ทำนายฝัน 'ล็อกประตู'

ฝันเห็น ฝันว่า ล็อกประตู ฝันว่าล็อกประตู คุณจะประสบความสำาเร็จในธุรกิจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ล็อกประตู'

ฝันว่าล็อกประตู คุณจะประสบความสำาเร็จในธุรกิจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินพระจันทร์ ขี่ช้าง หนอน กินถั่วต้ม ได้ลาภ แมลงวัน หน้าต่างพัง ไฟไหม้ป่า ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ฮาเร็ม เกิดความรู้สึกผิด หิมะตกถูกตัว นั่งบนเสื่อ กรวยจราจร กะละมัง ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน เขื่อนแตก ดื่มน้ำจากแก้ว ข่าวดี เลือดออกเต็มตัว หัวนก เจ็บป่วย ทาขมิ้น ตีงู การผ่าตัด จอมปลวกกลางถนน ผู้หญิงชักมีด ขโมยทรัพย์สมบัติ กระบอกไม้ไผ่ กระท่อมริมทะเล เต้าฮวย ดาว เปลี่ยนเสื้อผ้า สร้าง ได้รับรางวัล ค้าขายต่างเมือง ช่างไม้ เท้าเจ็บ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ถีบจักรยาน ถูก แตน-ต่อ ต่อย ปีนป่ายภูเขา กินหอยนางรม เป็ดไก่ ล้างเท้า คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ซื้อไม้กระดาน ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ทารกดูดนมคุณ ประตูบ้าน เสื้อเปื้อนเลือด ลุยไฟ แขนขาด ถูกข่มขืน เฆี่ยนตีผู้อื่น กา ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ขโมยอาหาร ธงบนบ้าน บริโภคเนื่อสุกร ฝาด ทหาร ขี่คอคน อยากตาย สุกรกลายเป็นคน หิ้วกระเป๋า ฟันบนตนเองหัก ขี่ราชสีห์ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น เดินขึ้นภูเขา กระดาษข่อย เป็นโจทก์ในศาล พลับพลา ตัวเลข ลูกๆ ทำความผิด ออร์แกน รักชาติ ตุ๊กตา สัปเหร่อ ตีแมลงวันตาย สิริภาจุกาภรณ์ แพทย์ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ฤกษ์ไม่ดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ พริก จอบหรือเสียม วัด ขายของ ฆ่าศัตรู ไฟไหม้ปราสาท ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ฟ้ายามเมฆครึ้ม ถอนผมหงอก เห็นกระดุม มวย รถจักรยาน โลงศพ นักประพันธ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น