ทำนายฝัน 'ลากสัตว์'

ฝันเห็น ฝันว่า ลากสัตว์ คุณกำลังจะมีปัญหาอุปสรรคในการงาน ศัตรูคอยขัดแข้งชัดชากลั่นแกล้ง เลื่อยขาเก้าอี้ ใส่ร้ายป้ายสี หรือต้องโยกย้ายที่ทำงาน หรือ มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง มีคำสั่งย้ายอย่างสายฟ้าผ่า ภาพฝันนี้เป็นลางบอกเทตุร้าย ควรหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร และ ศัตรูหมู่มารทั้งหลาย เพื่อให้สิ่งมุ่งร้ายกลายเป็นดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลากสัตว์'

คุณกำลังจะมีปัญหาอุปสรรคในการงาน ศัตรูคอยขัดแข้งชัดชากลั่นแกล้ง เลื่อยขาเก้าอี้ ใส่ร้ายป้ายสี หรือต้องโยกย้ายที่ทำงาน หรือ มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง มีคำสั่งย้ายอย่างสายฟ้าผ่า ภาพฝันนี้เป็นลางบอกเทตุร้าย ควรหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร และ ศัตรูหมู่มารทั้งหลาย เพื่อให้สิ่งมุ่งร้ายกลายเป็นดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฮก ลก ซิ่ว กลัว กระโปรงใหม่ ไวโอลิน ค้าขายต่างเมือง ประตูกำลังถูกไฟไหม เต้าหู้ ช้อนเปื้อน เจดีย์ทรุดโทรม นางฟ้า ผู้ชายผมยาว ส่งจดหมายพร้อมเช็ค พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ กินขนม เสียสติ นาฬิกาปลุก เด็ก ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน โบดำผูกคอตนเอง ทำอะไรแปลกๆ ตกปลากับญาติ เครื่องเรือน คนป่วยอยู่บนรถ แฝด นกกา ม่านกั้นกำบังสายตา ถวายพระด้วยดอกบัว จานแตก สิริภาจุกาภรณ์ บดเมล็ดกาแฟ เครื่องจักรทำงานได้ดี เมฆกลางแดด หัตถกรรม แกะสลักรูปปั้น เดินทางไกล ร่วมงานทอดกฐิน นำอุจจาระกลับบ้าน ล้างหน้าตัวเอง กำแพงเมือง บันไดสูง ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง แหวน สายนาฬิกาข้อมือขาด สวดมนต์ นอนบนกองฟาง มีคนนำเงินมาให้ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ภรรยาออกจากบ้าน โครงกระดูกมนุษย์ ยกของ กระรอก รถพยาบาล บวชพระ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ถาด โค่นต้นไม้แก่ ขนทรายเข้าวัด เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ตราสัง ถลกหนัง เป็ดว่ายน้ำ ฝังทั้งเป็น ฆ่าผีเสื้อ หญิงโสเภณี การตายของเพื่อน นกแสก เสาเรือน อุจจาระ กระโปรง ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง นอนในเรือ มีความปรารถนา สำลี แสตมป์ เก็บเงินได้ พืชผัก หน้าอก ถากไม้ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ท่องเที่ยวในสวน จอมปลวก เหยียบขี้ ม้า บัตรเชิญ เม่น หุงข้าว รักกับนักบินหญิง ปล้นสะดม คันศรหรือคันธนู แตงโม หญิงเปลือยกาย จมน้ำ ห่มผ้า ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น เสือตาย ตกจากดาดฟ้า เครื่องแบบทหาร ตัวเองเจ็บป่วย เลื่อย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM