ทำนายฝัน 'ฤกษ์ไม่ดี'

ฝันเห็น ฝันว่า ฤกษ์ไม่ดี ฝันว่าฤกษ์ไม่ดี การพบปะคนเป็นจำนวนมาก มักจะเจอเหตุการณ์ หรือ คำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนีก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฤกษ์ไม่ดี'

ฝันว่าฤกษ์ไม่ดี การพบปะคนเป็นจำนวนมาก มักจะเจอเหตุการณ์ หรือ คำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนีก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระโปรงเก่า ทหาร ได้รับเงินบริจาค ทาขมิ้น ฟืน วิ่ง ถูกโจรชิงทรัพย์ ขิม ด่า โกรธ การทำผิดพลาด ข่าวดี เดินอยู่ในสุสาน พายเรือ ผ้าพันคอ นั่งเล่น ฝุ่นฟุ้งกระจาย เล่าเรื่องตลก ลูกกระพรวน กระจก ตะเกียงที่จุดแล้ว กลอง รักกับนักบินหญิง รดน้ำ จำปีหรือจำปา ข้อเท้าแพลง งมหาของ ตัดต้นไม้ ไก่ฟ้า เสื้อผ้า มดหรือแมลง ช้อนปลา แบกหีบ แสงบนท้องฟ้า ดอกไม้ ทิชชู บาดเจ็บ หญิงเปลือยกาย ลมหายใจมีกลิ่นหอม กินขนม ผ้าห่ม รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จราจรที่สับสนวุ่นวาย จับก้อนกรวด ก้อนทราย แคร่ ดื่มน้ำมะพร้าว ผู้ชายผมยาว ธุลี ทำให้คนอื่นตกใจ เหรียญ เหาะดั้นเมฆ จับก้อนหิน ลากรถบรรทุก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ถวายของแด่พระสงฆ์ ถูกเสือกัด เล่นฟองสบู่ กรง ม้าสีขาว จับกัง เจ็บปวด นกกำลังจิกกัน คนกำลังถ่ายรูป นักบิน ตลาด เก็บดอกบัว ดารา หญ้า ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ประตูที่ปิดตาย พลักก้อนหิน บุตร สวมแหวน มีคนเกลียด กวาด ปลวก แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ผ้าฝ้าย อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ถูกล็อตเตอรี่ เศร้าโศก พายุ ปฏิเสธการดื่มเหล้า กฐิน กอดผู้ชาย ชายชรา คงกระพันชาตรี รากไม้ ตัวเองเป็นนักโทษ ฝ้าย ฟันล่างหัก เกาทัณฑ์ เครื่องจักรไม่ทำงาน หนอน ปล่อยนก ดูหนัง กุหลาบ เคารพ คำนับ ถูกพายุพัดพาไปไกล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM