ทำนายฝัน 'ฤกษ์ไม่ดี'

ฝันเห็น ฝันว่า ฤกษ์ไม่ดี ฝันว่าฤกษ์ไม่ดี การพบปะคนเป็นจำนวนมาก มักจะเจอเหตุการณ์ หรือ คำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนีก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฤกษ์ไม่ดี'

ฝันว่าฤกษ์ไม่ดี การพบปะคนเป็นจำนวนมาก มักจะเจอเหตุการณ์ หรือ คำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนีก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช้อนเปื้อน เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ผิวหนัง ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ปากเปื่อย พรวน แร้งกินซากศพ ตกต้นไม้ ล่าสัตว์ แทงตัวเอง ผัก เขากวาง ก้ามกุ้ง กระจาด เดินทางกลางทะเลทราย ตีผึ้ง แก้บน ประตูที่ปิดตาย ทาก นอนเล่นกลางดิน ทำบุญ เลื่อย โอ่ง ถอนฟัน หย่า การทำผิดพลาด เป็นบ้า จันทร์เพ็ญ นั่งบนอาสนะสงฆ์ ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า สารภี กระดานดำว่างเปล่า ขี่หมู ตกกระ หิมะตกถูกตัว น้ำพุ นั่งบนลังไม้ คนรักได้รับบาดเจ็บ ซองจดหมาย ใยแมงมุม มดหรือแมลง เสื้อกันฝน บ้านร้าง สะพายย่าม ทวิตเตอร์ อากาศบริสุทธิ์ บ้านมีช่องโหว่ ทอง กินรีหรือกินนร แจกัน ซ่อนหา สุรา ขี้เถ้า เฒ่าหัวงู เดินช้าๆ นม แต่งงานก่อนกำหนด คุก ตะราง โยงเรือ ดวงอาทิตย์มืดมัว ถูกตี วิวาท ปฏิเสธการดื่มเหล้า ตัวเองมีชื่อเสียง ลายแทง ซื้อปลาทอง เกิดสงคราม บันได ถลกหนัง ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ฆ่าไก่ จานชาม หยก เก็บองุ่นรับประทาน งานสังสรรค์ กินเนื้อเป็ด เห็นปีศาจกินคน นกบิน บอลลูนตก ความผิด เด็กทารก พระพรหม ถวายพระด้วยดอกบัว ร่างกายตัวเอง ฝ้าย อาหารบูดเน่า ตะกร้าหวาย ผักกาด ฟองน้ำ วิ่งหนีผู้ร้าย โล่รางวัล มีดหาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่นอน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ไฟไหม้ปราสาท ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ตำหนัก ทำแว่นตาแตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM