ทำนายฝัน 'ลุยโคลน'

ฝันเห็น ฝันว่า ลุยโคลน ทำนายว่า จะเกิดทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บ หรือ อันตลายจากอุบัติเหตุต่างๆ ควรระวังให้ถึงที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลุยโคลน'

ทำนายว่า จะเกิดทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บ หรือ อันตลายจากอุบัติเหตุต่างๆ ควรระวังให้ถึงที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด เจอเงิน นาฬิกาปลุก บอลลูนตก จับสุกร ผิวหนัง ตะกร้าหวาย กำไลข้อเท้า ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน หม้อข้าว งานวัด เด็กนอนบนเตียง คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง วิวาท เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ซื้อของโบราณ ลังไม้ ศาลพระภูมิ ตัวเองบ้า ขี้เถ้าในเตาไฟ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว มีดตกน้ำ ถูกปล้น ปากเปื่อย ถูกสัตว์กัด ถวายพระด้วยดอกบัว ผึ้งบินรอบรังของมัน กงสุล ได้รับแก้วเป็นของขวัญ หน้าต่างพัง ประหาร เงา กระดาษสี จิ้งเหลน เลี่ยมฟันทอง ตัวเองเป็นชู้ กระบี่ ดื่มยาพิษ ช้อน ได้ยินสุนัขเห่า นกกระจอก กรอด้าย ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ขัดแย้ง กุ้งแห้ง ระย้า สวมเสื้อสีดำ หุงข้าว ตะปู กระจกแตก จานชาม ยาพิษ สัปทน น้ำท่วม คนหามวอผ่านหน้า ถ่อเรือ น้ำตก นกกำลังจิกกัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถุงเงิน-ถุงทอง ชักว่าว คบไฟ แมลง สุกรกลายเป็นคน ไล่จับผีเสื้อ รักใครบางคนมากๆ หมา โบว์ดำผูกเสาบ้าน กำไลข้อมือ นอนอยู่บนแผ่นดิน เงินหาย สงคราม สารภาพต่อหน้าเพื่อน ตกกองไฟ ซองจดหมายสีชมพู พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ฮก ลก ซิ่ว กระดุมหาย โกนหนวด ฉมวก ทอดทิ้งภริยา ผลจันทร์ ( พืช ) ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า กระซิบกับเพื่อน ท่าเทียบเรือ เล่นไพ่ เก็บเกี่ยวข้าวในนา คันศรหรือคันธนู ลับมีด ธุรกิจ ไหว้พระราหู ปลิงดูดเลือด เดินช้าๆ ถูกยิงด้วยธนู แก้บน อทิตยาทรกิติคุณ ตัวเองมีปีก พระพุทธรูป บวช

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM