ทำนายฝัน 'ลักขโมย'

ฝันเห็น ฝันว่า ลักขโมย ฝันว่าตนเองถูกลักขโมยสิ่งของ เงินทอง หรือ ฝันว่าบ้านถูกโจรกรรม คุณจะหมดเคราะห์ที่ป่วยไข้จะหายดี หรือทรัพย์ที่หายจะได้คืน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลักขโมย'

ฝันว่าตนเองถูกลักขโมยสิ่งของ เงินทอง หรือ ฝันว่าบ้านถูกโจรกรรม คุณจะหมดเคราะห์ที่ป่วยไข้จะหายดี หรือทรัพย์ที่หายจะได้คืน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ หญิงชู้ นั่งจับเจ่า พระจันทร์ พริกไทย เชื้อเชิญ ฟันล่างหัก นายกรัฐมนตรี ได้รับของที่ระลึกจากญาติ เดินทาง ฝูงกบ จำนวนมาก ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ของขวัญ กระซิบกับเพื่อน จันทร์ทรงกลด ศาลา กินผลมะม่วงเปรี้ยว ของเล่น บ้านเก่า ถูกสุนัขเห่า นำตาข่ายไปดักสัตว์ ช้อนเปื้อน แหวน เงิน เม่น หมากรุก จาน ผู้คุมนักโทษ ถูกขัง พญานาค ขี่กระบือ กำนัน ธุรกิจ ก้อนหิน ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ก้น ชะลอม มนต์ พืชผัก ถูกยิงด้วยธนู ล็อกประตู มีโชคลาภ ฝาเรือน กรวยกรอกน้ำมัน ทอดทิ้งลูกๆ สุนัขเข้ามาเลีย เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย วิทยุ ดื่ม หญิงชรา กระสือ จูบสัตว์เลี้ยง ฝนครึ้ม จันทร์เพ็ญ เหาะดั้นเมฆ พรวนดิน จอมปลวกกลางถนน พูดกับกลุ่มชน ล้างบ้าน คิดถึง จุฬามณี วัง ฮองเฮา (ราชินี) อีเมล ( Email ) บ่อน้ำ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ศาลเจ้า ถูกทรมาน ขลุ่ย ขอโทษผู้อื่น สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ก้อนหินตก เจ็บป่วย ปฏิเสธการดื่มเหล้า แคร่หาม ไทร กระต่ายวิ่ง คนถูกฉีดยา ซื้อกระโปรง ข่มขืนคนอื่น ตักทรายเข้าบ้าน อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว แบกผลไม้ เอสเอ็มเอส ( SMS ) ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย งม โซ่ตรวน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า นอนอยู่บนแผ่นดิน หัวนก ผ้าขาว ปัสสาวะรดที่นอน ถูกมัดมือมัดเท้า ถูกจี้ โบสถ์ หม้อข้าว นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM