ทำนายฝัน 'ร้านค้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ร้านค้า ฝันว่าเดินผ่านร้านค้าแห่งหนึ่ง คุณจะมีสิ่งเย้ายวนใจทำให้ยุ่งยากสับสน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ร้านค้า'

ฝันว่าเดินผ่านร้านค้าแห่งหนึ่ง คุณจะมีสิ่งเย้ายวนใจทำให้ยุ่งยากสับสน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นตากระจกสีขาว ผ้าแพร จำนอง ตัวเองมีปีก น้ำพุสวยงาม ซองจดหมายสีฟ้า ห้อง กงสุล คบคนพาล อีกา เปื้อน แต่งงาน กระดิ่ง หมากฝรั่ง ปีศาจหลายตน กอดภรรยา ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก พู่กัน ย้ายบ้าน ห่มผ้า นกอินทรี บ่อน้ำใหญ่ ฉีกจดหมายรัก คราด ปล่อยปลาดุก ขอบฟ้า ล้มเหลว กงเต๊ก ถูกปีศาจไล่ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เสาเรือน จมูกหาย ขนมชั้น การรับรางวัล เฉาก๊วย ผดุงครรภ์ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ นอนโรงพยาบาล ผู้หญิงถือมีด เห็นกองไม้กระดาน ฆ่าโค งูกัด เลี้ยงกระต่าย กกกอด ถูกตัดขา จับปลา ใช้ยาเสพติด ภาชนะแตกร้าว ละลาย ล้มละลาย ก้อนหิน รอยเท้าของตัวเอง งูเหลือม ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด สารภาพต่อหน้าเพื่อน กุญแจหาย ผู้คุมนักโทษ ฌาน นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ปลูกกล้วย เพชรนิลจินดา ถือดอกบัวในมือ จับนก ทำนบ ทะเลาะกับแม่ยาย ดารา หญิง เฮลิคอปเตอร์ เมาสุรา ชายชรา ฝุ่นฟุ้งกระจาย เก็บของมีค่าได้ นั่งเล่น ไส้เดือน กำแพงโบราณ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ยกโทษให้ใครบางคน นั่งบนหลังนกกระเรียน จรเข้กัด ฤดูหนาว เครื่องแต่งกาย ซ่อง โต๊ะทำงาน งู ก่อสร้าง พานทอง รถไฟฟ้า อุจจาระ ท้องฟ้าสีแดง ตะขาบกัด พระสงฆ์ โบว์ดำผูกเสาบ้าน ธงบนเรือ ราชสีห์ นอนบนเสื่อ ปีก คนอื่นทำพลาด งูเห่า นายกรัฐมนตรี ความรังเกียจ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM