ทำนายฝัน 'ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ฝันว่าร้องขอสิ่งของจากคนอื่น คุณคาดหวังว่าจะได้รับความชื่นชอบจากคนอื่นมากเกินไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น'

ฝันว่าร้องขอสิ่งของจากคนอื่น คุณคาดหวังว่าจะได้รับความชื่นชอบจากคนอื่นมากเกินไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขายตู้ ขายโต๊ะ พูดคุยกับโจร ธรรมจักร เจ้านาย คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ฟันโยก ขนลุก งูเลื้อย แทะกระดูก พวงมาลา ถั่ว กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ขนทรายเข้าวัด ถ่ายอุจจาระ ทาก สาวไส้ นกขมิ้น ลูกประคำ กระเป๋าเดินทาง ถูกคนเตะ เดินไปตามท้องถนน นอนบนพื้นน้ำ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ร่องน้ำ จานชาม นักประพันธ์ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว โกศ กิ้งก่า ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ธุรกิจ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เป็นใบ้ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ นั่งรถหรู ตาข่าย วิดน้ำ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ เกิดความรู้สึกผิด แป้ง หูแหว่ง เล่นฟองสบู่ สร้อยทองคำ ทดน้ำ ไทร กวนอิม บรรพบุรุษ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ซุบซิบนินทา บ้านพัง เหี้ย บิลเลียด กินข้าวบนใบบัว ขี้ นุ่งผ้าขาด ฝนตกหนัก นั่งบนหลังนกกระเรียน กระบอกสูบลม เดินทางก่อนกำหนด โบดำผูกเสาบ้าน พลอยหลากสีสัน คู คลอง โดด นํ้าพุขนาดใหญ่ อาคันตุกะ อดทน เงื่อน ซองจดหมายสีขาว ภาชนะแตกร้าว ชามแตก ได้พูดคุยกับเพื่อน เมาสุรา ผ้าแพร แมวสีขาว ความรังเกียจ ไหว้พระ แมงมุม คดีฟ้องร้องกัน หิมพานต์ (ป่า) เดินเล่นบนหาดทราย ป่วยลงท้อง เดินช้าๆ ได้ยินเสียงปืน ทอดทิ้งภริยา จับ ถวายของแด่พระสงฆ์ น้ำท่วม ตะกร้อ ช่างแกะสลัก ลายมือ สะพายย่าม ศัตรู เฆี่ยน โยงเรือ คอบิด กระต่ายวิ่ง กระดาษสี ปิดผนึกซองจดหมาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM