ทำนายฝัน 'ลูกอินทร์'

ฝันเห็น ฝันว่า ลูกอินทร์ ฝันเห็น ลูกอินทร์ ทำนายว่า ถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้ว หรือ หญิงมีครรภ์ จะได้บุตรีเป็นศรีสง่าภายหน้า ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ วาสนาดี แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเร็ววันนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลูกอินทร์'

ฝันเห็น ลูกอินทร์ ทำนายว่า ถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้ว หรือ หญิงมีครรภ์ จะได้บุตรีเป็นศรีสง่าภายหน้า ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ วาสนาดี แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเร็ววันนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระสังฆราช เทียนชัย ทัพพี กระดาษสี น้ำค้าง ขลุ่ย ปีศาจที่มีเขาและหาง สายสนตะพาย กางมุ้ง คนแคระ ซีเมนต์ ฝนตกหนัก ชายชู้ หิมะตกในฤดูร้อน ละทิ้งบ้าน สามเณร ปฏิทิน ประกาศนียบัตร เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด มิตรสหาย เมาเหล้า ไฟไหม้ กษัตริย์เสด็จมาหา หญิงโสเภณี นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ดื่มน้ำฝน หีบเปิดอยู่ ศพ ได้ตีกลอง ผีตายโหง ผึ้งทำรังในบ้านของเรา คอกหมู จับกระต่าย รีดนมโค มีคนเกลียด นักประพันธ์ เศษอาหาร สกปรก เล่าเรื่องตลก ก่อกองทราย กรวยกรอกน้ำ กุหลาบ จอบหรือเสียม กระดาษสีขาว สุกรกลายเป็นคน เครื่องแบบตำรวจ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ กางเขน เพื่อนที่จากไปไกล สายสะพาย งวงช้างรัดตัว ถูกโกง เพชรพลอย ช้อนทอง แกะเปลือกหอยรับประทาน ตกจากที่สูง ธงบนเรือ ฝาเรือน ตะกวดขึ้นบ้าน ฝันเห็นนํ้าวน เจ้า บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ชนไก่ สารภาพต่อหน้าเพื่อน ตั้งครรภ์ ธนบัตร หลงรักสามีคนอื่น เม่น ฟ้ายามเมฆครึ้ม แว่นตาเลนส์สีดำ ขื่อคา ดินสอ บ้านมีช่องโหว่ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ หนอน ผัก กล่องดนตรี ไว้หนวดยาว พริกไทย น้ำตา นุ่งผ้าขาด ตกบ่ออุจจาระ ตู้เย็น การผ่าตัด ไข่ จับปลา ประหาร ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน เรือจอด ติดคุก กินก้อนดิน อู่เรือ ไข่มุก ขนมปัง รอยเท้าของตัวเอง เขื่อนแตก ตักบาตร ตกงาน เส้นด้าย เห็นประตูบ้านตัวเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM