ทำนายฝัน 'ลุยไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ลุยไฟ ฝันว่าเดินลุยไฟที่ร้อนจัด แต่ผ่านพ้นไปได้ คุณจะมีทุกขลาภ มีการโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก่อน แล้วจึงมีลาภตามมาภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลุยไฟ'

ฝันว่าเดินลุยไฟที่ร้อนจัด แต่ผ่านพ้นไปได้ คุณจะมีทุกขลาภ มีการโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก่อน แล้วจึงมีลาภตามมาภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เบ็ดตกปลา นางเงือก ตัวเองเป็นคนวิกลจริต หงอนไก่ ทำให้คนอื่นตื่น พายเรือตามลำพัง ม้าเตะ ฟันหลุด พวงกุญแจ วิทยา กระสุนปืน ประโคม ฉีกจดหมายรัก ถูกฟันคอขาด ช้อนเงิน พัด สัมผัสกรวดทราย สวน คนตายมาหา ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ขาเป๋ นักเรียน เหี้ย ภรรยาเอาน้ำมาให้ เข้าเฟสบุคไม่ได้ เดินช้าๆ นกเค้าแมวหรือนกฮูก ถูกคู่รักกักตัว กุหลาบ ทุ่งโล่ง กองกระดูก ท้องฟ้าสดใส วิ่งจนเหนื่อยหอบ ตกทุกข์ได้ยาก ได้เงิน แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน เพื่อนที่จากไปไกล ประตู มาลัย โรคร้าย ฝูงกบ จำนวนมาก ผู้หญิงตบผู้ชาย นกต่อสู้กัน สามีตาย โกศ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ กล้วยแขก ตกหลังม้า เอามีดฟันเท้าตัวเอง บดเมล็ดกาแฟ ผลักประตู แมวข่วน กำลังเล่นเฟสบุค ฟันปลอม หัวไก่ แก้บน ปราสาทเก่าแก่ นำตาข่ายไปดักสัตว์ ลูกประคำ เล่นเกมส์ เล่าเรื่องตลก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ จลาจล แหวน ทอดแห ถ้ำมืด กล้วยแฝด เลี่ยมฟันทอง ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย นกบิน พระบรมรูป เห็นที่นารกร้าง ศรีนครินทราบรมราชชนนี ศัสตราวุธ นักสืบ ธงบนบ้าน คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ภาพวาด เลี้ยงกุมารทอง ของที่ระลึก ถ้ำ ค้าขายต่างเมือง ผ้าไตรจีวร ตกบ่ออุจจาระ โยงเรือ อ่างน้ำ ภรรยามีครรภ์ ธำมรงค์ ผู้หญิงหัวล้าน ราชา อีเมล ( Email ) ฆ่าควาย บ้านตัวเอง เมฆหมอก กระโปรงใหม่ เต้าหู้ ซื้อกระโปรง ถ้วยรางวัล กินขนม ถูกตีหู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM