ทำนายฝัน 'ลาวาภูเขาไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ลาวาภูเขาไฟ ฝันเห็นลาวาภูเขาไฟระเบิดและไหลนอง ทำนายว่าจะมีโชคลาภ หลั่งไหลมา จะมีโชคจากการเสี่ยง และหน้าที่การงานได้เลื่อนตำแหน่ง ธุรกิจการค้าเจริญก้าวหน้า ได้ขยายกิจการใหญ่โตขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลาวาภูเขาไฟ'

ฝันเห็นลาวาภูเขาไฟระเบิดและไหลนอง ทำนายว่าจะมีโชคลาภ หลั่งไหลมา จะมีโชคจากการเสี่ยง และหน้าที่การงานได้เลื่อนตำแหน่ง ธุรกิจการค้าเจริญก้าวหน้า ได้ขยายกิจการใหญ่โตขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนกำลังเปลื้องผ้า มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา คบบัณฑิต ซองจดหมาย ถูกเรียกตัวมาประชุม ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ จักรเย็บผ้า ขี่วัว แล้ว ตกวัว ศพ หญิงแต่งชุดสีดำ มองดูเหว คลอดลูก กระจกหลากสี หมากรุก ถังขยะ ไม้เท้า นอนเล่นกลางดิน เจ้าเมือง ไอศกรีม น้ำมันก๊าด สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หิมพานต์ (ป่า) พลอยหลากสีสัน ไกด์ บันไดเลื่อน ผัก เก็บองุ่นรับประทาน ตัดผมตัวเอง ปราสาทเก่าแก่ สุกรตายเอง นกเกาะหลังงู ข้าวในนา แผนผัง ลูกๆ ทำความผิด แมลงภู่ ประกายไฟ เอามีดฟันเท้าตัวเอง ลำน้ำ ตลับแป้งทาหน้า มดหรือแมลง เดินทางไปวัด แม่ชี นักบวช ภรรยาตาย ปริญญาบัตร แผ่นดิน ซาวข้าว จราจรที่สับสนวุ่นวาย ขัง มาเฟีย ขนมชั้น ล็อกประตู ตกน้ำ ผ้าเช็ดตัว ทรัพย์สมบัติ จรวดไฟ สีดำ ดื่มน้ำชา เต่า ปลาหมึกหลายตัว คลอดบุตร แมลงวัน มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ มดรุมเป็นกลุ่มๆ ละทิ้งครอบครัว งานโกนจุก รังผึ้ง ใบมีดโกน เพื่อน ย่างเนื้อ นํ้าพุขนาดใหญ่ ตกบ่อมีหนอน รักภรรยาตัวเอง ขนม สุกรกลายเป็นคน ตะกวดขึ้นบ้าน มือตัวเอง ปีศาจ ตาย เด็กผู้ชาย ท่อน้ำ ฝนตั้งเค้า แก้ม ญาตินํ้าตาตก ศัสตราวุธ หน้าต่าง ออร์แกน เข้ารับการผ่าตัด จิ้งหรีด ฮัจญ์ ถุงน้ำร้อน นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทาก ไก่ออกไข่ ชาวประมง เผาศพ หญิงโสเภณี เต้านม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM