ทำนายฝัน 'ละลาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ละลาย ฝันเห็นน้ำแข็งกำลังละลาย จะถูกเพื่อนหักหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ละลาย'

ฝันเห็นน้ำแข็งกำลังละลาย จะถูกเพื่อนหักหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆาตกรรม มือ ตื่นขึ้นมาเอง กกลูก เดินเป็นวงกลม ก้างปลาติดคอ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ต้นกก ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ขัง เกลือ ทะเลที่เงียบสงบ สิริภาจุกาภรณ์ กุมารทอง คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง กัดลิ้นตัวเองขาด ตัวเองเป็นชู้ เครื่องพิมพ์ดีด นายกรัฐมนตรี คบบัณฑิต มีหลายหู แบกหีบ นกคุ่ม นักร้อง ต่อสู้กับปีศาจ ผิวหนัง ถัง กกกอด เที่ยวซ่อง พรวน บวชชี แสตมป์ ถอนผมหงอก มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน เดินทางกลางทะเลทราย ติดคุก ดับกองไฟ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า กองดิน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ใช้ผ้าโพกศีรษะ รักคนต่างชาติ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ เป็นคนปรุงอาหาร กระบอกสูบลม ปอด แม่นํ้า แจวเรือ กินพริก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ลับ เรือแล่น กอดรัด ผ้าแพร นอนกลางวัน ล้างบ้าน ของเน่าเสีย ร่มกางอยู่ ต้นไม้แห้ง บ่อน้ำ สร้างบ้าน รางรถไฟ หงอนไก่ สกปรก วิดน้ำ นั่งรถ รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส กระดาษข่อย งูจงอางไล่ นั่งบนแคร่หาม ลูกกระพรวน ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ บุคคลที่เป็นคนร้าย เห็นคนเดินละเมอ กินหมูกะทะ ไฟไหม้ปราสาท นัยน์ตา เจ็บปวด เกิดความรู้สึกผิด กวนอิม ตู้กับข้าว ค่ำมืด เงื่อน เครื่องจักรไม่ทำงาน เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ กรรไกร ฉ้อโกง เม่น ประตู พานเงิน ตกจากดาดฟ้า มโหรี ทุเรียน ซ่อง ฮิปโปโปเตมัส ข้าว โต๊ะทำงาน มาเฟีย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM