ทำนายฝัน 'ลุยไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ลุยไฟ ฝันว่าเดินลุยไฟที่ร้อนจัด แต่ผ่านพ้นไปได้ คุณจะมีทุกขลาภ มีการโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก่อน แล้วจึงมีลาภตามมาภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลุยไฟ'

ฝันว่าเดินลุยไฟที่ร้อนจัด แต่ผ่านพ้นไปได้ คุณจะมีทุกขลาภ มีการโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก่อน แล้วจึงมีลาภตามมาภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลม ธงชัย ยา ตกเขา ทหารเข้าบ้าน ตะไคร้ นางกวัก งานแต่งงาน ผึ้งมากมาย ปลูกต้นไม้ กระดิ่ง อาบน้ำในมหาสมุทร ตัวเองกลายเป็นนก เฉาก๊วย กล่าวคำอำลาญาติ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) เรือนแพ หญิงแต่งชุดสีขาว พวงกุญแจ คิดถึง นอน จองหอง จุฬามณี อสนีบาต ทะเลที่เงียบสงบ ดื่มน้ำมะพร้าว สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ขนตาร่วง ร่วมงานทอดกฐิน นั่งเล่น นั่งเรือ หญิงเปลือยกาย เสวียน ขัง แมวสีขาว คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ภาพวาด โบว์ดำผูกคอ หูแหว่ง ธนู ช้อนทอง ปอกเปลือกผลไม้ ไฟฟ้า เชิงตะกอน หมูกลายเป็นคน หวีหัก กินอาหารเจ แบกผลไม้ เลี้ยง ดอกซ่อนกลิ่น ยุง นางพยาบาล ธารน้ำตก ปริญญาบัตร ได้รับเงินบริจาค ตบแต่ง ปัสสาวะ ทำนาเกี่ยวข้าว สงฆ์ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน เป็ดไก่ มงกุฎ ปราสาทเก่าแก่ เลือดออกเต็มตัว ฤกษ์ไม่ดี ถูกโจรชิงทรัพย์ นองเลือด ทาสี เล่นน้ำฝน เตียง ขี่สุกร ศีล ใช้ยาเสพติด เมายา อ่าง ไฟไหม้ผม แขนหัก สีดำ คนกำลังจะตาย การสร้างโบสถ์ ฮา หนังสือ ซุง ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เก็บผลมะม่วง เอสเอ็มเอส ( SMS ) น้ำพุที่พุ่งสูง มู่ลี่ เลี้ยงกระต่าย ญาตินํ้าตาตก กิ่งก่าวิ่งไปมา ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว สวมเสื้อสีขาว ปีศาจที่มีเขาและหาง งูใหญ่ มองนํ้าตกกับคนรัก โค่นต้นไม้แก่ แกะเปลือกหอยรับประทาน กัดลิ้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM