ทำนายฝัน 'ลาวาภูเขาไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ลาวาภูเขาไฟ ฝันเห็นลาวาภูเขาไฟระเบิดและไหลนอง ทำนายว่าจะมีโชคลาภ หลั่งไหลมา จะมีโชคจากการเสี่ยง และหน้าที่การงานได้เลื่อนตำแหน่ง ธุรกิจการค้าเจริญก้าวหน้า ได้ขยายกิจการใหญ่โตขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลาวาภูเขาไฟ'

ฝันเห็นลาวาภูเขาไฟระเบิดและไหลนอง ทำนายว่าจะมีโชคลาภ หลั่งไหลมา จะมีโชคจากการเสี่ยง และหน้าที่การงานได้เลื่อนตำแหน่ง ธุรกิจการค้าเจริญก้าวหน้า ได้ขยายกิจการใหญ่โตขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ที่พึ่ง ลากสัตว์ ถ้ำ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง วิ่งหนีผู้ร้าย เหาะ หญิงชู้ ขับรถ เพชรนิลจินดา มหาสมุทร ปลูกกล้วย ถูกตัดใบหู ผมร่วง ทาขมิ้น ฤกษ์ดี กิ่งก่าวิ่งไปมา แชมพู ภรรยาเปลือยกาย ทหาร ญาติมิตร มดกัด ซื้อปลาหมึก เก็บเงินได้ เห็นคนเปิดประตู ความรัก กระบอก ยางรถ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง กำแพงโบราณ จับนก ดวงจันทร์ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ฉัน ( กิน ) เรียก ปัสสาวะ ซองจดหมายสีฟ้า เดินทางกลางทะเลทราย เปลื้องผ้าตัวเอง หญิงทุบตีกัน พวงมาลัยดอกไม้แห้ง กระท่อมริมทะเล นก นอนบนเตียง พญาอินทรี ขนนกสีขาว งูเผือก เห็นประตูเมือง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ขี่เสือ กล้วย นักบิน งูเขียว น้ำพุ เห็นกระดุม ต้นไม้แห้ง ถูกวิ่งราวทรัพย์ โยคี เดินเล่นในสวนสวย ชัยชนะ ภูเขา ขา ดวงแก้ว ปลา แคร่ ขอโทษ ซุง นาฬิกาปลุก วัง บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง จูบคนที่อายุมากกว่า เจ็บฝ่าเท้า แม่หม้าย หมี กระดานดำมีข้อความ กุฏิพระ วงล้อกำลังหมุน สัปเหร่อ เก้าอี้ งมหาของ กระหายน้ำ หีบเปิดอยู่ ขนมปัง มุดรั้วลวดหนาม ผ้าฝ้าย ไก่แจ้ กล่าวหา กระต่ายวิ่ง ได้ฟังเรื่องตลก กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง เมฆสีดำ ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ฮองเฮา (ราชินี) มือ โค่นต้นไม้แก่ กกกอด ทารก ปลวก ทำนาได้ผลผลิตดี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM