ทำนายฝัน 'ฤกษ์ดี'

ฝันเห็น ฝันว่า ฤกษ์ดี ฝันถึงฤกษ์ดีในงานต่างๆ คุณกำลังจะมีงานสังสรรค์กับญาติมิตร ช่วงนี้โชคลาภพอจะหาได้จากที่ไกลตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฤกษ์ดี'

ฝันถึงฤกษ์ดีในงานต่างๆ คุณกำลังจะมีงานสังสรรค์กับญาติมิตร ช่วงนี้โชคลาภพอจะหาได้จากที่ไกลตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใบลาน ฆ่าตัวตาย สายสนตะพาย สายสะพาย จับสายสิญจน์ เงื่อน ถูกพายุพัดพาไปไกล กรวดทราย ปราศจากอํานาจ แฝด ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ปู ศิลปิน พานทอง ชกคนที่จมูก หิ้วกระเป๋า พืชผัก มีคนนำเงินมาให้ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ข้าวในนา ซื้อกระดุม พระพุทธรูป กระถางหลุดมือแตก หิมะเกาะบนกิ่งไม้ เว็จ น้ำหอม ขี้เถ้า ทอดทิ้งคนรัก อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี หม้อข้าว เก็บองุ่นรับประทาน เห็นไม้กระดาน ฟันดาบ นั่งรถไฟ ทำขวดแตก ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ หนี้สิน เดินเล่นในสวนสวย ผนัง แจวเรือ นอนบนพื้นน้ำ รักภรรยาตัวเอง พญานาค ผู้หญิงตั้งครรภ์ กลัว เลิกกับแฟน กระบอกไม้ไผ่ ถวาย เฒ่าหัวงู กุ้ง เมฆลอยนิ่ง เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ บัวสีขาว ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เรียก ฝูงกบ จำนวนมาก ถ่านไฟ บริโภค ทั่ง ตกเลือด ลากสัตว์ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ครีบปลา แม่นํ้า ฤกษ์ดี ถูกหนูกัด นุ่งผ้าขาว ของเน่าเสีย กินหัวสุกร ตกบ่ออุจจาระ นกกา ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ปริญญาบัตร ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ซองจดหมายสีชมพู ถวายของแด่พระสงฆ์ ตกจากดาดฟ้า จับสุกร ตนเองทำความผิด บ้านตัวเอง ไหว้พระ ขวดแก้ว เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ถังขยะ เล่น pubg นอนในมุ้ง คนรักได้รับบาดเจ็บ ขนกา มะลิ หมีทำร้าย ถ้วยรางวัล ดาว ถูกมัดมือมัดเท้า เดินเล่นบนหาดทราย แคร่ ผ้าใบ ฉี่รดกำแพง นกนางแอ่น เห็นคนเดินละเมอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM