ทำนายฝัน 'ฤดูหนาว'

ฝันเห็น ฝันว่า ฤดูหนาว คนอายุน้อยกว่าอาจจะสร้างปัญหาให้ สิ่งที่หวังไว้จะได้สมหวัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฤดูหนาว'

คนอายุน้อยกว่าอาจจะสร้างปัญหาให้ สิ่งที่หวังไว้จะได้สมหวัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เหี้ย ดับกองไฟ นกอินทรี อยู่ในอาการผิดหวัง ผ้าพันคอ ตกหน้าผา แข็งแรง ฤาษี กรน ประหารคนรัก เกณฑ์ทหาร งูจงอาง ฝันเห็นนํ้าวน มหาสมุทรมีพายุ การสร้างโบสถ์ กระสือ ส้มตำ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ปากกา แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ล้มละลาย ซื้อปลาทอง บ้านร้าง คนรักได้รับบาดเจ็บ กุ้งทะเล ชะนี ภรรยานอกใจ ครก นั่งรถไฟ ทัพพี เลื่อย ขับรถยนต์ เปียก ตกจากที่สูง เผาไม้กระดาน คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา กระจาด ขับรถ ลูกเต๋า แมว กังหัน ปลาทองที่ตายแล้ว ต้นไม้เหี่ยวเฉา แมลงภู่ ข่าวดี พระธาตุ ความดีความชอบ ถวายกุฏิ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว จมูก เสื่อไม้ไผ่ ยิงนก สงฆ์ นอนบนเตียง หนีจากถ้ำ ไฟไหม้ต้นไม้ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด กอดรัด ตั้งครรภ์ ฆ่าหมัด รองเท้า บั้งไฟ ญาติทำความผิด ประตูกำลังถูกไฟไหม เมือง ปลาทอง ว่ายน้ำข้ามฝั่ง มือตัวเอง สายรุ้ง มังกร กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ทำนาไม่ได้ผลดี ไกด์ ฆ่านกกระจิบ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต มีความปรารถนา ถุงเท้า ผ้าโพกหัว ถูกเฉือนเนื้อ นักบุญ ดาวอับแสง ทาสี เขื่อน ลา ( สัตว์ ) ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ นาฬิกาข้อมือ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ซื้อกระดุม ซอ เด็กกำลังดูดนม ภรรยาเปลือยกาย ร้องตะโกน มหาสมุทร เชี่ยนหมาก ดูหนัง กำไลแตกหัก ฮอกกี้ กินอุจจาระ ล่องแพ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM