ทำนายฝัน 'ลูกกระพรวน'

ฝันเห็น ฝันว่า ลูกกระพรวน คุณจะได้ข่าวดี หรืออาจมีโชคในมิช้า ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ จะได้บุตรแสนดีน่ารัก ถ้าเป็นชาย จะได้โชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลูกกระพรวน'

คุณจะได้ข่าวดี หรืออาจมีโชคในมิช้า ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ จะได้บุตรแสนดีน่ารัก ถ้าเป็นชาย จะได้โชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ค่ำมืด จับกุ้ง กระซิบ นุ่งผ้าสีแดง ทำนาได้ผลผลิตดี ก้อนหิน หญิงโสเภณี ต่อ โดนดึงผม นุ่งผ้าขาว ฉมวก บันไดกว้างๆ ถือดอกบัวในมือ อากาศทึบมืดมัว อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา กำลังเล่นเฟสบุค แกะเปลือกหอยรับประทาน งานสังสรรค์ โต๊ะรับประทานอาหาร เดินทางไปมหาสมุทร ทหารยิงปืนใหญ่ ภรรยาเอาน้ำมาให้ กระบอกสูบลม หงอนไก่ หัวเราะ ผ้าใบ เพื่อนที่จากไปไกล หูแหว่ง ตนเองทำความผิด เหยี่ยว เป่าแตร ทวิตเตอร์ ตะกร้อ ทะเลาะกับคนรัก ผู้คุมนักโทษ เปลือก นุ่งชุดแดง หมาตาย อยู่ในอาการเร่งรีบ ฝ่าเท้า ทาแป้ง โคไล่ขวิดคน เชือดคอสุกร ผ้าม่าน เศร้าโศก ก้ามกุ้ง ทารกแรกเกิด โอลิมปิก นอนโรงพยาบาล ทูต แห่กฐิน ถวายของแด่พระสงฆ์ ได้ยินเสียงปืน โบสถ์สกปรกรกรุงรัง เขียนหนังสือ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ นุ่น ยกโทษให้ใครบางคน ก้ามปู พูดกับกลุ่มชน อาวุธ ถูกกลั่นแกล้ง ฝาด ยุง อดตาย สูบบุหรี่ ปลิง นกคุ่ม กระป๋องนม ฉีกกระดาษ ชกคนที่จมูก ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ขี่ควาย ปล่อยออกจากคุก กำไล โคมไฟหรือโคมตะเกียง กอดผู้หญิง พระสังฆราช กระเทย ทะเลาะกับภรรยา โสมสวลี บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง กินพริก นั่งมองน้ำตกกับคนรัก นั่งบนแคร่หาม ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ปีศาจ ประตูบ้านคนอื่น เดินบริเวณวัด ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ถูกตีหู แฝด เจ้าที่ ไม้พลอง ถูกวิ่งราวทรัพย์ หาบอุจจาระกลับบ้าน หลุม นม ถูกปีศาจไล่ พนัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM