ทำนายฝัน 'ลากเกวียน'

ฝันเห็น ฝันว่า ลากเกวียน ฝันว่าได้ลากเกวียน จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงการพนันขันต่อ จะหมดเคราะห์ อาการป่วยไข้ไม่สบายจะหายในเร็ววันนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลากเกวียน'

ฝันว่าได้ลากเกวียน จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงการพนันขันต่อ จะหมดเคราะห์ อาการป่วยไข้ไม่สบายจะหายในเร็ววันนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ประตูที่ปิดตาย บ้านมีช่องโหว่ แคร่หาม ฆ่าหมี กะปิ ได้สวมแว่นตาดำ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ตีคนอื่นด้วยเชือก ตัวเลข กอดผู้หญิง กอดกะเทย ไข่มุก ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง กะโหลก อทิตยาทรกิติคุณ ถอดเสื้อ ขับรถยนต์ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ชะลอม ปล่อยสัตว์ ธงชัย แข่งวิ่ง ถ่ายรูป นั่งบนเสื่อ ป่วยลงท้อง เอสเอ็มเอส ( SMS ) ดื่มน้ำหวาน ฟาง ตัดหัว การผ่าตัด เห็นคนเดินละเมอ สาดน้ำ ตกเขา ผิวหนัง ขี่วัว กะเหรี่ยงคอยาว เล่นฟองสบู่ จูบเด็กเล็ก กำลังเล่นเฟสบุค ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม เห็นกองไม้กระดาน ถูกมัดด้วยเชือก ตับไต นาก แต่งงาน แทงตัวเอง เท้าขาด ถ้วยรางวัล ต้นกก ลากฉุด ชายชู้ ขวานหัก เห็นกล้วย สุกรตายเอง ตะกร้าไม้ ศีรษะ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ จอมปลวก ได้ลาภ หนู กรงสัตว์ กรวยกรอกน้ำมัน กินข้าวบนใบบัว ปลูกต้นไม้ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ถั่วงอก เคารพ คำนับ พระวรราชาทินัดดามาตุ ธูปเทียน ฝังศพ ฌาน งมของในลำคลอง ดาวอับแสง จำนอง เขี้ยวสัตว์ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ นุ่งผ้าสีม่วง บริโภคเนื่อสุกร นำอุจจาระกลับบ้าน ถั่วฝักยาว กระทง ดวงอาทิตย์ทรงกลด ซื้อผ้าขาว เลี้ยงกระต่าย คางคก ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) บ้า กล้วยแฝด เดินทางกลางทะเลทราย ธงสามเหลี่ยม ตกกองไฟ เชิงตะกอน ทรงกลด เห็นกระดุม พระแก้วมรกต จูบ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า แก้บน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM