ทำนายฝัน 'ลูกแก้ว'

ฝันเห็น ฝันว่า ลูกแก้ว จะได้บุตรที่ดี มีการเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง คนโสดจะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกโฉลกกันได้คู่ครองที่พึงพอใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลูกแก้ว'

จะได้บุตรที่ดี มีการเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง คนโสดจะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกโฉลกกันได้คู่ครองที่พึงพอใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภาพยนตร์ มรดก การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น นักบุญ ตกปลากับคนรัก แมลงภู่ ต้นโพธิ์ วิทยุ ฆ่าสุนัขบ้า ดาวอับแสง คนกำลังจะตาย ถอดเสื้อ ตบมือ จับสุกร ขวดน้ำ ตกน้ำร้อน หม้อข้าว เด็กพิการ พวงมาลา ถูกปล้น ถูกฆ่า หิ้วกระเป๋า นักแสดง ผ้าม่าน เจ็บปวด คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กระบี่ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ตามทวงหนี้ แมลงวัน ซ่อง ป่าไผ่ เจว็ด ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ทำให้คนอื่นตกใจ นั่งรถ เงินกู้ ไมโครโฟน การรับรางวัล ถูกวิ่งราวทรัพย์ แข่งม้า แร้งเกาะหลังคาบ้าน ผลจันทร์ ( พืช ) รับประทานเครื่องเทศ นอน เสื่อขาด กระเป๋าใส่เสื้อผ้า เบาะ ก่อกองทราย ไอ บูชา ผักที่ยังคงปลูกในดิน หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง นั่งบนลังไม้ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ปัสสาวะ นาฬิกาข้อมือเสีย คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด อินสตาแกรม ( instargram ) ใช้กระเทียมทำอาหาร ใส่ต่างหู กิ๊บติดผม แข็งแรง กา ลายแทง เขียด หักธนู ประกาศการแต่งงานของตนเอง ประตูบ้านคนอื่น นํ้าพุขนาดใหญ่ คนแปลกหน้า ตกปลา ไม้เท้า ทิชชู องค์พระ ตะปู น้ำมันก๊าด ตัวเองร่ำรวย รถจักรยาน กำลังจะไปตาย ช้องผม พระวรราชาทินัดดามาตุ กระซิบกับเพื่อน ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ขนมจีน ช่วย นอนเล่นกลางหาดทราย กองทัพ มาเฟีย ตาข่าย เงาะป่า ซื้อปลาทอง ฟาก พระวิหาร ผมร่วง แบกผลไม้ ล้างเท้าตัวเอง สลัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM