ทำนายฝัน 'ลมหายใจมีกลิ่นหอม'

ฝันเห็น ฝันว่า ลมหายใจมีกลิ่นหอม คุณ จะได้โชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลมหายใจมีกลิ่นหอม'

คุณ จะได้โชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภาชนะ ตั้งครรภ์ สู้กับเสือ แล้วชนะ ไถ่ถอน ถือกรรไกร แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ฮก ลก ซิ่ว เงิน เหรียญ ตาข่าย ปืน เผาขยะ กินน้ำผึ้ง กองกระดูก ช่อดอกไม้ มีคนขอโทษ กระบอกไม้ไผ่ สุนัขคาบหม้อ พริก ฟ้าแลบ ฝนตกหนัก นุ่งชุดหลากหลายสีสัน คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ตาลปัตร ท่าเรือ จมน้ำ น้อยหน่า ไหล่เจ็บ แสงบนท้องฟ้า ดื่มน้ำจากแก้ว ต้นกัลปพฤกษ์ มีดหาย ซอ ทะเลสาบ เมายา เป็นไข้ ฆ่าศัตรู จักรพรรดิ แฉลบ โกรธ ฟักแฟง วัด ถลกหนัง สบู่ จอบหรือเสียม กรรไกร พระ ให้มีดแก่คนอื่น ซักผ้า ถ้วยกาแฟ ซื้อขาย คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ช้างเหยียบ การรับรางวัล อ่างน้ำ เหาะ พานทอง นั่งเล่น อ่าง แร้ง ฟันบนหัก ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง พูดกับกลุ่มชน ภรรยาเอาน้ำมาให้ คำนับ เตียง ตกลงไปในบ่อ แตร นาเกลือ คันศรหรือคันธนู ญาติมิตร ศีล กรรมกร งมปู ตัวเองเจ็บป่วย แต่งงาน ขนมปัง แล่นเรือผ่านเกาะ ถ้ำมืด กะละมัง เปลือก กระจาด แว่นตาเลนส์ใส กำแพงโบราณ ขับรถยนต์ แมวสีขาว ค้อน แมงป่อง เดินเข้าออกประตูกว้างๆ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ผึ้ง หวีผม เลือกตั้ง ฉีกกระดาษ ตัวเองมีผมหงอก โต๊ะ ไข่มุก คนตายในบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM