ทำนายฝัน 'ลูกปัด'

ฝันเห็น ฝันว่า ลูกปัด ฝันว่าร้อยลูกปัด คุณกำลังจะได้เงิน หากฝันว่ากำลังนับลูกปัด คุณชีวิตจะมีความสุข หากเห็นลูกปัดตกแตก คุณจะต้องมีเรื่องจุกจิกกวนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลูกปัด'

ฝันว่าร้อยลูกปัด คุณกำลังจะได้เงิน หากฝันว่ากำลังนับลูกปัด คุณชีวิตจะมีความสุข หากเห็นลูกปัดตกแตก คุณจะต้องมีเรื่องจุกจิกกวนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แมงมุม หุงข้าว นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ต่อสู้กับคนร้าย ปากเจ็บ ฐานทัพทหาร แมวสีสวาท ถ่อเรือ ขวดแก้ว คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ไวโอลิน เป็นแผลที่คอ ถูกน้ำร้อนลวก แป้ง ฤดูร้อน มีปากเสียงภายในครอบครัว ผู้ถือศีล พี่น้องทุบตีกัน โซ่ ตกงาน นักบุญ พระพุทธรูป เดินรอดราวผ้า พรม เขากวาง ปลูกกล้วย ตาบอด กงเต๊ก มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ฤกษ์ดี กล้วยแฝด โลกแตก เท้าเจ็บ ตกทุกข์ได้ยาก พืชผัก ปลาเงินปลาทอง ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ผึ้งมากมาย กระดุมหาย บนบาน ดวงอาทิตย์ทรงกลด ถูกกรรโชกทรัพย์ ตกลงมาจากอากาศ ตัวเองมีชื่อเสียง ซื้อปลาทอง มีหลายหู อุจจาระ หมี สุนัขหอน หมีกัด ศัสตราวุธ จุดเทียนชัย ต้นไม้ยืนต้นตาย ฟองสบู่ เรือ ภรรยาทิ้ง ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ปู ฤกษ์ไม่ดี ปลิงหลายตัว ลับมีด รีดนมโค แมงป่อง โรคเรื้อน ตาข่าย กระเป๋าใส่เสื้อผ้า สาหร่าย ทาก ตัวเองเป็นนักโทษ รบชนะ ท่องเที่ยวต่างประเทศ จับเงิน ไกด์ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา บ้านเก่า ถูกตบ ที่นอน หุ่น ร่มหัก กินผัก ไอ เครื่องศาสตราวุธ ผูกปมเชือก ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ศีรษะมีเหา น้ำพริก ผ้าห่มหนาๆ นั่งบนหลังนกกระเรียน ญาณ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง หลงรักสามีคนอื่น ดอกซ่อนกลิ่น จิ้งจก เหาะดั้นเมฆ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ร่างกายตัวเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM