ทำนายฝัน 'ลับมีด'

ฝันเห็น ฝันว่า ลับมีด คุณจะมีโชคดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลับมีด'

คุณจะมีโชคดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลูกบ้านต้นไม้ หิมพานต์ (ป่า) เครื่องปั้นดินเผา ช้อนปลา ฝุ่นเข้าตา ปล่อยออกจากคุก จุดดอกไม้ไฟ มีดหาย นกนางนวล ตีแมลงวันตาย ขี่คอคน งูเขียว ตู้เหล็กใส่เอกสาร ขนมจีน ตัวเองมีปีก พ่อตาย กระบอก ถูกเรียกตัวมาประชุม พูดคุยกับเจ้านาย บวม ไก่กกไข่ ผู้หญิงถือมีด ถุงเงิน-ถุงทอง ผ้าห่ม เช็ค ( Cheque ) กินน้ำผึ้ง งาช้าง เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ตะเกียงที่จุดแล้ว ครอบครัว มะลิ หายใจอึดอัด โคเข้าบ้าน เอสเอ็มเอส ( SMS ) คราด รถไฟ โจรสลัด ทดน้ำ ผ้าสีดำ โดนดึงผม กินปลาหมึก ไฟ สวมชุดเจ้าสาว ช้างเหยียบ ไข่เป็ด ลมหายใจมีกลิ่นหอม ศิลา เอามีดฟันเท้าตัวเอง การตายของเพื่อน ถูกกักตัว ประตูที่ปิดตาย หมา ฉี่รดกำแพง พระราชวัง ตัวเองเป็นโจร แสงนีออน ล้มละลาย ดื่มน้ำ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า เป็ดไก่ จุดไฟ ยันต์ งานโกนจุก ส้วม นุ่งผ้าขาว หิ้วกระเป๋า นกคุ่ม กระต๊อบ คอบิด ขอทาน นั่งบนเสื่อ แสตมป์ โรงพยาบาล เล่าเรื่องตลก จมูกหาย นกแร้ง นม ถูกหวายรัด เส้นด้าย ขี่โคเข้าเมือง ลำธาร ดวงอาทิตย์ทรงกลด เครื่องบินตก เลือดออกเต็มตัว วิวาท พรม กำแพงเมืองจีน กระท่อมในป่า มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ แหวนแต่งงาน เซิ้งบั้งไฟ ซื้อกระโปรง กังหัน ฉาบ ด้วง เห็นผี พริก ฟักทอง ร่มกางอยู่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM