ทำนายฝัน 'ร้านค้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ร้านค้า ฝันว่าเดินผ่านร้านค้าแห่งหนึ่ง คุณจะมีสิ่งเย้ายวนใจทำให้ยุ่งยากสับสน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ร้านค้า'

ฝันว่าเดินผ่านร้านค้าแห่งหนึ่ง คุณจะมีสิ่งเย้ายวนใจทำให้ยุ่งยากสับสน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หนอน มหาสมุทรมีพายุ เวียนเทียน ภรรยา กินถั่วต้ม ถูกด่าทอ คลอดลูกก่อนกำหนด แท่น จักรยาน ไฮโล สู้กับเสือ แล้วชนะ พี่น้องทุบตีกัน เจ็บปวดตามร่างกาย สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภูเขาไปกำลังระเบิด สายสร้อย กลอง ปล่อยปลาดุก ซ่อนหา เรือน กริช ปลูก พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว นำเที่ยว ปฏิกูล ไม้เท้า นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด รักชาติ แร้งกินซากศพ นั่งรถหรู แมลงภู่ ฆ่าผีเสื้อ ปลิงหลายตัว ใต้ถุน ราวตากผ้า ทดน้ำ ประทัด ตื่นขึ้นมาเอง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น กระถางสามขา ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด กาน้ำ งูกัด อีกา ตุ๊กแก มีขาเดียว คนแฝดตัวติดกัน บ้านคนอื่น พวงมาลัยดอกไม้แห้ง พายเรือ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ซื้อผ้าขาว ร้านค้า โยงเรือ ต้องโทษ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สาดน้ำ ฆ่าควาย เคารพ คำนับ ไหล่ ทะเลาะกับภรรยา มองนํ้าตกกับคนรัก โบดำผูกเสาบ้าน อยู่ในอาการเร่งรีบ จองจำ พูดคุยกับโจร ถูกต่อต่อย เปรต คำสัญญา ศิลปิน นุ่งผ้าสีชมพู ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว พระวิหาร เจ้านาย ม้าเตะ รัฐประหาร ฆ่าโค มังกร พระโพธิสัตว์ หนาม ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ของหาย ช้างตกมัน กล้วยแขก สบู่ หญิงแต่งชุดสีแดง หลงป่า นอนเล่นกลางหาดทราย ใช้ยาเสพติด ข้าวสาร ซองจดหมาย ดื่มน้ำหวาน สมอเรือ นกเขา กำลังจะไปตาย สามีตาย นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ตำรวจ หาบอุจจาระกลับบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM