ทำนายฝัน 'ลูกกระพรวน'

ฝันเห็น ฝันว่า ลูกกระพรวน คุณจะได้ข่าวดี หรืออาจมีโชคในมิช้า ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ จะได้บุตรแสนดีน่ารัก ถ้าเป็นชาย จะได้โชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลูกกระพรวน'

คุณจะได้ข่าวดี หรืออาจมีโชคในมิช้า ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ จะได้บุตรแสนดีน่ารัก ถ้าเป็นชาย จะได้โชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นักสืบ ทอดทิ้งครอบครัว ผู้ชายตบผู้หญิง ป่าไผ่ ประดาน้ำ กรงนก แร้งกินซากศพ งูขดเป็นวงกลม ลูกเห็บ เดินบนฟ้า ฝันเห็นนํ้าวน กำแพงเมืองจีน ถั่วงอก ขิม เครื่องลายคราม สู้กับเสือ แล้วชนะ กลืนดวงอาทิตย์ แม่ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง บ้านคนอื่น เลิกมุ้งขึ้น ช่างไม้ สร้อย รีดนมโค เผาไม้กระดาน ดอกบานไม่รู้โรย หน้าต่าง ขาเป๋ รบกวน ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น พูดสนทนา ตัดหัว หมูตาย มีดเหน็บที่เอว ธำมรงค์ ระเบิด ถูกเฉือนเนื้อ นอกใจแฟน ถูกตบ ขอบฟ้า คนแฝดตัวติดกัน กล่องดนตรี กางเขน เครื่องแบบตำรวจ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ปากเปื่อย แก้ม อาบน้ำในอ่าง พวงมาลัยดอกไม้สด เด็ก พระธาตุ เป่าลูกโป่ง ชงชาถวายเจ้าที่ เมาสุรา ยื้อแย่ง กินเกินขนาด ชายชรา เพื่อนตาย กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว สตางค์ ผึ้งมากมาย มัคคุเทศก์ มวยผม นั่งรถ สระผม เดินเร็วๆ ตะกร้อ ไม้ไผ่ เครื่องศาสตราวุธ เปลี่ยนมุ้งใหม่ ธารน้ำ ขอทาน น้ำพุ น้ำพุขนาดใหญ่ ฉลองพระบาท ดื่มน้ำฝน จอก ถูกเปลื้องผ้า เล่นการพนัน คอกหมู จระเข้ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ฝน องคมนตรี ปีศาจหลายตน ตำรวจตั้งด่าน ศรีนครินทราบรมราชชนนี ถวายข้าวพระ สวมรองเท้าใหม่ คงกระพันชาตรี ขี่ควาย ขโมยอาหาร มุ้งหมอน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า โยคี จักรเย็บผ้า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก เมฆหมอก ว่ายน้ำ มหาสมุทรมีพายุ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM