ทำนายฝัน 'ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น'

ฝันเห็น ฝันว่า ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น คุณจะเจ็บป่วยเล็กน้อย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น'

คุณจะเจ็บป่วยเล็กน้อย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลับ นกกระจอก ปลาทองที่ตายแล้ว วิวาท ตุ้มหู เที่ยวซ่อง ตัวเงินตัวทอง ชนะ ปีนป่ายภูเขา มีหลายหู เพื่อนที่จากไปไกล นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ถูกจี้ พระแก้วมรกต ปากกา บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น งาช้างวางคู่กัน ปล่อยออกจากคุก นองเลือด จับลูกเสือ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย บุคคล กินยา ท้องฟ้าสีแดง อาเจียน มือ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เสื่อขาด ถ่อเรือ จราจรที่สับสนวุ่นวาย ขบวนแห่ ปล้น นั่งมองน้ำตกกับคนรัก กงเต๊ก ท้องเสีย ขโมยทรัพย์สมบัติ อาเจียนเป็นหนอง ถั่วงอก ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง เสื้อใหม่ ไฟไหม้ในท้องฟ้า เครื่องบินบังคับ มีฤทธิ์ มีขาเดียว ภรรยา ได้ยินเสียงกระซิบ ฤาษี พระสงฆ์ เฆี่ยนตีผู้อื่น กีฬา ซีเมนต์ งูเขียว พระสังฆราช ฆ่าสุนัขบ้า ถ้วยชาม ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นาค นางกวัก สวมเสื้อสีเหลือง ฤดูร้อน ชักว่าว คนตายในบ้าน เจ็บป่วย แร้งเกาะหลังคาบ้าน สัปเหร่อ ก้างปลาติดคอ ถูกคู่รักกักตัว อาเจียนเอาลำไส้ออกมา กินเกินขนาด ถวายกุฏิ แผ่นดิน เหยี่ยว มาลัยดอกไม้ ผมร่วง ตลับแป้งทาหน้า สร้าง ดวงอาทิตย์ขึ้น เด็กกำลังดูดนม กรวยจราจร ตาย คอมพิวเตอร์ กินโทสต์ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น เก็บผลมะม่วง ได้ยินเสียงปืน ผู้ชายตบผู้หญิง แว่นตาเลนส์ใส กินก้อนดิน ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ล้างภาชนะเครื่องใช้ บวม เพชรนิลจินดา ไม้พลอง ลุยไฟ เด็กผู้ชาย ชฎา เมา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM