ทำนายฝัน 'ลา ( สัตว์ )'

ฝันเห็น ฝันว่า ลา ( สัตว์ ) ฝันว่าได้ลาเป็นรางวัล คุณจะมีโชคมีลาภ หากฝันว่าขี่ลา คุณจะต้องเดินทางไกลจากบ้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลา ( สัตว์ )'

ฝันว่าได้ลาเป็นรางวัล คุณจะมีโชคมีลาภ หากฝันว่าขี่ลา คุณจะต้องเดินทางไกลจากบ้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัดหนวดตัวเอง งูเลื้อย ไหว้เจ้า ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ เก็บองุ่นรับประทาน เต้าฮวย อากาศบริสุทธิ์ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ นางกวัก ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ปลูก ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ฝาหม้อ กริช เดินสะดุดหกล้ม จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ธง ความร่าเริง ชนกระบือ ถือกรรไกร ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี จับผีเสื้อ อสนีบาต เดินเล่นบนหาดทราย ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด จับกุ้ง จดหมาย บุญ แฟนนอกใจ หวีงา ผมร่วง บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ จานแตก ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น บัตรเครดิต ขี่โคเข้าเมือง นาฬิกาข้อมือเสีย งูรัด โดนแทง ประทัด ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ดอกราตรี กองกระดูก แต่งงาน แจวเรือ สาวไส้ โกหก ระฆัง กล้วยแขก นอนกับนางงาม ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี กกไข่ พระสงฆ์ ขมิ้น ภรรยานอกใจ แว่นตาเลนส์ใส ป่วย หญิงทุบตีกัน โครงกระดูกมนุษย์ ผ้าพันแผล ดาบ ขนกา อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งูใหญ่ กวาง ดอกไม้ไฟ ผึ้ง ถูกทำโทษ พายเรือ เป็นโจทก์ในศาล เทียนไข กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ หมากรุก ซองบุหรี่ เลี้ยงกุมารทอง จมน้ำ แขนถูกตัด ทะเลาะ เรือโยง พวงมาลา สวดมนต์ ขนทรายเข้าวัด กอดผู้หญิง เงา เบ็ดตกปลา สูบ สุรา เปิดผนึกซองจดหมาย เครื่องบินตก สัตว์เลี้ยง กอดอก โยคี กินนก สายสนตะพาย ศาล ความมั่งคั่ง โยงเรือ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ล้างบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM