ทำนายฝัน 'ล้มลงไปในหลุมลึก'

ฝันเห็น ฝันว่า ล้มลงไปในหลุมลึก ฝันว่าล้มลงไปในหลุมลึก หรือ ล้มลงไปในท่อสกปรกแล้วปีนขึ้นมาได้ จะเกิดการแตกความสามัคคี หรือ มีเรื่องบาดหมางกับคนในบ้าน และที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ล้มลงไปในหลุมลึก'

ฝันว่าล้มลงไปในหลุมลึก หรือ ล้มลงไปในท่อสกปรกแล้วปีนขึ้นมาได้ จะเกิดการแตกความสามัคคี หรือ มีเรื่องบาดหมางกับคนในบ้าน และที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าใบ ไก่ ภรรยาเสียชีวิต โกศ โกนผม ซักผ้าขี้ริ้ว ฉากกั้น งวง บวม มุ้งหมอน ผ้าม่าน กะปิ เห็นประตูบ้านตัวเอง กำแพง สิงโต ขี่ควาย ผักกาด พระนาคปรก ปลูก กางมุ้ง ไม้กวาด องคมนตรี ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ผู้ชายมีผมน้อย เชือก เสี้ยนหนาม แมงป่อง ล้ม แล้ว ลุกขึ้น กีตาร์ ปราศจากอํานาจ ถัง ฮ่องเต้หรือฮองเฮา จรวด เอสเอ็มเอส ( SMS ) ซองจดหมายสีแดง ตกเขา งานวัด ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น อรุณ ผู้หญิงตั้งครรภ์ ตกเหว แว่นตาเลนส์ใส ขี่ช้าง แก้ว เก็บเงินได้ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ห้อง กลอง กระต่ายวิ่ง หายใจอึดอัด พระวิหาร หมูกลายเป็นคน สัตว์เลี้ยง ถูกตี พายเรือตามลำพัง หูขาด เสือตาย ช่างเงินทอง กระดิ่ง ทำขวดแตก ความรัก สตางค์ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ปริญญาบัตร แมวข่วน อ่าง คิดถึง เดินขึ้นที่สูง ฉี่รดกำแพง กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ทางม้าลาย รักตัวเอง ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ตำรวจตั้งด่าน โครงกระดูกมนุษย์ หมีกัด คราด เดินเล่นบนหาดทราย ตำหนัก ถังขยะ สุกรตายเอง มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ได้ยินเสียงปืน มิตรสหาย แผ่นดิน ภาพ ฟองสบู่ บุพการี ทำนาไม่ได้ผลดี ขนคิ้ว คูคลอง ฝังทั้งเป็น ปฏิเสธหมายเรียกประชุม แขนถูกตัด ดึงเชือก ดวงจันทร์ คอกหมู แบกหาม กอไผ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM