ทำนายฝัน 'ลูกๆ ทำความผิด'

ฝันเห็น ฝันว่า ลูกๆ ทำความผิด ฝันว่าลูกๆ ทำความผิด กิจการต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลูกๆ ทำความผิด'

ฝันว่าลูกๆ ทำความผิด กิจการต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะไบเหล็ก เครื่องดนตรี หญ้า พริกไทย กงจักร งาช้างวางคู่กัน ขี่หมู ปลวกขึ้นบ้าน ดำน้ำ จับปิ้ง ชู้รัก รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เด็ก ขี่ควาย ชักว่าว แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ไฝ ไข่ไก่ เต้าฮวย สายสร้อย ปม ฟัน ละลาย สิริวัณณวรีนารีรัตน์ พ่อหม้าย นุ่งผ้าสีชมพู ชะลอม ดาดฟ้า ต่อสู้กับปีศาจ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ทูตชาวต่างชาติ ศิลปิน ปืนใหญ่ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก มีโชคลาภ นั่งราชรถ กอดรัด ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ น้ำผึ้ง รังไก่ หม้อ สร้อยข้อมีชำรุด ม้าสีขาว จูบเด็กเล็ก ขุดถ่านหิน ฉากกั้น ขนตาร่วง กีตาร์ ลับมีด ส่องกระจก สุกรตายเอง ไปยังเมืองนรก ภาวนา หญิงโสเภณี ตะเกียง แดด กังหัน รองเท้า องค์กฐิน ถูกกลั่นแกล้ง ครอบครัว ทะเล เห็นกองไม้กระดาน เดินเข้าออกประตูกว้างๆ เจอเงิน ขโมยเงิน ไหล่เจ็บ ต้นไม้เหี่ยวเฉา กุ้ง สวมมงกุฎ พระพุทธเจ้า ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ยาพิษ ฮิปโปโปเตมัส นอนบนฟูก ยานพาหนะ ญาณ ท่าเรือ ภาพยนตร์ ตัดผมสั้น อาคันตุกะ ธนู กล้วยแขก พู่กัน งานสังสรรค์ เทียนไข จานชาม บัวสีขาว เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ผ้าห่มหนาๆ สตางค์ สัปเหร่อ ขี่โคอศุภราช ซุบซิบนินทา ขนมอร่อย ถีบจักรยาน ยิงปืน ขนมชั้น หวีผม ไฟไหม้บ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM