ทำนายฝัน 'ลากฉุด'

ฝันเห็น ฝันว่า ลากฉุด ฝันว่าได้ลากฉุดรถบรรทุก หรือเกวียน ไปตามถนน คุณจะหมดเคราะห์ ที่เจ็บป่วยก็จะหายเป็นปกติ หรือมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลากฉุด'

ฝันว่าได้ลากฉุดรถบรรทุก หรือเกวียน ไปตามถนน คุณจะหมดเคราะห์ ที่เจ็บป่วยก็จะหายเป็นปกติ หรือมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปล่อยนก ปีนข้ามกำแพง ตกเขา ฆ่าหมัด ดาว ประโคม ส้วม ดูละคร จับนก เด็กผู้ชาย ภรรยาเปลือยกาย บ่อน้ำพุแห้งขอด นอนกลางวัน ตัดต้นไม้ เดินเล่นบนหาดทราย ตกช้าง คนถูกฉีดยา กินยา หุงข้าว กุมารทอง ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ดิน ฉัน ( กิน ) สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี แตงโม กินหอยนางรม ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ประตู ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว กินโรตี ดม หอยที่มีเนื้อเต็ม เจ้า สร้อย หมูกลายเป็นคน รากไม้ เดินเรือ ถวายข้าวพระ ตัวเองเป็นกรรมกร ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ผ้าขี้ริ้ว เครื่องแบบทหาร ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง เปิดผนึกซองจดหมาย ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ เด็กเกิดใหม่ หอก หมัดกัด จับกัง ใช้กระเทียมทำอาหาร ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ฐานพระพุทธรูป แกะเปลือกหอยรับประทาน ซองจดหมายสีชมพู ชักลาก กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ได้ลาภ เดินอยู่ในความมืด อยู่ห่างไกลจากครอบครัว กุ้ง บันได เลี้ยงกระต่าย เหรียญ พระธาตุ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน เพชรรัตนราชสุดา แขก รังนก ชาวประมง อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ถูกโยนลงทะเล จำเลย เดินไปตามท้องถนน หมอก ความรัก ทางม้าลาย ผู้คุมนักโทษ แผ่นดิน น้ำมัน เหยียบขี้ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ดารา น้ำพุที่พุ่งสูง ธูปเทียน ชกคนที่จมูก ไม้ขีดไฟ นกแร้ง เมฆสีขาว กำแพง รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ กระเป๋าเงิน ตารอบตัว เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ฆ่าเสือ บ้านร้าง งูขดเป็นวงกลม แม่ชี มะลิ ตกกระ ล่องแพ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM