ทำนายฝัน 'ลาภ'

ฝันเห็น ฝันว่า ลาภ ฝันว่าได้ลาภยศสรรเสริญ ทำนายว่าจะมีความสุข ประสบผล สำเร็จในหน้าที่การงาน และมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลาภ'

ฝันว่าได้ลาภยศสรรเสริญ ทำนายว่าจะมีความสุข ประสบผล สำเร็จในหน้าที่การงาน และมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทาเล็บ รองเท้า เดินชนผนัง อนุสาวรีย์ นั่งรถหรู ลำคานเสียงฉาบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เก็บกวาดบ้าน หม้อ หม้อข้าว ถล่ม คลอดบุตร ตื่นขึ้นมาเอง น้ำหอม งวง ทอดทิ้งครอบครัว พืชผัก ดอกราตรี เณรหน้าไฟ วิ่งออกกำลังกาย ที่ฝังศพ ฆ่าหมัด ฟ้าผ่า น้ำมันก๊าด ชกมวย นุ่งผ้าสีชมพู รถจักรยาน เดินลุยกองไฟ เดินถอยหลัง รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก นุ่งผ้าสีแดง ถลกหนัง หนู ตู้หนังสือ แคร่ เฆี่ยนตีผู้อื่น พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ไต่ลวด บิณฑบาต สายสร้อย ตกปลากับญาติ ท้องฟ้าสีแดง ดับเทียน ถีบจักรยาน จับหมู เทศน์ ขาเป๋ ผลไม้ โบสีดำ คนกำลังเปลื้องผ้า ไถนา ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง พระพุทธรูป งม ไก่ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ กรงสัตว์ กระโปรง ฉิ่งฉาบ กระถางสามขา สนามกีฬา พระราชินี ตีงู แฝด เห็นบ่อร้าง แจวเรือ หน้าต่าง ดูหนัง กฐิน ปัสสาวะรดกำาแพง ละลาย ทุ่งโล่ง เดินรอดราวผ้า เรียก นกพิราบ ฌาปนกิจ รับประทานเครื่องเทศ มาลัย ซักผ้า ภรรยาหนี ต่อสู้กับคนร้าย ตกปลา ฝาหม้อตกลงพื้น รางรถไฟ เห็นปีศาจกินคน จันทร์ทรงกลด กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ หางไก่ ตาลปัตร ปริญญาบัตร หว่านข้าวในนา บัวหลวง จอก นั่งเล่น คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ได้ยินเสียงกระดิ่ง ญาณ ถูกทรมาน กวางดำ การสร้างโบสถ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM