ทำนายฝัน 'ฤกษ์ไม่ดี'

ฝันเห็น ฝันว่า ฤกษ์ไม่ดี ฝันว่าฤกษ์ไม่ดี การพบปะคนเป็นจำนวนมาก มักจะเจอเหตุการณ์ หรือ คำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนีก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฤกษ์ไม่ดี'

ฝันว่าฤกษ์ไม่ดี การพบปะคนเป็นจำนวนมาก มักจะเจอเหตุการณ์ หรือ คำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนีก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

องค์กฐิน ตกจากดาดฟ้า แพทย์ เป็นใบ้ แมว ผึ้ง โกนผม ทำกาแฟหก นั่งบนเสื่อ หัวไก่ สุกร งู ซุกซ่อนตัว จีวร โต๊ะเขียนหนังสือ ถูกตัดขา โฉนดที่ดิน ชายชู้ ของที่ระลึก ติดเกาะ ฐานทัพทหาร ทหารยิงปืนใหญ่ หมากฝรั่ง หญิงแต่งชุดสีเขียว ถูกฉุด ขี้ จุดเทียน ซองจดหมาย กุ้งแห้ง งมหอย จิ้งจก เด็กพิการ ตะกวดขึ้นบ้าน ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ล้มเหลว นาข้าวรกร้าง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย คนกำลังเปลื้องผ้า ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ขนมชั้น สะอึก กระต่ายวิ่ง กระซิบกับเพื่อน กระดาษสีขาว สายรุ้ง วงเวียน ผิวพรรณ ผนัง ศรีนครินทราบรมราชชนนี ฆ่ากระต่าย กระโปรงเก่า ถ่ายรูป ปลิงหลายตัว ความร่าเริง ภรรยาออกจากบ้าน ภาพวาด ประเจียด กินถั่วต้ม ของลับ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง กริช ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เบี้ย นอนบนเตียง เกาหัว ถูกตำหนิ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ นุ่งผ้าสีม่วง ปอ ดับเทียนชัย ซาบซึ้งใจ หมอดูดูลายมือ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ยักษ์ เครื่องศาสตราวุธ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ความรักระหว่างคน 3 คน รถยนต์ ม้าสีดำ ฟักทอง ธูปเทียน ปีนป่ายภูเขา ตกปลากับญาติ ล่าสัตว์ วงกต ขบวนแห่ ตัดเล็บ ทุเรียน สวมเสื้อสีขาว จับกัง โกนหนวด กิ่งก่าวิ่งไปมา ฝังศพ ข้อเท้าแพลง กรน ถอยหลัง มวย จักรเย็บผ้า เลิกมุ้งขึ้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM