ทำนายฝัน 'ลูกข่าง'

ฝันเห็น ฝันว่า ลูกข่าง ฝันเห็นลูกข่างกำลังหมุน คุณจะได้รับความลำบากยุ่งยากในหน้าที่การงาน แต่จะเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เหตุการณ์ก็จะดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลูกข่าง'

ฝันเห็นลูกข่างกำลังหมุน คุณจะได้รับความลำบากยุ่งยากในหน้าที่การงาน แต่จะเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เหตุการณ์ก็จะดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินเป็ด พระจันทร์ เด็กกำลังดูดนม โบสถ์ กินผลมะม่วงเปรี้ยว ปลูกต้นไม้ ทางรถไฟ ถลกหนังสัตว์ ทำนบ หน้าต่างพัง โจร น้ำค้าง บ้านใหม่ พวงกุญแจ ฟันหลุด ศิลา ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เดินทางไปมหาสมุทร ถูกฟันคอขาด ลังไม้ รักตัวเอง ข้อเท้าเจ็บ หม้อ ลูกเต๋า ตะขาบ คนป่วยอยู่บนรถ ประดิษฐ์ กาบินเข้ามาในบ้าน ขนนกสีขาว ภรรยาเสียชีวิต คุก ตะราง เจ็บปวด ศาลพระภูมิ ขนลุก สัมผัสกรวดทราย ประแจ ตาหลายคู่ คลอดบุตร กินเนื้อมะพร้าว บิลเลียด ภาพ ขวานหัก มารดา บวม ทุบตีภรรยา เดินทางก่อนกำหนด ขี่ม้า ตราสัง หีบสมบัติ พวงมาลัยดอกไม้สด ตะกร้าพลาสติก นอนในเรือ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง น้ำฝน มโหรี หมูตาย ตกใจจนสะดุ้ง ทำแท้ง ดื่มน้ำ ของกำนัล เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม กล้องยาสูบ ฌาน ภาษา ขอโทษผู้อื่น เห็นไม้กระดาน ทดน้ำ ตกเขา ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ กก เถาวัลย์ แข่งวิ่ง นั่งบนลังไม้ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก กินองุ่น ผ้าแพร ตัวเองมีผมหงอก มวยผม ปิดผนึกซองจดหมาย โอ่ง เครื่องร่อน น้ำพริก ฝูงคนจำนวนมาก ขี่คอคน จันทร์ทรงกลด พานเงิน ดวงอาทิตย์ทรงกลด เขียนหนังสือ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ค้อน โกนหนวด ใต้ถุน โพธิ์ เลือกผัก ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ เดินหลงไปในป่าละเมาะ กล่าวคำอำลากับใครบางคน มดรุมเป็นกลุ่มๆ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM