ทำนายฝัน 'ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น'

ฝันเห็น ฝันว่า ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น คุณจะเจ็บป่วยเล็กน้อย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น'

คุณจะเจ็บป่วยเล็กน้อย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลับมีด หัวล้าน ว่ายน้ำ ไผ่ ขอบคุณ ปีนป่ายภูเขา ดอกไม้ไฟ คนถูกฉีดยา อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา หมีทำร้าย นั่งราชรถ ฆ่าหมี จับหมู พนัน คนตกน้ำกำลังจะจม นกขมิ้น จับขโมย สวมแหวน ยอดโดม แห่กฐิน มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา นางฟ้า นอนในมุ้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมาคาบหม้อ หน้าต่าง ครู ก้างปลาติดคอ หมูตาย น้ำผึ้ง ห่าน ไฟไหม้ผม ตัวเองมีผมหงอก แทะกระดูก กระบือ ข้าวสาร ตามทวงหนี้ ครกสาก นอนในเรือ กงล้อ นํ้าพุที่พุ่งสูง ถล่ม เดินทางกลางทะเลทราย ชนไก่ ศีรษะมีเหา ปลวก ไอ ประกายไฟ จูบสัตว์เลี้ยง ขี่กระบือ นกเกาะหลังงู ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ถั่วงอก กวนอิม ชกคนที่จมูก ตู้ นั่งอยู่ในกองขี้ กระหายน้ำ ใช้กระเทียมทำอาหาร กินข้าว แต่งตัว เพื่อนที่จากไปไกล ได้เป็นเจ้าบ่าว ลอย ตกทะเล ญาณ พวงมาลา ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ อดอยาก เห็นประตูบ้านตัวเอง ดื่มนม นั่งบนแคร่หาม แมลงปอ ผ้าม่าน กระต๊อบ ปวดท้อง ฟุตบอล ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน หมูกลายเป็นคน สะอึก กุ้ง ถูกโกง เที่ยวซ่อง ทำร้าย บอลลูน นกนางนวลโผบิน ฟันปลอม สามีตาย สุริยคราส บวชภิกสุนี ข่าวลือ เครื่องร่อน ทะเล จับก้อนหิน มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ขี่วัว แล้ว ตกวัว หญิงแต่งชุดสีเขียว เพื่อนที่ตายไปแล้ว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM