ทำนายฝัน 'ลักขโมย'

ฝันเห็น ฝันว่า ลักขโมย ฝันว่าตนเองถูกลักขโมยสิ่งของ เงินทอง หรือ ฝันว่าบ้านถูกโจรกรรม คุณจะหมดเคราะห์ที่ป่วยไข้จะหายดี หรือทรัพย์ที่หายจะได้คืน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลักขโมย'

ฝันว่าตนเองถูกลักขโมยสิ่งของ เงินทอง หรือ ฝันว่าบ้านถูกโจรกรรม คุณจะหมดเคราะห์ที่ป่วยไข้จะหายดี หรือทรัพย์ที่หายจะได้คืน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รักกับนักบินหญิง หัวไก่ พานทอง จับปลา ได้ยินเสียงกบ ขิม ศัตรู เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ เมาสุรา อีเมล ( Email ) กินเนื้อมะพร้าว โซ่ตรวน ทรัพย์สมบัติ หญิงโสเภณี กรวยกรอกน้ำมัน ถูกเสือกัด กระดาษข่อย ทุเรียน แต่งงาน เทียนชัย นั่งอยู่ในกองขี้ คนกำลังถ่ายรูป กินเต้าหู้ ตะกร้าพลาสติก เห็นกระดุม เงินโบราณ ทอดทิ้งภริยา ถลกหนัง อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ปีนป่ายภูเขา ลูบท้องหญิงตังครรภ์ จับนก เดินถอยหลัง ตรอกซอกซอย ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ โครงกระดูก กอดรัด แต่งงานก่อนกำหนด จุดไฟแล้วดับ ไส้เดือน ถ้วยกาแฟ ข้าวเปลือก มีดเหน็บที่เอว ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ข่าวดี ตกกองไฟ ขาขาด มีฤทธิ์ หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ทะเลาะกับเพื่อน ตกใจ กินดิน ทางม้าลาย กำแพง ดาบ นกนางแอ่น เกา งาช้างวางคู่กัน ยุง นุ่งผ้าขาด เซียมซี เชื้อเชิญ ปม จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กัดคน เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย กินน้ำผึ้ง ป่าช้า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก แหวนหาย เลิกมุ้งขึ้น นั่งจับเจ่า นำพัดมาโบกตามร่างกาย อุ้มลูกสุนัข เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ช่างปั้น กา เดินอยู่ในป่าช้า หวีงา เปรต ขนตา น้ำมัน เดินไปตามท้องถนน คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง โทษ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น พญานาค แผ่นดินไหว บัตรเชิญ แพรพรรณ ถูกโจรชิงทรัพย์ คอมพิวเตอร์ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด เลี้ยง แมงป่อง นำอุจจาระกลับบ้าน ปล้น หยก เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM