ทำนายฝัน 'ฤกษ์ไม่ดี'

ฝันเห็น ฝันว่า ฤกษ์ไม่ดี ฝันว่าฤกษ์ไม่ดี การพบปะคนเป็นจำนวนมาก มักจะเจอเหตุการณ์ หรือ คำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนีก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฤกษ์ไม่ดี'

ฝันว่าฤกษ์ไม่ดี การพบปะคนเป็นจำนวนมาก มักจะเจอเหตุการณ์ หรือ คำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนีก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฮา เล่าเรื่องตลก กังหัน รอยเท้าของตัวเอง กรวยกรอกน้ำมัน งา เตาไฟ ของกำนัล ถูกฟันคอขาด ขโมย รบกวน ตกทะเล กองดิน ตัวเองเป็นนักโทษ ผู้หญิงโพกผ้า ถ่ายขี้ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ เห็นเหรียญสตางค์ สตางค์ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร นกนางนวล ฉาบ สุนัขคาบหม้อ ทวด เพชรรัตนราชสุดา กังวล จอกใส่เหล้า งูใหญ่ ไวโอลิน น้ำมันก๊าด เก็บดอกบัว เล่นฟุตบอล ปริญญาบัตร ทำแว่นตาแตก เปื้อน มรกต อินทรี กอดกะเทย โครงกระดูกมนุษย์ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เลี้ยงกุมารทอง ซองจดหมาย ระดู ฮก ลก ซิ่ว เอามีดฟันเท้าตัวเอง บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง สุนัขหอน กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) หมาคาบหม้อ ภรรยาเสียชีวิต ถั่วปลูกอยู่ในไร่ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ กระทง ราวตากผ้า ตะเกียง ป่าเขา ปล่อยออกจากคุก ฟูก ต้นไม้ยืนต้นตาย ก้อนหิน ความรักระหว่างคน 3 คน หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ถูกคู่รักกักตัว ผม ถูกมัดด้วยเชือก สละราชสมบัติ กินลิ้น ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น บิน (สูงขึ้น) ถนน มดเต็มบ้านเมือง ฉากกั้น ล้างหน้าตัวเอง เลือดไหล เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด สะพายย่าม เดือน ฝ้าย รถเข็นศพ เสื้อครุย กอดผู้ชาย กระท่อม ได้ยินเสียงกลอง นาเกลือ น้ำมัน จับขโมย ฝักดาบ ภิกษุ เฆี่ยนตีผู้อื่น กางเกง โจร กิ้งกือ ธงสามเหลี่ยม เทศน์ ฝาเรือน ล้างหวี บริโภค นอนโรงพยาบาล จมูกของตัวเองยาวใหญ่ แมลงภู่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM