ทำนายฝัน 'ลากฉุด'

ฝันเห็น ฝันว่า ลากฉุด ฝันว่าได้ลากฉุดรถบรรทุก หรือเกวียน ไปตามถนน คุณจะหมดเคราะห์ ที่เจ็บป่วยก็จะหายเป็นปกติ หรือมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลากฉุด'

ฝันว่าได้ลากฉุดรถบรรทุก หรือเกวียน ไปตามถนน คุณจะหมดเคราะห์ ที่เจ็บป่วยก็จะหายเป็นปกติ หรือมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยานอกใจ ตุ้มหู ผู้หญิงชักมีด ญาณ กัดลิ้นตัวเองขาด ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ กล่าวคำอำลากับใครบางคน นกกา วิมาน แขก กุญแจ ตั้งท้อง สำลี สะอึก พลอยหลากสีสัน งานมงคล ตะเกียง แชมพู ผักกาด ขุด ถูกฆ่า ล้างหวี สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลายมือ กำแพงเมือง บิลเลียด ตำรวจ ไทร สตางค์ กลองโบราณ ก้างปลา ซ่อนหา แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป กระดาษทิชชู ทัพพี เข้าประตูไม่ได้ กาน้ำ ตาชั่ง กรง จระเข้ บ้านพัง แก้วแตก ผู้หญิงตบผู้ชาย กัดคน ยอดตึกสูงทรงกลม งมของ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ธุลี กินเนื้อมนุษย์ น้ำหอม โกนหนวด โครงกระดูก จลาจล ได้รับของมีค่า มดรุมเป็นกลุ่มๆ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ลากฉุด ก่อกองทราย จับผีเสื้อ ทำแว่นตาแตก ซอ แฮนด์บอล คำนับ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง จุดไฟ งูเลื้อย เพื่อนที่ตายไปแล้ว ลาวาภูเขาไฟ เสียสติ ทูตชาวต่างชาติ สร้อยคอ บาดเจ็บ ฝนตกปอยๆ ขาขาด รับประทานเครื่องเทศ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง กระเป๋าเงิน ท้องฟ้าสดใส แท่น พระเจ้า จับ ตาข่าย สู้กับเสือ แล้วชนะ ดื่มนม จับกุ้ง สวมเสื้อสีขาว สวรรค์ เงินปากผี คนรักหรือคู่รัก อุ้มลูกหมา พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ฟันหลุด กิ้งก่า นั่งอยู่ในกองขี้ กระถางสามขา ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม นางฟ้า ติดเกาะ เข็มเย็บผ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM