ทำนายฝัน 'ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ'

ฝันเห็น ฝันว่า ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ฝันว่าลูกทำให้ตกใจขณะหลับ คุณจะพบความลับ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ'

ฝันว่าลูกทำให้ตกใจขณะหลับ คุณจะพบความลับ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธารน้ำ รีดนมโค ถูกทรมาน เงื่อน คนบ้า หางไก่ ของเน่าเสีย ได้ฟังเรื่องตลก เก็บของมีค่าได้ เสาเรือน ถูกคนเตะ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ควันไฟ ข้าวสาร เห็นกองไม้กระดาน มะพร้าว บุตร เป็นโจทก์ในศาล ชัยชนะ ดวงดาว ฆาตกรรม กลืนดวงอาทิตย์ ขี่เสือ หญิงแต่งชุดสีเขียว ฏีกา ถวายข้าวพระ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ไฝ ป่วยลงท้อง ไว้หนวดยาว ทำนาเกี่ยวข้าว ถีบจักรยาน มุดรั้วลวดหนาม ม้าเตะ ตู้นิรภัย ฟ้าที่สดใส กินเลี้ยง หวีผม เฆี่ยน ไก่ อาบน้ำฝน กินรีหรือกินนร ถือไต้ หรือ คบไฟ หมีกัด เสวียน ช่อดอกไม้ ยุง ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน คนเมา ขุดหาทรัพย์สมบัติ เกลียดคนต่างชาติ งมของในลำคลอง ทอดทิ้งลูกๆ กางเขน ยางรถ ตีคนอื่นด้วยเชือก ภรรยาหนี บุคคลที่มีชื่อเสียง พูดคุยกับเจ้านาย ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ นักบุญ นุ่งผ้าใหม่ ผม ต้นไม้เหี่ยวเฉา แบกหีบ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง เกาหัว บริโภคเนื่อสุกร งูจงอาง เอสเอ็มเอส ( SMS ) พานเงิน ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ขี่หมู ฮาเร็ม ตู้ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ล่าสัตว์ ขี้เถ้าในเตาไฟ ทัพพี ปากกา มวย ทันตแพทย์ หิ่งห้อย เดินทางไปทิศตะวันออก หญิงแต่งชุดสีดำ ญาติ พรม ถอดเครื่องประดับ ร้องไห้ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เศษอาหาร เรือจอด การตายของเพื่อน ฝนตกหนัก ถูกน้ำร้อนลวก บัวหลวง สร้อยข้อมือ นอนกับสาวสวย ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ สวน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM