ทำนายฝัน 'ลอยคอ'

ฝันเห็น ฝันว่า ลอยคอ ฝันว่าตนเองลอยคออยู่ในน้ำ ปล่อยตัวนิ่งเฉย ให้กระแสน้ำพาไป ทำนายว่า การงานที่คิดไว้จะสำเร็จ แต่ต้องมีผู้มาช่วยเหลืออุปการะ หรือ อาจได้รับข่าวดีจากทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลอยคอ'

ฝันว่าตนเองลอยคออยู่ในน้ำ ปล่อยตัวนิ่งเฉย ให้กระแสน้ำพาไป ทำนายว่า การงานที่คิดไว้จะสำเร็จ แต่ต้องมีผู้มาช่วยเหลืออุปการะ หรือ อาจได้รับข่าวดีจากทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บิน (ตกลง) กินเนื้อมนุษย์ ชักว่าว บาทหลวง กวาด การผ่าตัด ปลวก ตาหลายคู่ งมหอย นกเกาะหลังงู ปอด จับกัง ป่วย เงินโบราณ บัว ต่อสู้กับปีศาจ ถูกเปลื้องผ้า ฆ่าโค ช่างตัดผม ฆ่าผึ้ง ถูกกลั่นแกล้ง หางไก่ ฉีกกระดาษ ล้มละลาย ภรรยาเปลือยกาย ผ้าใบ ครอบครัว กินองุ่น ค้นหา กระโปรงใหม่ ตีผึ้ง สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น สุนัขหอน มาลัยดอกไม้ สัตว์เลี้ยง ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ รองเท้า นรก จันทรคราส ขี่ราชสีห์ ซองจดหมายสีฟ้า กาบินเข้ามาในบ้าน หนอน หิมะตกในฤดูร้อน กระรอก ภาษา นุ่งผ้าขาว เสียสติ กินข้าวบนใบบัว ตักน้ำราดตนเอง กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ตกช้าง จมูก เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ นกกา ตะขาบ รุ้งกินน้ำ นาค จีวร พิมเสน นั่งอยู่ในกองขี้ นกขมิ้น พายเรือกับคนอื่น หน่อไม้ เล่นน้ำฝน ผู้หญิงถือมีด โถแป้ง ถือดอกบัวในมือ สามีตาย มุดรั้วลวดหนาม ผู้หญิงตั้งครรภ์ ชามแตก สบู่ กระบอกไม้ไผ่ ประเจียด ทรมานคนอื่น กรงสัตว์ บ้านใหม่ ผู้ชายมีผมน้อย ตีเหล็ก ฟันบนหัก ภรรยาเสียชีวิต แมงป่อง คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ภรรยา กินหอยนางรม ขายไม้กระดาน ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน จน สร้อยข้อมีชำรุด กระต่ายหลายตัววิ่ง ขบวนแห่ศพ ยิงกา เป็ดว่ายน้ำ เป็นแม่ยาย ได้เป็นเจ้าบ่าว ดู pornhub เปลือก ลูกประคำ หัวเราะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM