ทำนายฝัน 'ล่าสัตว์'

ฝันเห็น ฝันว่า ล่าสัตว์ ฝันว่าได้ล่าสัตว์ คุณจะชนะศัตรู ทำการสิ่งใดก็สมปรารถนา โชคลาภตามมาภายหลัง หากฝันเห็นคนล่าสัตว์ จะได้รับข่าวจากมิตรสหายหนุ่ม ๆ สาว ๆ จะพบเนื้อคู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ล่าสัตว์'

ฝันว่าได้ล่าสัตว์ คุณจะชนะศัตรู ทำการสิ่งใดก็สมปรารถนา โชคลาภตามมาภายหลัง หากฝันเห็นคนล่าสัตว์ จะได้รับข่าวจากมิตรสหายหนุ่ม ๆ สาว ๆ จะพบเนื้อคู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งมของในลำคลอง มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ตกจากที่สูง แผล เต้าหู้ ข่าวดีจากลูก เงาะป่า นุ่งชุดแดง เด็กผู้ชาย กินเลี้ยง ไฟฟ้า ขัง คนป่วยอยู่บนรถ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฝี ถัง โพธิ์ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง นั่งราชรถ ขี่ควาย หมา หวีเสนียด ขวาน กรงสัตว์ ฉี่ ขนม ปากกา ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า หิมพานต์ (ป่า) ศพ ยันต์ ฝันเห็นนํ้าวน ทำนาไม่ได้ผลดี ทำโรตี ยกยอ เปลี่ยนเสื้อผ้า โซ่ตรวน นกนางนวลโผบิน ถูกตัดแขน ปาก ขี่ม้า ประดิษฐ์ โน๊ตบุ๊ก ประดาน้ำ องค์กฐิน ฆ่าวัว ทาแป้ง เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ถาดอาหาร กำแพงเมืองจีน ญาติมิตร ตาข่าย เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ได้เป็นเจ้าบ่าว กระต่ายขูดมะพร้าว โบว์ดำผูกเสาบ้าน พระเจ้าแผ่นดิน เงาตัวเองในกระจก ให้มีดแก่คนอื่น เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป แต่งงานก่อนกำหนด ร้านค้า เพชรรัตนราชสุดา ไถ่ถอน กรวยจราจร แก้ผ้า ควันไฟ เหยียบอุจจาระ เดินทางก่อนกำหนด ฆ่าโค กวาด อดอยาก ชัยชนะ ชักว่าว กินผลไม้ เครื่องครัว ดอกราตรี โกนผม นักประพันธ์ ฉลองพระบาท โล่รางวัล ธูปเทียน นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย นาฬิกาข้อมือเสีย คอกหมู ประแจ ขาหัก ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ลวดหนาม ฝาแฝด ต้นไม้เขียวชอุ่ม ฝันว่าส่งพัสดุ ดวงอาทิตย์ทรงกลด ถูกตัดมือ หนังสือ เห็นคนโดนแทง เลือดออกทางช่องคลอด กระโดดจากที่สูง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM