ทำนายฝัน 'ลูกเห็บตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ลูกเห็บตก ฝันเห็นลูกเห็บกำลังตก การงานที่คุณกำลังทำจะไม่ประสบความสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลูกเห็บตก'

ฝันเห็นลูกเห็บกำลังตก การงานที่คุณกำลังทำจะไม่ประสบความสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เก็บของมีค่าได้ ครีบปลา หอก เงา นอนบนที่นอน ขุดหาทรัพย์สมบัติ ร่มกางอยู่ กองทัพ แข็งแรง ท่าเทียบเรือ เดินกะโผลกกะเผลก ปาก น้ำมัน เดินทางไปวัด ศพถูกมัดตราสัง นั่งเล่น เมฆบังแสงอาทิตย์ นักสืบ ตะกร้อ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) สวดมนต์ ทะเบียนบ้าน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ขุด ไต่เขา ประกาศนียบัตร กระดูกแตก ถูกฟันคอขาด กุมารเทพ สงฆ์ ขวดน้ำ ญาตินํ้าตาตก ที่นอน ตลาด สบู่ ล้มเหลว กัดลิ้น สีบรอนซ์ นกเขา ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ปล่องเมรุ ลา ( สัตว์ ) ราหู กระท่อมริมทะเล ห่วงเหล็ก ศีล ล่องแพ ซองจดหมายสีฟ้า ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง หญิงแต่งชุดสีขาว ฝนตกหนัก คนตาย รถจักรยาน เขื่อน ข้าวในนา สวมรองเท้าใหม่ กกกอด หมูกลายเป็นคน ภาชนะ เล่นตะกร้อ อากาศบริสุทธิ์ บรรจุของลงหีบ สร้อยข้อมือ ฤดูร้อน แผ่นดินแยกออกจากกัน ญาติทำความผิด เวที บุคคล ดื่มน้ำมะพร้าว อาเจียน คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ นุ่งชุดแดง ฟุตบอล ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ถือกรรไกร ผีตายโหง จูบคนรัก ตกปลากับคนรัก เสื่อไม้ไผ่ ภาษา จับกระต่าย ซองจดหมายสีแดง ตำรวจ ตอไม้ หน้า คุก ตะราง นั่งบนอาสนะสงฆ์ หนีจากถ้ำ ดอกบานไม่รู้โรย กลืนดวงอาทิตย์ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย สกปรก เสาตกน้ำมันในบ้าน รางรถไฟ เต้นรำ เป็นใบ้ ยิงธนู ตั๊กแตน กางเขน ตัวเองบ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM