ทำนายฝัน 'ฤกษ์ดี'

ฝันเห็น ฝันว่า ฤกษ์ดี ฝันถึงฤกษ์ดีในงานต่างๆ คุณกำลังจะมีงานสังสรรค์กับญาติมิตร ช่วงนี้โชคลาภพอจะหาได้จากที่ไกลตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฤกษ์ดี'

ฝันถึงฤกษ์ดีในงานต่างๆ คุณกำลังจะมีงานสังสรรค์กับญาติมิตร ช่วงนี้โชคลาภพอจะหาได้จากที่ไกลตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธงชัย นั่งอยู่ในกองขี้ โอ่ง มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ตกบ่อลึก กระต๊อบ ถวายกุฏิ ถูกต่อต่อย ผู้หญิงถือมีด ฆ่าเต่า กิ้งกือ โต๊ะทำงาน มีหางงอก ตกปลา มดหรือแมลง จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมฆสีแดง เหงื่อ หน้า รักเพื่อน ตกกระ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน รูปภาพของเครือญาติ กงเกวียน กรงนก เชือก เครื่องขยายเสียง นอนเล่นกลางดิน ชามแตก ขโมยเงิน ตะกร้าหวาย การสร้างโบสถ์ กุ้งมังกร เปลหามคนเจ็บ แพรพรรณ ศีล คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ไม้ขีดไฟ เห็นตัวเองในกระจก ถูกข่มขืน พูดคุยกับเจ้านาย วิ่ง ตกน้ำร้อน ฝาเรือน ก้อนหินตก ฟ้ายามเมฆครึ้ม งูเขียว ทุ่งนา กระแสน้ำ กรอด้าย กระดาษเปื้อนหมึก ถูกสวมกุญแจมือ ทูตชาวต่างชาติ ต่อสู้ คนในบ้านทุบตีกัน งานแต่งงาน องค์พระ หิ้วกระเป๋า ขึ้นต้นไม้ ร้องรำทำเพลง เครื่องปั้นดินเผา มังกร การผ่าตัด อาเจียนเป็นหนอง เลี้ยงกุมารทอง กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ขัดแย้ง กำลังเล่นเฟสบุค จับหนอน ธงบนเรือ สีแดงชาด ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด คอมพิวเตอร์ เปรต กองทัพ ถูกโยนลงทะเล ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ดัดผม ฟาก โน๊ตบุ๊ก อู่เรือ กำแพงเมือง ลวดหนาม ฮิปโปโปเตมัส แก้ม พวงมาลา วิ่งจนเหนื่อยหอบ ได้กลิ่นของบูดเน่า เสื้อกันฝน รบชนะ นกกระจอก นกแขกเต้า เครื่องบินตก ข้าว หม้อข้าว แข็งแรง กล่าวคำอำลากับใครบางคน ปลิงดูดเลือด ถวายข้าวพระ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM