ทำนายฝัน 'ฤกษ์ดี'

ฝันเห็น ฝันว่า ฤกษ์ดี ฝันถึงฤกษ์ดีในงานต่างๆ คุณกำลังจะมีงานสังสรรค์กับญาติมิตร ช่วงนี้โชคลาภพอจะหาได้จากที่ไกลตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฤกษ์ดี'

ฝันถึงฤกษ์ดีในงานต่างๆ คุณกำลังจะมีงานสังสรรค์กับญาติมิตร ช่วงนี้โชคลาภพอจะหาได้จากที่ไกลตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซื้อปลาหมึก ลูกปัด ตัวเองแก่ ช่างไม้ ตู้เย็น ขี่หมู ฆ่าวัว เห็นกระดุม เผาไม้กระดาน นั่งรถไฟ ตำรวจ ชกมวย กระดุมหาย อุปกรณ์ทำครัว มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ถูกสัตว์กัด ฟุตบอล เพื่อนที่ตายไปแล้ว ฆ่าสุนัขบ้า เปิดร้านค้าขายสินค้า จำนอง หางไก่ จับก้อนกรวด ก้อนทราย เด็กนอนบนเตียง มหรสพ กุญแจหาย ปลาหมึกหลายตัว ได้รับเงินบริจาค อสนีบาต เสือกัดตัวเอง แบกหีบ สวมเสื้อสีเขียว ฝุ่นเข้าตา ขโมย เตาไฟ เดินเล่นบนหาดทราย ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ดวงแก้ว เลือดออกทางทวาร ผู้หญิงโพกผ้า นาเกลือ ดอกไม้ไฟ คนกำลังถ่ายรูป เคี้ยวดิน ขวดยา ปะชุน เสื้อผ้า ตอไม้ ถูกฆ่า ขัง วงล้อกำลังหมุน เขี้ยวสัตว์ น้ำค้าง หน้า ม้า อุ้มลูกหมา ทอดสมอ ตกบ่อมีหนอน แตร ฆ่างู กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว เจ้าบ่าว ไข่มุก ดับไฟ สวมแหวน ดื่มน้ำจากแก้ว ยาพิษ เสื้อครุย จาระบี เล่นไพ่ เห็นประตูปิด เตียง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) พระอรหันต์ จมูกหาย นอนกลับหัว รักใครบางคนมากๆ เกลือ งานศพ นั่งบนเสื่อ ทิชชู กระดานดำว่างเปล่า อาเจียนเอาลำไส้ออกมา พนมมือ ช่วย ครกสาก อ่างล้างหน้า ยอดโดม วิ่งออกกำลังกาย เด็กพิการ หิ่งห้อย ปัสสาวะรดที่นอน ย้อมผม คนหามวอผ่านหน้า ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ข้าวเปลือก ล่องแพ ฝุ่นฟุ้งกระจาย ตัวเองกลายเป็นนก ธุลี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM