ทำนายฝัน 'ละทิ้งครอบครัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ละทิ้งครอบครัว ทำนายว่า จะเป็นฝันดีมีโชค และ จะได้รับความสุขอย่างสมบูรณ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ละทิ้งครอบครัว'

ทำนายว่า จะเป็นฝันดีมีโชค และ จะได้รับความสุขอย่างสมบูรณ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆาตกรรม ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด หมี สวมเสื้อขาด ปล่อยเต่า ปล่องเมรุ มุดใต้ถุน เงาะป่า คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ฤดูร้อน มีดเหน็บที่เอว ต้นกัลปพฤกษ์ รักใครบางคนมากๆ ถีบจักรยาน เครื่องครัว กรน ลูกๆ ทำความผิด เดินเล่นในสวนสวย ตัวเลข ขวด ปลวก เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ เขื่อนแตก พานทอง ฝนตกระหว่างเดินทาง ถูกปีศาจไล่ หน่อไม้ ลูกจันทร์ ผีตายโหง สวน สร้อยทองคำ พระพิฆเณศ ผมร่วง ดักนก กินพระจันทร์ ม่านกั้นกำบังสายตา ทวด ถูกจับ ตัวเองถูกประหาร จอกใส่เหล้า ค้าขายต่างเมือง กำนัน เก็บกวาดบ้าน เครื่องจักรไม่ทำงาน คนร้าย ปลูกกล้วย ตกใจ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ เดินอยู่ในป่าช้า ทหารเข้าบ้าน พายเรือตามลำพัง ภรรยาทิ้ง นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ปฏิกูล เหรียญ กุ้งทะเล องคมนตรี วิชา เครื่องบินตก ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ฝาหม้อ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ฉีกกระดาษ ดื่มนม ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย นัยน์ตา ขนนกสีดำ หญิงชู้ ของที่ระลึก กริช น้ำเหลือง หอยที่มีเนื้อเต็ม ถูกทรมาน อ้อย ครก ฉาบ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า เกือก ตะกร้อ ตัวเงินตัวทอง คนหามวอผ่านหน้า พระจันทร์เดือนหงาย โฆษก เล่นน้ำฝน ขนตาร่วง นํ้าพุขนาดใหญ่ ฟัน กระแสน้ำ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ เดินทางไปมหาสมุทร อุ้มเด็กทารก ม้าสีขาว พาน ฉี่รดที่นอน เมา ประดาน้ำ ธงบนเรือ น้ำมัน ทำอะไรแปลกๆ ปลา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM