบเปิดอยู่ องค์กฐิน เพศสัมพันธ์ ขนมเข่ง ภรรยา บันไดเลื่อน ฤดูฝน ยมทูต นกแขกเต้า ฮูก (นกฮูก) จานชาม พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว แสง แสงบนท้องฟ้า ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ถีบจักรเย็บผ้า เชือกรัดคอ นั่งบนเสื่อ ขอบฟ้า งมปู ถั่ว ซาวข้าว โกศ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ สร้อยข้อมีชำรุด เพชรนิลจินดา ขี่คอคน กินอาหารเจ เอสเอ็มเอส ( SMS ) พระจันทร์เดือนหงาย พลักก้อนหิน ปล้น การตายของเพื่อน ชายชรา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM