ทำนายฝัน 'ลิ้นแข็ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ลิ้นแข็ง ฝันว่าลิ้นแข็ง พูดไม่ออก คุณจะเกิดอัตคัด ขัดสน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลิ้นแข็ง'

ฝันว่าลิ้นแข็ง พูดไม่ออก คุณจะเกิดอัตคัด ขัดสน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินหมูกะทะ ตัวเองถูกธรณีสูบ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว งานวัด รถจักรยาน แร้งกินซากศพ หลงทาง ข่มขืนคนอื่น ได้รับของที่ระลึกจากญาติ สกปรก สบู่ นอนในเรือ กลืนดวงอาทิตย์ เป็นคนผอมบาง กระซิบกับเพื่อน มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ฟักทอง กำไลข้อมือ หญ้า นอนในมุ้ง ปาก แมวตาย ดอกไม้ไฟ งาช้างวางคู่กัน ฟันปลอม บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ตกหน้าผา ดื่มสุรา มุ้งหมอน คนแฝดตัวติดกัน ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ตำรา ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เทียนไข หิมะตกอยู่เรื่อยๆ คนอื่นทำพลาด ผ้าขาว ถูกเฉือนเนื้อ นุ่งชุดขาว ได้ยินสุนัขเห่า ปัสสาวะรดกำาแพง น้ำพุ ฤดูหนาว เครื่องแบบทหาร จอก ได้กลิ่นของบูดเน่า เดินขึ้นที่สูง ขุดถ่านหิน โกนหนวด จมูกของตัวเองยาวใหญ่ เชื้อเชิญ เขาวงกต ขี่วัว แล้ว ตกวัว ฝน ตกทะเล เครา ละทิ้งบ้าน เกิดความรู้สึกผิด ขัง เจ้าเมือง ไฟนรก ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ เฉาก๊วย วัง กินเนื้อหมู ตุ้มหู ถูกสุนัขเห่า เหรียญ ประกาศการแต่งงานของตนเอง สุกรตายเอง มโหรี ค้นหา ปลิงหลายตัว นํ้าวน หน่อไม้ ขนตาร่วง คนบ้า วงกต เณรหน้าไฟ มดหรือแมลง กระดานดำมีข้อความ ปฏิกูล จราจรที่สับสนวุ่นวาย ถุงเงิน-ถุงทอง กินเนื้อย่าง กฐิน ได้เป็นเจ้าบ่าว ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ตารอบตัว สายสะพาย ไฝ ชนกระบือ ทะเลสาบ ภรรยาเอาน้ำมาให้ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ตกเหว ขวดน้ำ กาน้ำร้อน ไม้กวาด สร้อยข้อมือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM