ทำนายฝัน 'ลูกประคำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ลูกประคำ ฝันเห็นลูกประคำ คุณจะได้พบมิตรใหม่ที่ถูกใจ หรือผู้ใหญ่มอบสิ่งดีๆ มาให้ ให้การสนับสนุนผลักดัน จนมีชื่อเสียง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ลูกประคำ'

ฝันเห็นลูกประคำ คุณจะได้พบมิตรใหม่ที่ถูกใจ หรือผู้ใหญ่มอบสิ่งดีๆ มาให้ ให้การสนับสนุนผลักดัน จนมีชื่อเสียง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝ้าย ทำให้คนอื่นตื่น ซ่อนหา เกณฑ์ทหาร รักตัวเอง ผ้าใบ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ถูกตัดใบหู นกคุ่ม โบดำผูกเสาบ้าน พระอรหันต์ รัศมี นอนกลางวัน กก เจ้านาย ได้ยินเสียงกบ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ทะเล ฟักทอง ดม จับปลาช่อน นาฬิกาปลุก ถอด อาบน้ำ ลายแทง จุดเทียน ม้าสีดำ ฆ่าผีเสื้อ ถูกพายุพัดพาไปไกล สาก ฟันดาบ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ภรรยามีลูก ชายชรา หมู หมากรุก ไต่เขา นอนบนเสื่อ ถูกเปลื้องผ้า ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ไหล่เจ็บ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว สุนัขหอน เสื้อใหม่ ถ่านไฟ ยกของ ม้าสีขาว เหาะ อาเจียนเป็นหนอง ดวงอาทิตย์มืดมัว แม่นํ้า น้ำเต้า ถุงเงิน-ถุงทอง ผัก เข้าประตูไม่ได้ เครื่องขยายเสียง ไม้กางเขน จอบหรือเสียม ฟันหลุด เก็บองุ่นรับประทาน นุ่งผ้าสีแดง สายนาฬิกาข้อมือขาด ตู้นิรภัย ญาติ มีปากเสียงภายในครอบครัว ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ไกด์ ดราฟต์ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ช้อนเงิน เห็นบ่อร้าง วิมาน ท่องเที่ยวในสวน ครกสาก ไล่จับผีเสื้อ บุญ นอนอยู่บนแผ่นดิน ขนมชั้น ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ปวดท้อง มโหรี นั่งจับเจ่า พิมเสน ภรรยานอกใจ ดอกมะลิ กำไลแตกหัก จุดไฟแล้วดับ ถูก แตน-ต่อ ต่อย กีตาร์ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ตู้เซฟ คันศรหรือคันธนู ดอกไม้ สายรุ้ง ร่างกายตัวเอง ปรบมือ ฮูก (นกฮูก) ฝนตกระหว่างเดินทาง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น