ทำนายฝัน 'ลิง'

ฝันเห็น ฝันว่า ลิง ฝันเห็นลิง หรือ ฝูงลิงไต่อยู่บนต้นไม้ คุณจะได้รับความเดือดร้อนจากเด็ก ๆ ภายในบ้าน หากฝันว่าเป็นลิง จะเจ็บป่วยหรืออาจเกิดรักร้าว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลิง'

ฝันเห็นลิง หรือ ฝูงลิงไต่อยู่บนต้นไม้ คุณจะได้รับความเดือดร้อนจากเด็ก ๆ ภายในบ้าน หากฝันว่าเป็นลิง จะเจ็บป่วยหรืออาจเกิดรักร้าว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อาหารบูดเน่า ลากรถบรรทุก อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กระดาษสี กระสอบข้าวสาร กระจอก ต่อสู้กับคนร้าย นุ่งโจงกระเบน กาบินเข้ามาในบ้าน กะเหรี่ยง ฮองเฮา (ราชินี) เดินบริเวณวัด ได้กลิ่นธูป น้ำมัน อิฐ จิ้งจก เด็กอุ้มปลา ลูกข่าง นั่งอยู่ในกองอุจจาระ งาช้าง กระปุก กินคอลลาเจน เจดีย์ งูกัด ไกด์ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ปีนป่ายภูเขา คบไฟ กงสุล ลูกไก่ เสียจริต ถาดดอกไม้ อสนีบาต เต้าฮวย ตรอกซอกซอย ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น สายสะพาย พลอยหลากสีสัน ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า มดรุมเป็นกลุ่มๆ กินผัก ตกใจ ปล้นสะดม เซิ้งบั้งไฟ ตีฆ้อง ตบมือ หลงป่า ฮวงซุ้ย สะพายย่าม เปลือย นอกใจแฟน นักร้อง ทะเลาะ ย้อมผม นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ลาวาภูเขาไฟ น้ำตก กินเนื้อเป็ด ตกหน้าผา คนแปลกหน้า ภาชนะแตกร้าว หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ด้วง ไฟไหม้ปราสาท เดินลุยกองไฟ หลงทาง สร้อยทองคำ ถูกสวมกุญแจมือ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง เดือน อรุณ กรงนก จูบสัตว์เลี้ยง แบกหาม ดวงแก้ว ขนทรายเข้าวัด มุ้งขาด เครื่องจักรไม่ทำงาน ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ตัดเล็บ กษัตริย์เสด็จมาหา นักบวช ได้รับของมีค่า ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ดอกบานไม่รู้โรย เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ปราศจากอํานาจ ซองจดหมายสีขาว ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ กระถาง คนบ้า มีเขาบนหัว ได้เป็นเจ้าสาว ตัวเองถูกประหาร คันศรหรือคันธนู โลงศพ อมตะ ยิงกา ปลอกหมอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM