ทำนายฝัน 'ลากรถบรรทุก'

ฝันเห็น ฝันว่า ลากรถบรรทุก ฝันว่าได้ลากรถบรทุก จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงการพนันขันต่อ จะหมดเคราะห์ อาการป่วยไข้ไม่สบายจะหายในเร็ววันนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลากรถบรรทุก'

ฝันว่าได้ลากรถบรทุก จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงการพนันขันต่อ จะหมดเคราะห์ อาการป่วยไข้ไม่สบายจะหายในเร็ววันนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

น้ำฝน ถูกเฉือนเนื้อ ถูกตัดแขน กินคอลลาเจน แข็งแรง เลิกมุ้งขึ้น ยากจน สารภี พวงมาลา บันไดเลื่อน ฉิ่งฉาบ เข้ารับการผ่าตัด เดินขึ้นที่สูง ความรักระหว่างคน 3 คน คบบัณฑิต เก็บของมีค่าได้ รถพยาบาล ถอนฟัน ขายไม้กระดาน ทรัพย์สมบัติ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) พรวน ตกหลังม้า ขาหัก นาค บอลลูนตก เดินอยู่ในสุสาน นุ่งผ้าใหม่ พระนาคปรก สวมชุดเจ้าสาว สาก ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า งา รากไม้ บ้านตัวเอง ทอผ้า แหวนหาย หอก ลำคลอง มีดตกน้ำ บัวสีขาว ขวาน เหาะดั้นเมฆ นำอุจจาระกลับบ้าน ช้อนเงิน ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ตกต้นไม้ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา หวีงา ขวดแก้ว ดม โกนผม โรคเรื้อน เป่าขลุ่ย มะนาว บุคคลที่เป็นคนร้าย หัวนก ร้องรำทำเพลง ผ้าแพร ตั้งท้อง ของเล่น สำลี เนกไท ผ้าม่าน นำพัดมาโบกตามร่างกาย ขึ้นศาล เก็บดอกบัว งานศพ ศัตรู กระบือ ชายหนุ่ม แผล พังประตู ปม ล้างเท้าตัวเอง บรรพบุรุษ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ พระปรางค์ หมากฝรั่ง ร้องตะโกน ใช้ผ้าโพกศีรษะ ชู้รัก เดินร่วมทางกับโจร โต๊ะ ใบลาน ลูกๆ ทำความผิด ขาด้วน ลุยไฟ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ถูกด่าทอ ศิลา เรือจอด ฟูก นาฬิกาข้อมือเสีย เห็นที่นารกร้าง ฮิปโปโปเตมัส ลากรถบรรทุก หม้าย ฟันปลอม หมีทำร้าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM