ทำนายฝัน 'ลูกๆ ทำความผิด'

ฝันเห็น ฝันว่า ลูกๆ ทำความผิด ฝันว่าลูกๆ ทำความผิด กิจการต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ลูกๆ ทำความผิด'

ฝันว่าลูกๆ ทำความผิด กิจการต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตื่นขึ้นมาเอง สตางค์ เดินบนฟ้า รถพยาบาล นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ถ้ำ ปล่อยเต่า คดีฟ้องร้องกัน นกยูงรำแพน เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง งาช้าง เสื่อไม้ไผ่ ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า โขลงช้าง เก็บเกี่ยวข้าวในนา ไก่แจ้ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ซักผ้า ได้เป็นเจ้าบ่าว เขากวาง อยากมีเงิน สิงโต ถูกฟันคอขาด นอนบนพื้นน้ำ ธงบนบ้าน ทอดแห รบกวน ได้สวมแว่นตาดำ เดินอยู่ในความมืด เกิดสงคราม นกเขา ผู้หญิงถือมีด ตรอมใจ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีคนขอโทษ กินเนื้อเป็ด นอนกับนางงาม ฟ้าที่สดใส ล้างหน้าตัวเอง สัตว์เลี้ยง เครื่องดักนก ได้ยินเสียงกระดิ่ง เมาสุรา หนอนไต่ตามร่างกาย ใช้ผ้าโพกศีรษะ พระราชินี เต่าทอง เห็นประตูบ้านตัวเอง ราหู รวงข้าว ถูกตีหู เด็กผู้ชายสู้กัน เรือแล่น เดินหลงไปในป่าละเมาะ หิมะตกถูกตัว กระบอกสูบลม ความผิด กินพริก ถอด ปีศาจที่มีเขาและหาง เดินไปบนเนินเขา อยู่ในถ้ำกับคนอื่น เพชรนิลจินดา ก้ามกุ้ง ดวงดาว มารดา นอนบนกองฟาง ลูกเต๋า ไข่ไก่ นอนในเรือ กลืนดวงอาทิตย์ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ หญิงชู้ สถานี ตะเกียงที่จุดแล้ว พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ดูละคร ผลักประตู คลื่นน้ำ บริโภคเนื่อสุกร กบฎ กรวยกรอกน้ำมัน โจร ให้หวีคนอื่น กรอบรูป คนตาย เครื่องบิน หลุมอสรพิษ แขนขาด จุฬามณี กระทำรุนแรงต่อตัวเอง พานเงิน ทอดทิ้งลูกๆ ฆ่าผีเสื้อ เผาไม้กระดาน หมัดกัด นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง งอบ ผ้าเช็ดตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM