ทำนายฝัน 'ร้องรำทำเพลง'

ฝันเห็น ฝันว่า ร้องรำทำเพลง ฝันว่าได้ร้องรำทำเพลงในบ้าน คุณจะมีความสุข หากฝันว่าได้ร่วมร้องรำทำเพลง จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่น และหากฝันเห็นคนอื่นร้องรำทำเพลง จะชนะคดีความ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ร้องรำทำเพลง'

ฝันว่าได้ร้องรำทำเพลงในบ้าน คุณจะมีความสุข หากฝันว่าได้ร่วมร้องรำทำเพลง จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่น และหากฝันเห็นคนอื่นร้องรำทำเพลง จะชนะคดีความ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กงเต๊ก น้ำเหลือง ซื้อกระดุม กำนัน ไส้ไหลจากท้อง ไก่กกไข่ รังไก่ ความรังเกียจ อุจจาระ สร้าง ลอย ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ เด็กอุ้มปลา เป็นคนปรุงอาหาร บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น เช็คเด้ง ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว คลอดลูก เกาทัณฑ์ งูเหลือม กินเนื้อวัว ปลูกต้นไม้ ม้านั่ง สูบบุหรี่ ได้ยินเสียงกบ มะพร้าว นกร้อง ของเล่น ยันต์ ญาติตาย อดทน ภิกษุณี ภรรยาทิ้ง ถุงเท้า เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป จรเข้กัด หัวนก เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ตกปลา ภาษา ดาว แกะ ขนคิ้ว กุมารทอง คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ อักษรย่อ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ป่าไผ่ ขี่ม้า บุญ ญาติ รับประทานอาหาร งานแต่งงาน ฉี่รดกำแพง ฆ่าวัว มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ภาวนา ทรัพย์สมบัติ ตกปลากับญาติ กินนก เปื้อน ทวด กุ้ง ตีคนอื่นด้วยเชือก เซียมซี หญิงชรา ต่อสู้ แม่นํ้า ช้างตกมัน ปลาทอง ถั่ว ตรอกซอกซอย ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) จูบคนที่อายุมากกว่า ไวโอลิน ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เห็นประตูบ้านตัวเอง ล้างเท้าตัวเอง ซองจดหมายสีขาว กษัตริย์ ธารน้ำ นาฬิกาข้อมือ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง เทวดา เลือดออกเต็มตัว ได้ยินเสียงปืนใหญ่ พ่อตาย เก็บองุ่นรับประทาน ถูกคู่รักกักตัว เด็กกำลังดูดนม ร้องรำทำเพลง กล่าวคำอำลากับใครบางคน ปลูกพริก กองไฟ ม้าสีดำ ทำนาไม่ได้ผลดี มัคคุเทศก์ ด้วง โบว์ดำผูกเสาบ้าน แทง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น