ทำนายฝัน 'ลำน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ลำน้ำ ทำนายว่า ความเดือดร้อน เรื่องร้ายๆ ที่ทำให้ไม่มีความสุข กำลังจะหมดไป โชคลาภเงินทองกำลังเดินทางมาสู่ดวงชะตา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลำน้ำ'

ทำนายว่า ความเดือดร้อน เรื่องร้ายๆ ที่ทำให้ไม่มีความสุข กำลังจะหมดไป โชคลาภเงินทองกำลังเดินทางมาสู่ดวงชะตา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กกไข่ หลงป่า นักประพันธ์ สัปทน ซื้อขาย กล่องดนตรี หีบปิดอยู่ เงาะป่า แพรพรรณ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ยิงธนู ซุกซ่อนตัว จอกใส่เหล้า สังข์ ป่า เงาะ บวชภิกสุนี จรเข้กัด นิล พระจันทร์เดือนหงาย ขี่วัว แล้ว ตกวัว แหวนทอง กระทำรุนแรงต่อตัวเอง หูเจ็บ หุ่น ไม้พลอง แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป เกิดสงคราม นั่งบนเสื่อ ช่างแกะสลัก ถุงใส่เงิน ประดาน้ำ ก่อสร้าง เชือก แมวออกลูก ตรอกซอกซอย ซื้อกระโปรง ไฟนรก เฆี่ยนตีผู้อื่น ปราสาทเก่าแก่ เช็คเด้ง ตะกวด อุปกรณ์ทำครัว ล้างหวี กินยา ช้อนปลา ฤาษี ตกน้ำร้อน ได้รับรางวัล ซองจดหมาย ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน สมุด อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แผ่นดินไหว ฌาน เขี้ยวสัตว์ จอมปลวกกลางถนน อยู่ในถ้ำ วิ่งจนเหนื่อยหอบ จมูกแหว่ง เป็ด ไม้ไผ่ รถจักรยาน จดหมาย ควาย นักร้อง สร้อยทองคำ กาบินเข้ามาในบ้าน แว่นตาเลนส์สีดำ ถูกฆ่า จับหนอน ได้ยินเสียงกระซิบ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ตกปลากับญาติ ขโมยอาหาร ลิง งา เหาะดั้นเมฆ เลือดไหล บุตร เป็นโจทก์ในศาล สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีหลายหู ฆ่าผีเสื้อ นาฬิกาข้อมือเสีย กระโดด พูดคุยกับเจ้านาย กะเหรี่ยง อ่างน้ำ เทศน์ พระเจ้าแผ่นดิน การสร้างโบสถ์ การทำผิดพลาด นางกวัก หน่อไม้ เกิดความรู้สึกผิด งวง แมวสีขาว เต้นรำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM