ทำนายฝัน 'ลับมีด'

ฝันเห็น ฝันว่า ลับมีด คุณจะมีโชคดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลับมีด'

คุณจะมีโชคดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย เดินทางไปวัด มีหลายหู เรือนแพ ภรรยามีลูก เมฆสีขาว ความรังเกียจ กำแพงเมือง ทีปังกรรัศมีโชติ มุ้งหมอน คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว จีวร มีคนสวมแหวนให้ แข่งม้า เป็ดว่ายน้ำ ได้เข้าร่วมในสงคราม แมวออกลูก ขี่นางโค เด็กทารก เจ็บปวด พิมพ์ โกรธ เปรต ด้วง เจ็บปวดตามร่างกาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำลังจะไปตาย กะเหรี่ยงคอยาว ตัวเงินตัวทอง สินบน บวชภิกสุนี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ถูกทำโทษ เสื้อขนสัตว์ ปีศาจ ซี่โครงหัก ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ขนม ท่าเทียบเรือ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ทำกาแฟหก เดินอยู่ในป่าช้า ทอดทิ้งคนรัก นกยูงรำแพน เทวาลัย สร้อยทองคำ ฉัน ( กิน ) คดข้าวเย็นกิน กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง งานศพ แจกัน สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เครื่องแบบทหาร คราส ยางรถ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว หิ่งห้อย ให้ความกรุณา ตู้รับจดหมาย ถูกลูกปลุกให้ตื่น ถังขยะ ฟักแฟง ต้นกัลปพฤกษ์ ข่วน งม ประดาน้ำ ผ้าสีขาว ทะเบียนบ้าน วงกต ชลธาร รักสามีตัวเอง กำแพงเมืองจีน หนามตำ ไม้ไผ่ บนบาน ทวด จับเงิน ตุ๊กตา ฝาแฝด กระสอบข้าวสาร กำไลข้อมือ โกศ ดับเทียน ศีล ฌาปนกิจ กระท่อมริมทะเล กัลปพฤกษ์ ถาดอาหาร แผ่นดิน กินกระต่าย อินสตาแกรม ( instargram ) โน๊ตบุ๊ก ซื้อเต่า บริโภค นั่งบนลังไม้ ช่วยคน ได้กลิ่นของบูดเน่า ซ่อนหา บิดามารดา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM