ทำนายฝัน 'ฤกษ์ไม่ดี'

ฝันเห็น ฝันว่า ฤกษ์ไม่ดี ฝันว่าฤกษ์ไม่ดี การพบปะคนเป็นจำนวนมาก มักจะเจอเหตุการณ์ หรือ คำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนีก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฤกษ์ไม่ดี'

ฝันว่าฤกษ์ไม่ดี การพบปะคนเป็นจำนวนมาก มักจะเจอเหตุการณ์ หรือ คำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนีก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะเกียง ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด แก้วแตก เก็บเกี่ยวข้าวในนา กวาด มีดบาด ขี่เสือ จำนอง มือตัวเอง ไต่เขา เรือน ฆ่าเป็ด ความรังเกียจ ฆ่าผึ้ง เดินละเมอ หลงทาง นั่งราชรถ นำเที่ยว ถูกฝังทั้งเป็น คนตาย สะอึก ไฟไหม้ต้นไม้ มุดรั้วลวดหนาม ภรรยานอกใจ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น โคลน พระแก้วมรกต ได้สวมแว่นตาดำ นางเงือก ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ บ้านตัวเองสวยงาม ยุง ยุ้งข้าว ความผิด เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด สวมรองเท้าใหม่ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน กระป๋องนม อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แมว มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ วอ ตกหลังม้า พายเรือตามลำพัง ขนกา มีคนนำเงินมาให้ เนกไท ป่วย ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ขี่คอคน หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง เห็นไม้กระดาน ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ซื้อปลาหมึก ลำคลอง ขวดแก้ว หอยที่มีเนื้อเต็ม ถนน ถุงเงิน-ถุงทอง สุรา หิ้วกระเป๋า เพื่อนที่ตายไปแล้ว ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ทาเล็บ ข่าวลือ แมลงภู่ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ภูเขาไปกำลังระเบิด ทำนาไม่ได้ผลดี ดวงดาว ฆ่าเสือ เรือกำลังจม มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง รถเข็นศพ ป่วยลงท้อง คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด กระดานดำมีข้อความ ผ้าแพร ได้ยินเสียงกบ เห็นคนเปิดประตู ขี่โคเข้าเมือง ถล่ม ยิ้ม เรือล่ม กลางคืน ผัดหน้า ยา มีโชคลาภ ถูก แตน-ต่อ ต่อย นายกรัฐมนตรี หลุมอสรพิษ ข้อเท้าเจ็บ สุกรตายเอง ตับไต การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ บนบาน เครื่องปั้นดินเผา คอบิด ปล่อยนก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM