ทำนายฝัน 'ลูกอินทร์'

ฝันเห็น ฝันว่า ลูกอินทร์ ฝันเห็น ลูกอินทร์ ทำนายว่า ถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้ว หรือ หญิงมีครรภ์ จะได้บุตรีเป็นศรีสง่าภายหน้า ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ วาสนาดี แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเร็ววันนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลูกอินทร์'

ฝันเห็น ลูกอินทร์ ทำนายว่า ถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้ว หรือ หญิงมีครรภ์ จะได้บุตรีเป็นศรีสง่าภายหน้า ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ วาสนาดี แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเร็ววันนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เบี้ย เพื่อน ฝน เถียงกับคน สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจดีย์ น้ำพุที่พุ่งสูง นกเค้าแมวหรือนกฮูก ครีบปลา บูชา นอนในมุ้ง เมฆสีเลือด ตีแมลงวันตาย หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) บ้านมีช่องโหว่ ชนะ ซื้อผ้าขาว งมของในแม่น้ำ อทิตยาทรกิติคุณ ของหวาน จันทร์เพ็ญ เนื้อหนัง ปีนข้ามกำแพง ทับทิม รองเท้า กินเป็ด เถ้าแก่ ธนู พี่น้องทุบตีกัน ฝังศพ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก เชือก นอนบนพื้นน้ำ คลอดลูกก่อนกำหนด ดูซีรี่ย์ พญาอินทรี ป่วยลงท้อง หมูกลายเป็นคน ยิ้ม แมลงภู่ จน แมลง ตั๊กแตน ไฟไหม้ต้นไม้ ถูกประณาม หญิงแต่งชุดสีขาว เปลี่ยนเสื้อผ้า สาดน้ำ มีปากเสียงภายในครอบครัว ประโคม เห็นคนเดินละเมอ ผ้าพันแผล เดินทางไกล ข่าวลือ แสงบนท้องฟ้า สัตว์เลี้ยงตาย ช้องผม ร้องตะโกน หิมะตกถูกตัว ขายตู้ ขายโต๊ะ กรวยกรอกน้ำมัน สวมเสื้อสีดำ ทารกแรกเกิด ลูกจัน ภรรยานอกใจ ถ่านไฟ เสียเงิน กระเป๋าเดินทาง ฝันเห็นนํ้าวน ฉาบ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น นองเลือด ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ขาหัก ทะเลาะกับภรรยา ทรมานคนอื่น ตักน้ำ ท้องฟ้าสีแดง ก้างปลา เสือตาย พญานาค กระเทย คนขาพิการ ซื้อไม้กระดาน ธนบัตร โซ่ตรวน ทวด คันศรหรือคันธนู ตกบ่อมีหนอน มีคนสวมแหวนให้ ไทร เห็นกล้วย เต้านม กลองโบราณ กกไข่ โอเอซิส กินเกินขนาด บุคคล เผาขยะ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM