ทำนายฝัน 'ล่าสัตว์'

ฝันเห็น ฝันว่า ล่าสัตว์ ฝันว่าได้ล่าสัตว์ คุณจะชนะศัตรู ทำการสิ่งใดก็สมปรารถนา โชคลาภตามมาภายหลัง หากฝันเห็นคนล่าสัตว์ จะได้รับข่าวจากมิตรสหายหนุ่ม ๆ สาว ๆ จะพบเนื้อคู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ล่าสัตว์'

ฝันว่าได้ล่าสัตว์ คุณจะชนะศัตรู ทำการสิ่งใดก็สมปรารถนา โชคลาภตามมาภายหลัง หากฝันเห็นคนล่าสัตว์ จะได้รับข่าวจากมิตรสหายหนุ่ม ๆ สาว ๆ จะพบเนื้อคู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธนูหัก นอนโรงพยาบาล ทารกดูดนมคุณ กิ้งกือ งานศพ น้ำตา เพชรนิลจินดา แผ่นดินไหว จุดไฟแล้วดับ ฉลาด แขก หนี้สิน ช่างไม้ เดินขึ้นภูเขา ฆ่ากระต่าย กล้องยาสูบ ถัง โกศ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ฝูงคนจำนวนมาก ปลาทองที่ตายแล้ว อาบน้ำในทะเล แม่นํ้า ทุ่งนา เห็นเหรียญสตางค์ เกือก ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี เจดีย์ ธงชัย บดเมล็ดกาแฟ ใส่ต่างหู ขุดถ่านหิน ร่างกายตัวเอง เรือกำลังจม หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ถือดอกบัวในมือ กะโหลก มีความปรารถนา ขี่เสือ ติดเกาะ ปราสาทเล็กๆ เล่น pubg นักสืบ ขนมอร่อย มดเต็มบ้านเมือง ไม้พลอง แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ขนลุก เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ คนป่วยอยู่บนรถ ธารน้ำ ขา แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ครัว ดูหนัง หนอนไต่ตามร่างกาย พนมมือ แม่มด รักเพื่อน การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น นุ่งโจงกระเบน มีคนเกลียด คนในบ้านทุบตีกัน ห่มผ้า ช้อนเปื้อน บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ไผ่ แขน ทางรถไฟ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ แขกขายโรตี กระบอก สัปทน หมูกลายเป็นคน ทาสี ถ่านไฟ หิมะตกในฤดูร้อน ทอดผ้าป่า ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง โบดำผูกเสาบ้าน ข้อเท้าเจ็บ เสื้อผ้า หนอน ขัน พระวิหาร ซุง เต้าฮวย ปาก กอดอก ตัวเองบ้า ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ กำไลข้อเท้า เทวาลัย ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง เดินทางกลางทะเลทราย ปลิงหลายตัว ดอกบานไม่รู้โรย ไฟไหม้ในท้องฟ้า ทอดสมอ ทำขวัญ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM