ทำนายฝัน 'ลับ'

ฝันเห็น ฝันว่า ลับ ฝันว่าเห็นของลับเพศตรงข้าม ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการ เสี่ยง และอาจจะได้ก้อนโต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลับ'

ฝันว่าเห็นของลับเพศตรงข้าม ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการ เสี่ยง และอาจจะได้ก้อนโต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ร่มหัก นักบิน กล้องถ่ายรูป ได้ยินเสียงปืน แลบลิ้น งมปู อาวุธ เชื้อเชิญ งูใหญ่ คนป่วยอยู่บนรถ เข้าเฟสบุคไม่ได้ กระดาษสีขาว คนตายมาหา ตีเหล็ก ถูกจี้ นำอุจจาระกลับบ้าน ช่วย คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ปล่อยนกกระเรียน ตู้อาหาร รังดุม ดวงอาทิตย์ตก ค้อน ถุงเท้า เล่นตะกร้อ ซีเมนต์ ทำอะไรแปลกๆ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ คัมภีร์ ไฟไหม้ พัชรกิติยาภา โรงพยาบาล ฟันปลอม ตัดผม โยคี คนหามวอผ่านหน้า ขอบคุณ ม่านกั้นกำบังสายตา ปลาฉลาม กรอด้าย เลิกมุ้งขึ้น ฝาหม้อ ตัวเองแก่ แมว ทอดทิ้งคนรัก ก้ามกุ้ง เข้ารับการผ่าตัด ตกลงมาจากอากาศ ฮัจญ์ เครื่องศาสตราวุธ ขี่นางโค ถูกตัดใบหู คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ผ้าพันคอ แขนถูกตัด ถอนฟัน สุนัขเข้ามาเลีย ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก อยู่ในอาการผิดหวัง ถนน ยิงธนู ตู้หนังสือ น้ำพุ สัตว์เลี้ยง เดินอยู่ในความมืด ตู้ กระหายน้ำ ถูกตัดขา กลืนเมฆ สวน ภรรยาหนี แผ่นดินแยกออกจากกัน พญานาค นอนบนเสื่อ ตกน้ำร้อน ว่ายน้ำข้ามฝั่ง แกะสลักรูปปั้น โล่ ทุเรียน ขนมเข่ง สามีนํ้าตาตก เล่นน้ำฝน ขา บิน (สูงขึ้น) ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ทาแป้ง กระทะ หน้า ฆ่างู ตัวเองตายไปแล้ว ของเน่าเสีย หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว พี่น้อง ตกบ่ออุจจาระ หีบเปิดอยู่ สายรุ้ง ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ปีก แบกหาม อดอยาก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM