ทำนายฝัน 'ลมพายุ'

ฝันเห็น ฝันว่า ลมพายุ ทำนายว่า จะหมดเคราะห์ หรือมีการโยกย้ายหน้าที่ หรือที่อยู่ไปในทางที่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลมพายุ'

ทำนายว่า จะหมดเคราะห์ หรือมีการโยกย้ายหน้าที่ หรือที่อยู่ไปในทางที่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องขยายเสียง วิวาท ล้างหวี ฝนตกปอยๆ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งูเหลือม จับก้อนหิน หมี ถูกตัดใบหู ฟันโยก มีความปรารถนา เดินไปบนเนินเขา ของหาย กระดาษสี ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ต้นไม้เขียวชอุ่ม แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ใบลาน จูบคนที่อายุมากกว่า ฆ่างู งูจงอางไล่ อยู่ในถ้ำ คนอื่นทำพลาด สาวไส้ แมวข่วน รถเข็นศพ คนฆ่าสัตว์ ภรรยาออกจากบ้าน เพื่อนที่ตายไปแล้ว ได้ยินเสียงกระดิ่ง คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ บ้านพัง ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ดารา ฮา ผ้าฝ้าย ยื้อแย่ง เพลิง ซุบซิบนินทา ถุงเงิน ถุงทอง รั้ว เช็คเด้ง เก็บองุ่นรับประทาน หางไก่ เข็มเย็บผ้า แท่น แมวดำ ตุ้มหู ฉีกจดหมายรัก ผลจันทร์ ( พืช ) ซื้อกระโปรง หัวไก่ สวมเสื้อสีดำ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ เป็ด จระเข้ นั่งบนหลังนกกระเรียน หนังสือ กระปุก ฝังทั้งเป็น ซ่อน รบชนะ กระดุมหาย เพื่อนที่จากไปไกล บุคคลที่มีชื่อเสียง สามง่ามสำหรับแทงปลา ทำร้าย ทะเล แหวนทอง ดึงเชือก เดินอยู่ในป่า มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ทอดทิ้งครอบครัว จับสุกร กล้วย ผู้หญิงพายเรือ ถูกเปลื้องผ้า มือ ขอบฟ้า เงาะ กระบอกไม้ไผ่ บัวหลวง ส่องกระจก ส้มตำ ยุง กระสอบข้าวสาร กินข้าวบนใบบัว คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ไว้หนวดยาว คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ตู้ไปรษณีย์ ต้นไม้ยืนต้นตาย ชนะ ขมิ้น โล่ เครื่องพิมพ์ดีด พรม ปล่อยสัตว์ ขลุ่ย ปลาหมึกหลายตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM