ทำนายฝัน 'ละลาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ละลาย ฝันเห็นน้ำแข็งกำลังละลาย จะถูกเพื่อนหักหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ละลาย'

ฝันเห็นน้ำแข็งกำลังละลาย จะถูกเพื่อนหักหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พูดคุยกับเจ้านาย เศร้าโศก ตัวเองร่ำรวย ฉาบแตก คนรักได้รับบาดเจ็บ อากาศทึบมืดมัว ไวโอลิน ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ฆ่าเสือ เครื่องแบบตำรวจ ลายมือ ปราสาทเก่าแก่ ถัง เรือจอด พญานาค ภาษา ฝาเรือน กุญแจ ฉีกจดหมายรัก นอนกับสาวสวย กำไลข้อมือ กระดุมหาย สะอึก เจ้าที่ ผู้ชายมีผมน้อย ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย กล้วย กระต่ายขูดมะพร้าว เล่นฟุตบอล เก็บของมีค่าได้ สูบบุหรี่ ไฝ พระจันทร์ เดินเล่นบนหาดทราย ฟันดาบ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ฝีขึ้นตามร่างกาย แม่ พูดโทรศัพท์มือถือ เข้ารับการผ่าตัด ถูกตัดศีรษะ ธุรกิจ ขับรถ เจว็ด ความมั่งคั่ง กินเต้าหู้ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ฝี เต้านม ฝุ่น ศีรษะมีเหา รักคนต่างชาติ จมูก เหยี่ยว หลุมอสรพิษ ปั่นด้าย ตาบอด ฆ้อง เมา ถูกทรมาน ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่พึ่ง เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย เงี่ยง โบดำผูกเสาบ้าน อทิตยาทรกิติคุณ นั่งบนแคร่หาม ทดน้ำ แสดงละคร หุ่น ฉ้อโกง คบคนพาล เด็กพิการ เปลี่ยนเสื้อผ้า ไหว้พระราหู ลิง แต่งตัว ได้เป็นเจ้าบ่าว ตกหน้าผา ยกของหนัก เลือกตั้ง กินเนื้อคนอื่น ดอกซ่อนกลิ่น ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ตีฆ้อง ดูละคร ขุดถ่านหิน ลับมีด ตกปลากับคนรัก พระ ตกกองไฟ รถไฟฟ้า ขา หลงรักสามีคนอื่น เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ นกกางเขน ลิฟต์ ตะกร้าพลาสติก กลืนเมฆ ต้นไม้แห้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM