ทำนายฝัน 'ร้านค้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ร้านค้า ฝันว่าเดินผ่านร้านค้าแห่งหนึ่ง คุณจะมีสิ่งเย้ายวนใจทำให้ยุ่งยากสับสน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ร้านค้า'

ฝันว่าเดินผ่านร้านค้าแห่งหนึ่ง คุณจะมีสิ่งเย้ายวนใจทำให้ยุ่งยากสับสน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกแทง โต๊ะเขียนหนังสือ แก้ม ปอก ถือดอกบัวในมือ ฝูงคนจำนวนมาก เหงื่อ โกศ ช้อนทอง คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง นกบิน ขลุ่ย ตกช้าง นอนอยู่บนแผ่นดิน ต้นไม้ยืนต้นตาย จับสุกร ต้นไม้แห้ง นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ กระบี่ เด็กเกิดใหม่ เหรียญ ได้กลิ่นเครื่องเทศ ดาว เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ กระดานดำมีข้อความ ธงบนบ้าน โยคี ตะเกียง นุ่งผ้าสีแดง โขลงช้าง เดินขึ้นที่สูง ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ลำน้ำ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ฉมวก นกอินทรี ซาบซึ้งใจ ต่อสู้กับเด็ก กวนอิม ผดุงครรภ์ รังผึ้ง หินก้อนใหญ่ ตัดนิ้วมือตัวเอง ถูกกักตัว จรวด น้ำฝน ทะเล หาบขี้กลับบ้าน กางร่ม ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ นองเลือด หมาหอน มีผู้นำม้ามาให้ มดเต็มบ้านเมือง สงฆ์ โอเอซิส ท้องฟ้าสดใส ทำนาเกี่ยวข้าว รักชาติ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง น้ำหอม ม่าน มุ้งขาด เดินลุยกองไฟ เห็นถนนที่ขรุขระ ลวดหนาม ซองบุหรี่ รักคนต่างชาติ กินพระจันทร์ การสร้างโบสถ์ งมปู ไฝ นุ่งชุดขาว แมวดำ หมู นาฬิกาข้อมือเสีย ผลจันทร์ ( พืช ) กระท่อมริมทะเล หญิงแต่งชุดสีขาว ได้รับรางวัล คนมีเขา องคมนตรี บัตรเครดิต นั่งอยู่ในกองขี้ ฆ่าวัว นำเที่ยว แห่กฐิน หัวไก่ ชะนี เช็คเด้ง ฟันงอกขึ้นมาใหม่ งูกินสัตว์ จมูกขาด ตำรวจ พระบรมรูป ดวงตรา แหวนแต่งงาน เตียง บั้งไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM