ทำนายฝัน 'ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด'

ฝันเห็น ฝันว่า ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ฝันว่าร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ให้ระวังเพื่อนคิดไม่ซื่อ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด'

ฝันว่าร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ให้ระวังเพื่อนคิดไม่ซื่อ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แทงตัวเอง รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส งูจงอาง ตกบ่ออุจจาระ เด็กเกิดใหม่ เชือกรัดคอ ตะเพียน สู้กับเสือ แล้วชนะ บริโภคเนื่อสุกร พระ ปฏิกูล ไฝ เป่าขลุ่ย กินอาหาร งานศพ ตะไกร สะพายย่าม แมวสีขาว เฉาก๊วย ช้อนเปื้อน ไหล่ ผู้หญิงชักมีด แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ผ้าม่าน สละราชสมบัติ บิลเลียด ภูเขาไปกำลังระเบิด รากไม้ คนกำลังถ่ายรูป ดับกองไฟ เครื่องชั่ง โอเอซิส นกนางแอ่น เข้าไปในโรงพยาบาล ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ผ้าห่มหนาๆ ขี่สัตว์ แมวออกลูก ออกจากบ้าน ถูกผีหลอก กรวยกรอกน้ำ ปลาทอง ปากเจ็บ วิ่งจนเหนื่อยหอบ งูใหญ่ ป่าเขา ลักขโมย อยากมีเงิน เครื่องครัว ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง น้ำพุสวยงาม เป่าลูกโป่ง บรรพบุรุษ ตู้รับจดหมาย คดีฟ้องร้องกัน ของขวัญ งวงช้างรัดตัว เล่นฟุตบอล ถูกตบ มาลัยดอกไม้ นอนในเรือ ฟองสบู่ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ยารักษาโรค เรือน ธารน้ำ อยู่ในอาการเร่งรีบ แพรพรรณ กลัว ตักทรายเข้าบ้าน เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ได้เป็นเจ้าสาว ไหว้พระราหู หงส์ วันเกิด มีคนนำเงินมาให้ กวาง ภูเขา ฟองน้ำ กอดรัด ถูกสัตว์กัด งูกัด กาน้ำ แพทย์ ศพ ช้อนเงิน จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น การรับรางวัล ขา ประกาศการแต่งงานของตนเอง กระเทย ขายตู้ ขายโต๊ะ เข้าประตูไม่ได้ ประกาศข่าวดี คนอื่นทำพลาด นางฟ้า แขนถูกตัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM