ทำนายฝัน 'ลูกข่าง'

ฝันเห็น ฝันว่า ลูกข่าง ฝันเห็นลูกข่างกำลังหมุน คุณจะได้รับความลำบากยุ่งยากในหน้าที่การงาน แต่จะเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เหตุการณ์ก็จะดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลูกข่าง'

ฝันเห็นลูกข่างกำลังหมุน คุณจะได้รับความลำบากยุ่งยากในหน้าที่การงาน แต่จะเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เหตุการณ์ก็จะดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไฟไหม้ผม ไทร ห่วงเหล็ก รัฐประหาร สละราชสมบัติ วิวาท ฟองสบู่ นางเงือก เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ผึ้ง กระต่ายน้อย งานแต่งงาน ม่าน แขกขายโรตี เชือก ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) กระรอก กล้องยาสูบ ผึ้งมากมาย ไม้กางเขน ต่างหู เรือ กินอุจจาระ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ข่าวลือ ขวดเหล้า หุงข้าว ขัดแย้ง งานพิธีต่างๆ ปล้นสะดม นกกระจิบ กระจาบ พระเจ้าแผ่นดิน จำปีหรือจำปา คนตายมาหา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สายนาฬิกาข้อมือขาด ประกาศข่าวการเกิด โฆษก รวงข้าว ดอกกุหลาบ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ปี่ ลายแทง ตู้นิรภัย มุ้งหมอน อาบน้ำ หนอนไต่ตามร่างกาย ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ถลกหนังสัตว์ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา เซิ้ง ภรรยานอกใจ เพื่อนที่จากไปไกล มีหลายหู เป็ด ลม ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด โขลงช้าง ตัดผมใหม่ หญ้า ดม เดือน ธงบนเรือ พาน ใบมีดโกน เว็จ ข้อเท้าแพลง กล้วยไม้ กินผัก เดินไปตามท้องถนน กำไลข้อมือ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ดาวร่วงลงมาจากฟ้า ดื่มน้ำชา นอนบนเตียง หน้าต่างพัง พระอาทิตย์ ซุกซ่อนตัว หิมะตกอยู่เรื่อยๆ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด อักษรย่อ เจ้าสาว ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ใช้ยาเสพติด ฤกษ์ดี ถวายพระด้วยดอกบัว หนี้สิน เห็นกล้วย เสื้อเปื้อนเลือด ประตูที่ปิดตาย รักตัวเอง ลา ( สัตว์ ) ธารน้ำ เพื่อนที่ตายไปแล้ว ปล่องเมรุ กระต่ายวิ่ง สำลี รถเข็นศพ เถาวัลย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM