ทำนายฝัน 'ละลาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ละลาย ฝันเห็นน้ำแข็งกำลังละลาย จะถูกเพื่อนหักหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ละลาย'

ฝันเห็นน้ำแข็งกำลังละลาย จะถูกเพื่อนหักหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฮัจญ์ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ นาฬิกาข้อมือ ธารน้ำตก เห็นที่นารกร้าง มีด กำแพงเมือง ช่างปั้น ส่องกระจก ซื้อของโบราณ นกนางนวล ขวาน ตะขาบ ทุ่งนา เงาตัวเองในกระจก ชนไก่ แมวออกลูก ลายนิ้วมือ มุ้งหมอน ตาชั่ง ทหารยิงปืนใหญ่ เสื้อขนสัตว์ ฐานพระพุทธรูป มงกุฎ แมลงปีกแข็ง พัชรกิติยาภา ถ่ายรูป ภรรยาออกจากบ้าน นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ขนมชั้นหลากสี ปีนเขา ถ้วยรางวัล รีดนมโค ถอดรองเท้า กินนก คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ภาพยนตร์ ฌาปนกิจ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ฉาบ ฉิ่งฉาบ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) นอนเล่นกลางหาดทราย ถุงน้ำร้อน คนตกนรก แต่งตัว นกแสก ญาติทำความผิด นํ้าพุที่พุ่งสูง ข่าวดี ล่องแพ โครงกระดูก ธงชัย ทดน้ำ ลูกแก้ว ถูกตำหนิ ผีตายโหง ตัวเองมีชื่อเสียง ทำให้คนอื่นตื่น สนามหญ้า เจ็บปวด กินองุ่น นอนกับนางงาม เฆี่ยน ผดุงครรภ์ กล้วยเน่า หูเจ็บ มีโชคลาภ ปล้น บานไม่รู้โรย ถูกฝังทั้งเป็น เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ขี่เสือ นํ้าวน ฟาก เครื่องบินบังคับ เดินขึ้นภูเขา โฆษณา ปี่ คนถูกฉีดยา ประเจียด คนรักนอกใจ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน เลือกตั้ง บิน (สูงขึ้น) เชิงตะกอน สารภี ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ถอยหลัง สุนัขหอน บาทหลวง ทาสี ฟ้อนรำ งมปู นักบุญ ปลาฉลาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM