ทำนายฝัน 'ลา ( สัตว์ )'

ฝันเห็น ฝันว่า ลา ( สัตว์ ) ฝันว่าได้ลาเป็นรางวัล คุณจะมีโชคมีลาภ หากฝันว่าขี่ลา คุณจะต้องเดินทางไกลจากบ้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลา ( สัตว์ )'

ฝันว่าได้ลาเป็นรางวัล คุณจะมีโชคมีลาภ หากฝันว่าขี่ลา คุณจะต้องเดินทางไกลจากบ้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จรวดไฟ ภาษา ท่าเทียบเรือ หม้าย ตีแมลงวันตาย นอน สระผม หญิงแต่งชุดสีเขียว ขอนไม้ รังไก่ ตะกวด ทาก มุดรั้วลวดหนาม ญาติกำลังจะตาย ใยแมงมุม ปัดกวาดฝุ่น ไมโครโฟน จับสายสิญจน์ ฤดูหนาว ลูกกระพรวน พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ลมหายใจมีกลิ่นหอม ชนกระบือ นก ประแจ ฆ่าผึ้ง เครื่องแบบตำรวจ ตาบอด นำตาข่ายไปดักสัตว์ ตุ้มหู กา กรวยกรอกน้ำมัน เวทีมวย เก็บองุ่นรับประทาน รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ดื่มน้ำหวาน แห่กฐิน ข้อเท้าเจ็บ ไหว้เจ้า โกหก โน๊ตบุ๊ก กินลิ้น จับก้อนกรวด ก้อนทราย ท้องเสีย ฟ้าร้อง รากไม้ นอนอยู่บนแผ่นดิน พระพรหม ต่อ ได้สวมแว่นตาดำ งมของในแม่น้ำ นกคุ่ม เอสเอ็มเอส ( SMS ) เสี่ยงเซียมซี ฟูก สมุด ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ พระจันทร์เดือนหงาย งวง ถูกจี้ นกยูงรำแพน ลูกอินทร์ ชี ฟาง ปล่องไฟ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ถูกตัดศีรษะ ทวิตเตอร์ นั่งบนเสื่อ กรวดทราย น้ำล้นเขื่อน สงคราม ข้าวในนา ถ่ายขี้ ลิง วิดน้ำ ค่ำมืด จมูกขาด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ดื่มยาพิษ อาบน้ำ กำแพง ดวงจันทร์ ตกช้าง ได้กลิ่นเครื่องเทศ เดินเร็วๆ จันทร์ทรงกลด ตาข่าย เป็ด กระโดดจากที่สูง ทหารยิงปืนใหญ่ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ยิ้ม น้ำตา หมอดูดูลายมือ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ธารน้ำตก ฝาแฝด แป้งผัดหน้า ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM