ทำนายฝัน 'ลูกกระพรวน'

ฝันเห็น ฝันว่า ลูกกระพรวน คุณจะได้ข่าวดี หรืออาจมีโชคในมิช้า ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ จะได้บุตรแสนดีน่ารัก ถ้าเป็นชาย จะได้โชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลูกกระพรวน'

คุณจะได้ข่าวดี หรืออาจมีโชคในมิช้า ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ จะได้บุตรแสนดีน่ารัก ถ้าเป็นชาย จะได้โชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รถไฟ พวงมาลัยดอกไม้สด กระดาษเช็ดมือ ช่อดอกไม้ ฝันเห็นนํ้าวน นักบวช ล้างหน้าตัวเอง ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ เครื่องชั่ง ไม้พลอง ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ หวีเสนียด สุรา ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ หลุม เชิงเทียน ผึ้งทำรังในบ้านของเรา แตงโม นกพิราบ ตกจากที่สูง ตู้อาหาร ถอยหลัง ได้ยินเสียงระฆัง เมฆหมอก ซุกซ่อนตัว ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ แร้ง นางฟ้า ขวดยา คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ตั้งครรภ์ กัดคน ผู้หญิงตบผู้ชาย แป้ง สูบบุหรี่ หิมะตกในฤดูร้อน นอนกลางวัน โรคร้าย เบาะ มรกต ถุงเงิน-ถุงทอง ขาหัก ความดีความชอบ ดวงดาว ธนาคาร จับเงิน ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ งานแต่งงาน เดินบริเวณวัด ตื่นขึ้นมาเอง น้ำเต้า เมือง ทรัพย์สมบัติ ได้เข้าร่วมในสงคราม เครื่องบินบังคับ คางคก ปล่องไฟ ใบไม้ จับขโมย นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ธำมรงค์ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กระดาษเปื้อนหมึก งูเผือก ถูกตี ย่างเนื้อ ลิฟต์ บ่อน้ำ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ฝ้าย จรวดไฟ เกาะ ครู ซื้อปลาหมึก ถูก แตน-ต่อ ต่อย ขี่วัว แล้ว ตกวัว ฟ้าแลบ จักรพรรดิ กระต่ายวิ่ง สารภี เครื่องจักรทำงานได้ดี เห็นประตูบ้านตัวเอง มาลัยดอกไม้ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ถูกโกง น้ำพริก ช้างตกมัน ติดคุก ผักที่ยังคงปลูกในดิน ฟืน ปลาเงินปลาทอง กะเหรี่ยง ล้มลงไปในหลุมลึก โบว์ดำผูกคอ พระพุทธเจ้า กุมารเทพ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ล้างบ้าน ทาเล็บ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM