ทำนายฝัน 'ล้มเหลว'

ฝันเห็น ฝันว่า ล้มเหลว ฝันว่าประสบความล้มเหลว แปลว่า ความสำเร็จยังมาไม่ถึง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ล้มเหลว'

ฝันว่าประสบความล้มเหลว แปลว่า ความสำเร็จยังมาไม่ถึง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ก่อกองทราย บวชชี จับกระต่าย สาดน้ำ ทำตัวเองบาดเจ็บ ยักษ์ นอนบนกองฟาง ยิงกา ช้อนทอง ถูกจับ รังดุม ชาวประมง พู่กัน เพื่อนที่จากไปไกล ภรรยาสวมเสื้อแพร โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) อาจารย์ เมา ฤกษ์ไม่ดี เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ปิดผนึกซองจดหมาย งง ถูกล็อตเตอรี่ ตีเหล็ก ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง พูดคุยกับคนต่างชาติ อยู่ในถ้ำ กัดคน ทะเลทราย หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว กระโปรงเก่า ตำรวจ ฉีกจดหมายรัก นรก ตัวเองตายไปแล้ว น้ำพุที่พุ่งสูง โต๊ะ แปรงฟัน ธูปเทียน ออร์แกน ฝน โครงกระดูก เดินไปบนเนินเขา แทงตัวเอง เวียนเทียน ฉิ่งฉาบ เจ็บปวดตามร่างกาย ตำหนัก เงินปากผี คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ขี้เถ้า ผัดหน้า เด็กกำลังดูดนม ซองจดหมายสีแดง รักสามีตัวเอง ฆ่าศัตรู กินปลาหมึก กระดูกแตก ขี่สุกร เอามือตบต้นขาตัวเอง ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ เกาทัณฑ์ นกนางนวล คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ผ้าสีขาว ตลาด กีฬา เครื่องปั้นดินเผา นิล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ กินผัก ญาติเสียชีวิต อ่างล้างหน้า จูบคนที่อายุมากกว่า นุ่งผ้าใหม่ แคร่หาม ซ้อมรบ ฝันเห็นนํ้าวน จับปลา โกนหนวด ประตู จักจั่น ลอย ปลิงหลายตัว ดวงดาว ประกันตัว รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ถูกโจรชิงทรัพย์ ปากกา ยิงปืน ลูกๆ หลั่งนํ้าตา กบฎ โล่ เจดีย์ทรุดโทรม ถือไต้ หรือ คบไฟ หมัดกัด สวมชุดเจ้าสาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM