ทำนายฝัน 'ลม'

ฝันเห็น ฝันว่า ลม ฝันว่าลมพัดมาเฉื่อย ๆ คุณจะมีความสุข ถ้าฝันว่าลมพัดกระโชกมีเสียงดัง คุณจะได้รับข่าวทางไกล หากฝันว่าลมพัดพาความร้อนมาด้วย คุณจะมีโชคด้านการเงิน และถ้าฝันว่าลมพัดพาความเย็นมา จะมีคนมาเล่าความทุกข์ให้เห็นใจ และให้ช่วยแก้ปัญหา ธุรกิจในช่วงนี้อาศัยการเจรจาอย่างเดียวไม่พอ ต้องใช้กลยุทธ์อื่น ๆ ด้วย จึงจะสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ลม'

ฝันว่าลมพัดมาเฉื่อย ๆ คุณจะมีความสุข ถ้าฝันว่าลมพัดกระโชกมีเสียงดัง คุณจะได้รับข่าวทางไกล หากฝันว่าลมพัดพาความร้อนมาด้วย คุณจะมีโชคด้านการเงิน และถ้าฝันว่าลมพัดพาความเย็นมา จะมีคนมาเล่าความทุกข์ให้เห็นใจ และให้ช่วยแก้ปัญหา ธุรกิจในช่วงนี้อาศัยการเจรจาอย่างเดียวไม่พอ ต้องใช้กลยุทธ์อื่น ๆ ด้วย จึงจะสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เหงื่อ กินรีหรือกินนร ภรรยาตาย บาทหลวง เปิดผนึกซองจดหมาย ทำนาไม่ได้ผลดี ปีศาจที่มีเขาและหาง บันไดเลื่อน หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ขโมย รดน้ำต้นไม้ พังพอน ขึ้นบันได ขึ้นเขา หิมะเกาะบนกิ่งไม้ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ชามแตก องค์กฐิน ให้ความกรุณา ธนูหลายดอก อาเจียน มดรุมเป็นกลุ่มๆ ตราสัง งานพิธีต่างๆ ไหล่เจ็บ แมวสีขาว ปัสสาวะรดกำาแพง พระพุทธรูป ถูกประณาม ศาล กะเหรี่ยงคอยาว เปิดร้านค้าขายสินค้า ลากรถบรรทุก คนแคระ ภรรยา ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) นุ่งผ้าสีแดง ของหาย มุดรั้วลวดหนาม คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ พระสถูป แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน เจ็บปวด นอนกรน ขวด กอดอก ปลา ตัดเล็บ จับ จูบเด็กเล็ก นั่งรถไฟ กล้วย ถังน้ำ คนขาพิการ ฉาบ เพชรนิลจินดา ขื่อคา ช้อนเงิน ท่อนซุง ภรรยาเสียชีวิต เด็กผู้ชาย ขอทาน คนมีเขา อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) กล่าวคำอำลากับใครบางคน พวงกุญแจ ค้อน ฮัจญ์ ฝักดาบ ประกาศนียบัตร ของที่ระลึก สุกรกลายเป็นคน ส่องกระจก ติดเกาะ สตางค์ ฮอกกี้ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ใส่บาตร ทำตัวเองบาดเจ็บ จำปีหรือจำปา ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน เก็บองุ่นรับประทาน ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ มรดก ขี่ม้า ขี่ควาย แล้ว ตกควาย สระผม ธนบัตร นักบิน ประกาศการแต่งงานของตนเอง กัดลิ้น เลือดออกทางทวาร โต๊ะรับประทานอาหาร ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ได้เข้าร่วมในสงคราม ผู้หญิงตั้งครรภ์ ผลไม้ ประตู ตื่นขึ้นมาเอง แมลงปีกแข็ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น