ทำนายฝัน 'ฤดูร้อน'

ฝันเห็น ฝันว่า ฤดูร้อน คนผิวสองสีจะนำโชคมาให้จากทางทิศใต้ ชีวิตราบเรียบ จะมีแต่ความสุขอย่างต่อเนื่อง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฤดูร้อน'

คนผิวสองสีจะนำโชคมาให้จากทางทิศใต้ ชีวิตราบเรียบ จะมีแต่ความสุขอย่างต่อเนื่อง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตราสัง เม่น จับสุกร เปื้อน เหงื่อ ถีบจักรยาน นาฬิกา ฮวงซุ้ย ทรมานคนอื่น วัด ผู้หญิงชักมีด ตัวเองถูกฉีดยา อู่เรือ ถูกตัดศีรษะ ถูกโกง กวางดำ พระจันทร์ รูปภาพของเครือญาติ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว โอลิมปิก หญิงแต่งชุดสีขาว เปลหามคนเจ็บ เดินกะโผลกกะเผลก สามีนํ้าตาตก หิมะตกในฤดูร้อน ปลาฉลาม พร้า เชื้อเชิญ หญิงโสเภณี เหาะ โครงกระดูกมนุษย์ ทรัพย์สมบัติ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) จุดเทียน สาก เล่าเรื่องตลก ถากไม้ เอามือตบต้นขาตัวเอง ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ปลิง ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา หนาม สร้อยข้อมือ ค่ำมืด ตะกวด ชัยชนะ วอ แร้งเกาะหลังคาบ้าน หน้าไม้ กวาง เกาะ กินข้าว จิ้งเหลน รบชนะ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด สวมเสื้อสีเขียว ปากเปื่อย แว่นตาเลนส์สีดำ เห็นประตูปิด ฝนตกหนัก เวียนเทียน ยิงกา ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กระเป๋า มารดา เปลื้องผ้าตัวเอง นางพยาบาล เกาทัณฑ์ กัดลิ้น ปล่องเมรุ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ปลูกต้นไม้ นักบุญ หมากฝรั่ง ช้างเหยียบ ชักลาก แบกหาม ร่มกางอยู่ เก้าอี้ ไวโอลิน ถูกจับ ดวงอาทิตย์ทรงกลด ไฟไหม้ต้นไม้ ไต่ลวด เดินทางกลางทะเลทราย ขโมยเงิน เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย หัวเราะ ตะไบเหล็ก ศีรษะมีเหา ดอกราตรี สะพายย่าม ข้าวติดคอ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ดื่มน้ำหวาน ภิกษุ ถั่วงอก ขโมยอาหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM