ทำนายฝัน 'ร้านค้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ร้านค้า ฝันว่าเดินผ่านร้านค้าแห่งหนึ่ง คุณจะมีสิ่งเย้ายวนใจทำให้ยุ่งยากสับสน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ร้านค้า'

ฝันว่าเดินผ่านร้านค้าแห่งหนึ่ง คุณจะมีสิ่งเย้ายวนใจทำให้ยุ่งยากสับสน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เลี้ยงกุมารทอง มุ้งหมอน เงาตัวเองในกระจก ขึ้นศาล ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น มารดา เห็นไม้กระดาน การสร้างโบสถ์ ลุยไฟ พระ มงคล หม้อ ภรรยาเปลือยกาย ขอบคุณ โจร เก็บดอกบัว เชิงตะกอน ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า มรดก เดินละเมอ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ตัดนิ้วมือตัวเอง หูแหว่ง ตะกร้าพลาสติก รังไก่ ชายหนุ่ม เล่นฟองสบู่ หวีงา ของหาย ม้าสีดำ โรงพยาบาล ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ท้องเดิน ฆ้อง แก้วแตก ทูตชาวต่างชาติ เด็กพิการ อาจารย์ ต่อสู้กับปีศาจ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น เห็นรองเท้าเก่า รีดนมโค ผมถูกตัดให้สั้น คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ตาชั่ง กรวดทราย ช่วยคน เดือน ฆ่าหมัด จีวร อ่างล้างหน้า โครงกระดูก ตะเกียงที่จุดแล้ว กล้วยเน่า กินกระต่าย ฟาก ฟ้ายามเมฆครึ้ม สาก กินเนื้อมะพร้าว ฉาบแตก พระพุทธบาท ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย กินองุ่น เด็กผู้ชายสู้กัน ซักผ้าขี้ริ้ว ล้างหวี เสี่ยงเซียมซี วงกต เถ้าแก่ ถูกสุนัขเห่า ดึงเชือก รักสามีตัวเอง ถั่วฝักยาว ผนัง ช้องผม ความรักระหว่างคน 3 คน กระโดดจากหน้าต่าง เงินหาย เดินทางไปทิศตะวันออก เฒ่าแก่ ได้ลาภ ฟักแฟง ตกทะเล เสือตาย บัวสีขาว นุ่งชุดหลากหลายสีสัน เดินเล่นบนหาดทราย คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ฝาหม้อตกลงพื้น ซุกซ่อนของมีค่า ร้องตะโกน คนรับใช้ ถูกตำหนิ ตกกองไฟ ใช้กระเทียมทำอาหาร เฒ่าหัวงู ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน นักเรียน ปล่อยออกจากคุก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM